Ogólne bezpieczeństwo wykonywania lotów

 

Pierwszą czynnością załogi statku powietrznego po lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym, gdy wystąpi pożar jest

Po zderzeniu z ptakiem dowódca statku powietrznego

Załoga statku powietrznego ma obowiązek zapinania wszystkich pasów bezpieczeństwa i uprzęży

Bezpośrednio przed wejściem do kabiny statku powietrznego pilot sprawdza

W przypadku konieczności opuszczenia statku powietrznego w powietrzu (np. z przyczyn technicznych), wyposażonego w radiostację pokładową, pilot jest zobowiązany

Bezpośrednio po zajęciu miejsca w kabinie pilot statku powietrznego sprawdza,

W jakich sytuacjach dowódca statku powietrznego może zobowiązać innych członków załogi do wykonywania czynności nie należących do ich normalnego zakresu obowiązków?

Statek powietrzny służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego jest oznakowany

Czy można wykonywać loty statkiem powietrznym z napędem nad parkami narodowymi?

Dowódca statku powietrznego powiadamia o nieprawidłowości pracy urządzeń naziemnych i nawigacyjnych

Członek załogi statku powietrznego nie może spożywać alkoholu w okresie minimum

Raport o zdarzeniu w locie jest ważny, jeśli

W celu opanowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu statku powietrznego

Po naruszeniu przepisów lotniczych w celu opanowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu statku powietrznego, dowódca statku powietrznego jest zobowiązany powiadomić o tym właściwy organ państwa, którego przepisy zostały naruszone i, jeżeli przepisy tego wymagają, złożyć organowi, który otrzymał zawiadomienie

Osobę zatrzymaną na pokładzie statku powietrznego, podejrzaną o dokonanie przestępstwa, przekazuje się

Obowiązek bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego nałożony jest na użytkownika statku powietrznego w

Osoba, naruszająca obowiązki w zakresie bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego, podlega karze

Zrzut np. wiązanki kwiatów ze statku powietrznego podczas dowolnej uroczystości jest

W przypadku stwierdzenia przez załogę/dowódcę statku powietrznego zagrożenia bezpieczeństwa innego statku powietrznego należy

Za bezpieczeństwo lotu od startu do lądowania odpowiada

O wyborze miejsca do lądowania awaryjnego w terenie decyduje

O przerwaniu zadania w powietrzu decyduje

Komu załoga statku powietrznego składa pisemny raport informujący o fakcie niebezpiecznego zbliżenia w powietrzu?

Czy funkcjonariusz policji może zażądać od pilota/załogi poddania się badaniu na obecność alkoholu we krwi po zaistnieniu wypadku lotniczego?

Do prowadzenia lotniczej korespondencji radiowej niezbędne jest posiadanie

Czy transmisja radiowa dla radionamierzania ma priorytet wyższy niż wywołanie PAN-PAN?

Podstawową międzynarodową częstotliwością do łączności telegraficznej ręcznej w niebezpieczeństwie jest

Kontrola ruchu lotniczego zobowiązana jest prowadzić nasłuch korespondencji radiowej w niebezpieczeństwie na częstotliwości

Częstotliwość pomocnicza dla kanału 121.5 MHz to

Do łączności między statkami morskimi a statkami powietrznymi, uczestniczącymi w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych (SAR), przeznaczona jest częstotliwość

Częstotliwość 121,500 jest przeznaczona do

Za sprawdzenie przed lotem ważności dopuszczenia do użytku wysokościomierza jest odpowiedzialny

Sprawdzenia obecności i kompletności środków pierwszej pomocy na pokładzie statku powietrznego dokonuje

Za kompletność i dostępność całego pokładowego wyposażenia awaryjnego odpowiada

Zestawy pierwszej pomocy powinny być umieszczone

Do zestawu pierwszej pomocy powinien być dołączony

Przepisy dotyczące sygnałów, stosowanych w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, znajdują się w

Komunikat MAYDAY nadaje się w przypadku

Potwierdzeniem przyjęcia i zrozumienia przez pilota samolotu sygnału wizualnego, podawanego z miejsca wypadku, jest

Potwierdzeniem przyjęcia i zrozumienia przez pilota samolotu sygnału wizualnego, podawanego z miejsca wypadku nocą, jest:

Sygnał wizualny w kształcie litery X, podawany z miejsca wypadku lotniczego, oznacza

"Dyrektywy operacyjne", wydawane przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zabraniające, ograniczające lub poddające działalność lotniczą określonym warunkom w celu podniesienia bezpieczeństwa lotów, są publikowane

Za zapewnienie wszystkim członkom załogi lotniczej możliwości porozumiewania się we wspólnym języku jest odpowiedzialny

O napotkanych w locie potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa oraz zdarzeniach takich, jak nieprawidłowa praca urządzeń naziemnych lub nawigacyjnych, niezwykłe zjawiska pogody, dowódca statku powietrznego powinien powiadomić

Pierwszą czynnością załogi statku powietrznego po lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym jest

Czy zderzenie statku powietrznego w locie z ptakiem jest incydentem lotniczym?

Pierwszą czynnością załogi statku powietrznego po lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym, gdy wystąpił pożar, jest

Po zderzeniu z ptakiem, dowódca statku powietrznego

Załoga statku powietrznego ma obowiązek zapinania wszystkich pasów bezpieczeństwa i uprzęży

Bezpośrednio po zajęciu miejsca w kabinie, pilot statku powietrznego sprawdza,

W jakich sytuacjach dowódca statku powietrznego może zobowiązać innych członków załogi do wykonywania czynności nie należących do ich normalnego zakresu obowiązków?

Czy można wykonywać loty statkiem powietrznym z napędem nad parkami narodowymi?

Dowódca statku powietrznego powiadamia o nieprawidłowości pracy urządzeń naziemnych i nawigacyjnych

Osobę zatrzymaną na pokładzie statku powietrznego, podejrzaną o dokonanie przestępstwa, przekazuje się

Zrzut np. wiązanki kwiatów ze statku powietrznego podczas dowolnej uroczystości jest

W przypadku stwierdzenia przez załogę/dowódcę statku powietrznego zagrożenia bezpieczeństwa innego statku powietrznego należy

Komu załoga statku powietrznego składa pisemny raport informujący o fakcie niebezpiecznego zbliżenia w powietrzu?

Do prowadzenia lotniczej korespondencji radiowej niezbędne jest posiadanie

Czy transmisja radiowa dla radionamierzania ma priorytet wyższy niż wywołanie PAN-PAN?

Podstawową międzynarodową częstotliwością do łączności telegraficznej ręcznej w niebezpieczeństwie jest

Kontrola ruchu lotniczego zobowiązana jest prowadzić nasłuch korespondencji radiowej w niebezpieczeństwie na częstotliwości

Częstotliwość pomocnicza dla kanału 121.5 MHz to

Do łączności między statkami morskimi a statkami powietrznymi, uczestniczącymi w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych (SAR), przeznaczona jest częstotliwość

Częstotliwość 121,500 jest przeznaczona do

Za sprawdzenie przed lotem ważności dopuszczenia do użytku wysokościomierza jest odpowiedzialny

Sprawdzenia obecności i kompletności środków pierwszej pomocy na pokładzie statku powietrznego dokonuje

Za kompletność i dostępność całego pokładowego wyposażenia awaryjnego odpowiada

Zestawy pierwszej pomocy powinny być umieszczone

Do zestawu pierwszej pomocy powinien być dołączony

Przepisy dotyczące sygnałów, stosowanych w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, znajdują się w

Sygnał wizualny w kształcie litery X, podawany z miejsca wypadku lotniczego, oznacza

Za zapewnienie wszystkim członkom załogi lotniczej możliwości porozumiewania się we wspólnym języku jest odpowiedzialny

O napotkanych w locie potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa oraz zdarzeniach takich, jak nieprawidłowa praca urządzeń naziemnych lub nawigacyjnych, niezwykłe zjawiska pogody, dowódca statku powietrznego powinien powiadomić

„Wpływ ziemi” to zjawisko polegające na

Moment pochylający działa na szybowiec ze względu na różne punkty zaczepienia wektorów sił, głównie

Przeciążenie wystepujące w zakręcie (load factor) to

Szybowiec musi być wyważony ze względu na zachowanie stateczności

Szybowiec musi być wyważony ze względu na

Użycie (wysunięcie) klap zmniejsza

 

 

Źródło: ULC.gov.pl