W piątek, 5 grudnia, w 29. Eskadrze Lotniczej w Darłowie odbył się odbiór techniczny nowego stanowiska do szkolenia nawigatorów obsługujących systemy poszukiwawcze śmigłowców Mi-14PŁ. Na stanowisku będzie można szkolić specjalistów wykrywania okrętów podwodnych symulując wykorzystanie pław radiohydroakustycznych, detektora anomalii magnetycznych oraz stacji hydroakustycznej.
W skład symulatora wchodzi stanowisko dla instruktora oraz dwa niezależne stanowiska dla szkolących się nawigatorów. Po próbnym okresie użytkowania urządzenie zostanie wdrożone do eksploatacji. Część zadań szkoleniowych realizowanych do tej pory podczas lotów będzie mogła odbywać się bez realnego wykorzystania śmigłowca co pozwoli na obniżenie kosztów i skrócenie całego procesu szkolenia nawigatorów obsługujących systemy poszukiwawcze. Stanowisko będzie mogło być również wykorzystane przez specjalistów obsługi podobnych systemów na śmigłowcach SH-2G i samolocie patrolowo – rozpoznawczym Bryza Bis. Możliwości nowego systemu pozwalają też na analizę danych zebranych w rzeczywistych lotach operacyjnych oraz symulację awarii poszczególnych podzespołów systemów poszukiwawczych.foto x2 kpt. Czesław CichyLotnicy z Darłowa mają najdłuższe doświadczenie w prowadzeniu działań zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) z powietrza. Od 1980 roku eksploatują śmigłowce Mi-14PŁ, których systemy poszukiwawczo – uderzeniowe zostały zmodernizowane w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi. Co roku załogi tych maszyn z powodzeniem potwierdzają skuteczność swoich działań podczas międzynarodowych manewrów. W tym roku dwukrotnie, w ćwiczeniach „AUT/BATT 08” ze stałym zespołem okrętów Sił Odpowiedzi NATO i zespołem okrętów obrony przeciwminowej oraz w ćwiczeniu reagowania kryzysowego pod kryptonimem „Danex 08” z udziałem okrętów i lotnictwa z Danii, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Działania ZOP mogą również prowadzić załogi śmigłowców pokładowych SH-2G z 28. Eskadry Lotniczej w Gdyni Babich Dołach oraz załogi wdrożonego w tym roku do służby samolotu patrolowo – rozpoznawczego An-28B1RM Bis z 30. Eskadry Lotniczej w Siemirowicach.
kpt. Czesław CICHY
oficer prasowy