9 maja  Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej Błasik przebywał z roboczą wizytą w PKW ORLIK2, wykonującego misję Air Policing wkrajach nadbałtyckich.

Celem wizyty była kontrola i sprawdzenie funkcjonowania polskiego kontyngentu na półmetku pełnienia misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej. Dowódca PKW "Orlik 2" ppłk pil. Mariusz Biajgo przedstawił Dowódcy Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzejowi Błasikowi stan realizacji zadań mandatowych kontyngentu oraz o pozostałych realizowanych przez poszczególne sekcje kontyngentu.


Podobnie jak podczas wizyt w 61 BROP i 31ODN ważnym punktem wizyty była ocena stanu dyscypliny wśród żołnierzy PKW a także zabezpieczenia logistycznego, medycznego i współpracy w ramach HNS oraz CIMIC. Dowódca Sił Powietrznych uczestniczył w spotkaniu z żołnierzami PKW, podczas którego omawiał zagadnienia związane z dyscypliną wojskową, szkoleniową oraz zapoznał się z doświadczeniami oraz problemami związanymi z warunkami pełnionej misji a także z warunkami pełnienia służby, odpoczynku i spędzania wolnego czasu.
W dalszej części Gen. Błasik odpowiadał na pytania żołnierzy dotyczące m.in. nowelizacji ustawy emerytalnej służb mundurowych i podwyżek żołnierskich pensji.


Dowódca Sił Powietrznych przypomniał o dużej odpowiedzialności, jaka stoi przed polskimi żołnierzami reprezentującymi Siły Powietrzne oraz NATO poza granicami własnego kraju. Na zakończenie wizyty gen. Błasik życzył sukcesów w dalszym pełnieniu misji oraz przekazał pozdrowienia dla rodzin lotników pełniących służbę na Litwie.

ppłk Wiesław Grzegorzewski, DSP