W uznaniu zasług w dziedzinie szkolenia lotniczego oraz bezpiecznego wykonywania zadań w powietrzu dowódca Sił Powietrznych wyróżnił kmdr por. pil. Cezarego Wiatraka i kmdr ppor. pil. Waldemara Orlińskiego statuetką „Ikara”.

 

01Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w piątek, 26 sierpnia, podczas obchodów Święta Lotnictwa w Warszawie (Fot. chor. Jerzy Jabłoński)

 

02

Cezary Wiatrak (Fot. Czesław Cichy)

 

Komandor por. pil. Cezary Wiatrak jest absolwentem dęblińskiej „Szkoły Orląt” z 1990 roku oraz studiów dyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim i podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej. Po ukończeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej trafił do 37. Pułku Śmigłowców Transportowych. Dwa lata później, we wrześniu 1992 roku objął obowiązki pilota w 18. Eskadrze Lotnictwa Ratowniczo – Łącznikowego MW stacjonującej na lotnisku w Gdyni Babich Dołach. We wrześniu 1995 roku został dowódcą klucza w 1. Puckim Dywizjonie Lotniczym, a sześć lat później, w grudniu 2001 roku - zastępcą dowódcy eskadry. W marcu 2004 roku, objął obowiązki szefa sekcji szkoleniowej 28. Puckiej Eskadry Lotniczej w Gdyni Babich Dołach a od 1 lipca 2004 roku był zastępcą dowódcy eskadry. Od 7 lutego 2011 roku jest dowódcą Grupy Lotniczej stacjonującej na lotnisku w Darłowie. Komandor Wiatrak jest pilotem śmigłowców ratowniczych W-3RM „Anakonda” i śmigłowców transportowych Mi-17, latał również śmigłowcami Mi-2 i Mi-8. W powietrzu spędził łącznie prawie 2400 godzin.

 

04

Waldemar Orliński (Fot. Czesław Cichy)

 

Komandor ppor. pil. Waldemar Orliński ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w 1990 roku. Jest także absolwentem Akademii Marynarki Wojennej. Z lotnictwem morskim związany jest od 1994 roku kiedy został wyznaczony na stanowisko w 18. Eskadrze Lotnictwa Ratowniczo – Łącznikowego w Gdyni Babich Dołach. Wcześniej służył między innymi w 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego oraz 49. Pułku Śmigłowców Bojowych i 37. Pułku Śmigłowców Transportowych. W listopadzie 2001 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy klucza w 1. Dywizjonie Lotniczym a trzy lata później objął obowiązki dowódcy Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej w 28. Puckiej Eskadrze Lotniczej. Po ostatniej restrukturyzacji jednostek Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy eskadry 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. Komandor Orliński spędził w powietrzu ponad 2600 godzin. Obecnie jest pilotem śmigłowców ratowniczych W-3RM i transportowych Mi-17.

 

 

Tekst: kmdr ppor. Czesław Cichy

Fot. chor. Jerzy Jabłoński, kmdr ppor. Czesław Cichy