Kolejne spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky -  SES) odbyło się 28 stycznia w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
W posiedzeniach Zespołu powołanego Decyzją Prezesa ULC, uczestniczą przedstawiciele poszczególnych departamentów ULC, Ministerstwa Infrastruktury, Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej i Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.

Głównymi obszarami dokonywania uzgodnień oraz wypracowania wspólnego stanowiska prezentowanego następnie na posiedzeniach Sigle European Sky Committee są:
- projekty zmian prawa wspólnotowego z zakresu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej
- zalecenia Komisji Europejskiej dla EUROCONTROL i EASA dotyczące opracowania przepisów wykonawczych do rozporządzeń z zakresu drugiego pakietu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej
- rozwiązania organizacyjne i techniczne przewidziane do  realizacji w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR.

Źródło: ulc.gov.pl