ŁĄCZNOŚĆ

lub
doc Pobierz plik doc 51.00 KB

1

Kolejność czynności podczas nadawania korespondencji jest następująca:

2

Pilot zmienia ustawienie częstotliwości radiostacji, gdy

3

Gdy na pierwsze wywołanie stacji naziemnej przez pilota nie ma odpowiedzi od stacji naziemnej, to należy

4

Literę “O” wymawia się:

5

Literę „F” wymawia się:

6

Literę „R” wymawia się:

7

Literowanie stosuje się wyłącznie, gdy

8

Łączność radiotelefoniczna w lotnictwie służy do

9

Mówiąc do mikrofonu należy

10

Procedura sprawdzenia łączności polega na

11

Przed rozpoczęciem każdego nadawania należy

12

Przerwanie innej korespondencji jest dozwolone jedynie, gdy

13

System pracy sieci radiotelefonicznej w lotnictwie to

14

Transmisje niedozwolone to

15

Treść korespondencji od stacji naziemnej, zawierająca zezwolenia, instrukcje, parametry lotu i inne ważne informacje, powinna być

16

Wywołanie w niebezpieczeństwie winno zawierać:

17

Znak wywoławczy SP-AHN można skrócić do

18

Nadawanie „na ślepo” to

19

Uzyskanie raportu czytelności transmisji (w skali 1– 5) o wartości 3 i mniejszej, podczas łączności sprawdzającej, spowoduje, że

20

Znak wywoławczy „Sandomierz Info” oznacza

21

Lądowanie na spadochronie ratowniczym powinno odbywać się

22

Spadochron ratowniczy otwierany jest za pomocą

23

Po lądowaniu, jeśli czasza ciągnie pilota po ziemi, powinien on

24

Okres ważności ułożenia spadochronu ratowniczego wynosi

25

Plomba na spadochronie zawiera datę

26

Dopasowanie uprzęży spadochronu ratowniczego, w tym dociągnięcie taśm udowych i taśmy piersiowej, wykonuje się

27

Czy zawsze przed założeniem spadochronu ratowniczego konieczne jest przeprowadzenie jego kontroli?

28

Czy wskazane jest przed lotem zapoznanie się z właściwościami spadochronu, który jest do dyspozycji?

29

Czy wysokość skoku ratowniczego jest zależna od prędkości lotu poziomego?

30

Podczas lądowania na spadochronie pilot obserwuje

31

Odpięcie się od instalacji pokładowej

32

Prędkość opadania na spadochronie wynosi

 

Na podst. ULC