Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz Związek Literatów Polskich zapraszają na spotkanie "Janusz Meissner - lotnik i pisarz". Prelekcję wygłosi pisarz, uczestnik Powstania Warszawskiego - Bogdan Bartnikowski, który osobiście znał Janusza Meissnera.