OSIĄGI I PLANOWANIE LOTU

lub

doc Pobierz plik doc 50.50 KB

1

Błąd temperaturowy wysokościomierza pojawia się, gdy

2

Ciężar elementu 55 kg, ramie 2.3 m. Moment = [kgm]

3

Jeśli środek ciężkości znajduje się blisko skrajnego tylnego położenia lub poza nim, to szybowiec będzie

4

Jeśli środek ciężkości znajduje się blisko skrajnego przedniego położenia, to

5

Jeśli w szybowcu środek ciężkości znajduje się blisko skrajnego tylego położenia, to

6

Międzynarodowa Atmosfera Wzorcowa (International Standard Atmosphere) definiuje następujące warunki na poziomie morza: temperaturę / ciśnienie / gęstość / gradient temperatury. Podaj ich wartości.

7

Środek ciężkości jest wyrażony

8

Środek ciężkości można zdefinować jako

9

Ważenie statku powietrznego (SP): odczyt na wadze pod przednim podwoziem – 155 kg, odczyt – suma na głównym 320 kg. Odległość przód SP – przednie podwozie 0.8 m, przód SP – główne 2.4 m. Jaka jest odległość przód SP – środek ciężkości?

10

Ważenie statku powietrznego (SP): odczyt na wadze pod przednim podwoziem – 205 kg, odczyt – suma na głównym 420 kg. Odległość przód SP – przednie podwozie 0.9 m, przód SP – główne 2.6 m. Jaka jest odległość przód SP – środek ciężkości?

11

Uzupełnij wyrażenie (wzór) na moment (siły): Moment =

12

Jeśli środek ciężkości znajduje się blisko skrajnego przedniego położenia to

13

Jeśli środek ciężkości znajduje się przed skrajnym przednim położeniem, to szybowiec będzie

14

Jeśli środek ciężkości znajduje się przed skrajnym przednim położeniem, to szybowiec będzie między innymi:

15

Masa pustego szybowca wynosi 275 kg, a maksymalna masa do startu wpisana jako ograniczenie do Instrukcji użytkowania w locie wynosi 395kg. Ile może ważyć pilot?

16

Moment pochylający działa na szybowiec ze względu na różne punkty zaczepienia wektorów sił, głównie

17

Szybowiec ma MAC 1.5 m, krawędź natarcia MAC znajduje się 1.9 m za datum szybowca, odległość datum – CG wynosi 2.4 m. Podaj położenie CG w % MAC.

18

Szybowiec ma MAC 1.6 m, krawędź natarcia MAC znajduje się 2.1 m za datum szybowca, odległość datum – CG wynosi 2.5 m. Podaj położenie CG w % MAC.

19

Szybowiec musi być wyważony ze względu na zachowanie stateczności

20

Szybowiec musi być wyważony ze względu na

21

Co się stanie, kiedy środek ciężkości szybowca znajdzie się poza dopuszczalnymi granicami (proszę wybrać najbardziej pełną odpowiedź)?

22

W standardowym układzie (klasycznym) środek ciężkości szybowca znajduje się (licząc od przodu)

23

Wyrażenie na DISA ma postać:

24

Wysokość ciśnieniową lotniska danego dnia można ustalić

25

Wysokość gęstościowa jest to

26

Efekt „wpływu ziemi” powoduje, że

27

Podczas wykonywania prawidłowego zakrętu z przechyleniem 60 stopni

28

Podczas zakrętu

Źródło: ulc.pl