Kosztem blisko 150 mln zł brutto Budimex S.A. wybuduje na lotnisku w Pyrzowicach nową drogę startową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i nawigacyjną.

Dzisiaj Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., firma zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice, podpisała umowę z Budimexem S.A. na wykonanie prac budowlanych. Budowa nowej drogi startowej o długości 3200 m rozpocznie się w najbliższych tygodniach, natomiast zakończenie robót powinno nastąpić wraz z końcem trzeciego kwartału 2014 r.

 

Przyszła droga startowa będzie o 400 m dłuższa od obecnej. Dzięki temu będzie można obsłużyć nawet największe samoloty odlatujące z Pyrzowic z pełnym obciążeniem, co dotychczas wiązało się z pewnymi ograniczeniami. Nowa droga startowa będzie miała szerokość 45 m, a po obu jej stronach zostaną wybudowane symetryczne pobocza o szerokości 7,5 m każde. Powierzchnia nowej drogi startowej wraz z układem głównych dróg kołowania L, N, R i S wyniesie 208,5 tys. m kw.

 konferencja prasowa 1

Konferencja prasowa

 

 

Nowy pas startowy zostanie zlokalizowany równolegle do obecnego, w odległości 195 m na północ. Położenie nowego pasa zostało tak wyznaczone, by w przyszłości, w razie potrzeby, umożliwić jego bezkolizyjne wydłużenie w kierunku zachodnim o kolejne 400 m. Wraz z oddaniem do użytkowania nowej drogi startowej, obecnie istniejący pas startowy zostanie przekształcony w drogę kołowania.

 

Nowa infrastruktura nie tylko umożliwi starty największym statkom powietrznym, ale również bezpieczne lądowania w jeszcze trudniejszych warunkach pogodowych niż obecnie. Pozwolą na to zainstalowane pomoce nawigacyjne operacji lotniczych ILS CAT II, dzięki którym możliwe będzie przyjmowanie samolotów przy widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszej niż 350 m  i podstawie chmur nie niższej niż 30 m.

 

Przy nowej drodze startowej zostaną zainstalowane trzy ogródki METEO wyposażone w wiatromierze i widzialnościomierze oraz heliometry na podejściach Nowe urządzenia METEO będą nie tylko sprawdzać wysokość temperatury, ciśnienia, siłę i kierunek wiatru, wielkość opadów czy wysokość podstawy chmur, ale również, co jest nowością, będą dostarczać informacje o oblodzeniu nawierzchni.

 

- Budowa drogi startowej to jedna z kluczowych inwestycji, dzięki której zwiększą się możliwości operacyjne pyrzowickiego portu w obsłudze dalekodystansowych połączeń pasażerskich oraz cargo. Mimo, iż długość obecnej drogi startowej pozwala przyjmować szerokokadłubowe samoloty to muszą one od nas odlatywać z niepełnym załadunkiem lub ograniczoną ilością paliwa. Po wybudowaniu dłuższej drogi startowej, nawet największe statki powietrzne, będące w pełni obciążone, będą miały odpowiednio dużo miejsca, aby nabrać wystarczającej prędkości podczas startu i wzbić się w powietrze – mówi Cezary Orzech, rzecznik Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

 

Budowa pasa startowego to jedno z dwóch zadań realizowanych w ramach największej inwestycji w dotychczasowej działalności lotniska pn. „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”. Projekt w wysokości do 50% jego kosztów kwalifikowanych będzie dofinansowany z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko.

 

 podpisanie umowy 2

 Podpisanie umowy

 

 

W ramach kompleksowego projektu rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej trwa rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów o powierzchni 110 tys. m kw., która pomieści jednocześnie 13 samolotów. Równolegle prowadzone są prace przy modernizacji 39 tys. m kw. dróg kołowania, które umożliwią statkom powietrznym wielkości Boeinga 747 przemieszczanie się pomiędzy drogą startową a rozbudowywaną obecnie płaszczyzną postoju samolotów.

 

###

Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniska w Pyrzowicach (za wyjątkiem zadania dotyczącego przekształcenia istniejącej drogi startowej w drogę kołowania) realizowany jest przy wsparciu środków unijnych. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko obejmuje znaczące inwestycje, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Wartość dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 

Realizacja inwestycji infrastrukturalnych z Funduszy Europejskich w ramach POIiŚ przyczyni się do zwiększania konkurencyjności gospodarczej i społecznej Polski i jej regionów, a także podniesie atrakcyjność życia i pracy mieszkańców tych obszarów, na których realizowane są projekty POIiŚ.

 

###

Informacje na temat Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice:

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach jest jednym z największych lotnisk w Polsce.
Po dziesięciu miesiącach br. w Katowice Airport odprawiono 2 271 576 podróżnych, to o ponad 35 tysięcy więcej niż w tym samym czasie 2011 roku. Porównując okres od początku stycznia do końca października z tym samym przedziałem czasowym roku ubiegłego pyrzowickie lotnisko zanotowało 4,7% wzrost ruchu regularnego, obsługując tym segmencie 1 515 521 pasażerów oraz 3,6 % spadek liczby pasażerów podróżujących z Katowic w ramach zorganizowanych form wypoczynku (czartery). Z tej formy wakacji z wylotem z Katowice Airport od początku roku skorzystało 748 249 osób.. W sezonie jesień/zima 2012/2013 siatka połączeń regularnych Katowice Airport obejmuje 28 połączeń do 13 europejskich państw.

 

Informacje na temat Projektu pn. „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”.

W ramach projektu powstanie nowy pas startowy o długości 3200 m, natomiast obecna droga startowa zostanie przekształcona w drogę kołowania. Ponadto na lotnisku w Pyrzowicach zostanie wybudowana nowa płyta postojowa z piętnastoma stanowiskami dla statków powietrznych. Dzięki inwestycji do 2016 roku na pyrzowickim lotnisku powstanie ponad 357 tys. m² nowych nawierzchni lotniskowych, a 156,5 tys. m² zostanie przebudowanych. Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniska w Pyrzowicach (za wyjątkiem zadania dotyczącego przekształcenia istniejącej drogi startowej w drogę kołowania) realizowany jest przy wsparciu środków unijnych. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania inwestycji wyniesie do 50% jej kosztów kwalifikowanych.

 

 

 

GTL S.A.