Aleksandra Zasuszanka przyszła na świat 7 grudnia 1906 r. w Książu Wielkim. Była uczniem szkoły średniej w Kielcach. Mając świadectwo maturalne kontynuowała dalszą naukę na studiach w Warszawie. Była studentką Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego stołecznym II Żeńskim Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego.  Interesowała się lotnictwem. Była autorem o czym może mało kto wie tekstu do znanego wszystkim sympatykom Ikara nad Wisłą ( mam nadzieję, że nie tylko ) „Marsza Lotników”. Pracowała nad korektą księgi pamiątkowej „Ku czci poległych lotników”. Współorganizowała koła Ligi Obrony Powietrznej  Państwa. To ogólnopolskie stowarzyszenie powstałe w 1923 r. propagowało w przedwojennej Polsce idee rozwoju lotnictwa. Zapewniało nie tylko działania propagandowe ale także pomoc finansową. Współpracowało z Departamentem Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych. 5 sierpnia 1926 r. patronat nad LOPP objął ówczesny prezydent państwa Ignacy Mościcki. 10 lutego 1928 r. Liga Obrony Powietrznej Państwa połączyła się z Towarzystwem Obrony Przeciwgazowej. Od tamtej pory działa jako Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Między jego działaczami znajdowała się Aleksandra Zasuszanka. W pamiętnym 1939 r. razem z mężem kapitanem obserwatorem  Krzysztofem Dobrowolskim ewakuowała się  do Wielkiej Brytanii. Tam na Wyspie Ostatniej Nadziei nie straciła kontaktu z lotnikami. Była korespondentem prasowym. Gdy lotnicy otrzymali sztandar wyhaftowany w okupowanej Polsce została jego matką chrzestną. Do nowej wyzwolonej Polski wróciła dwa lata po wojnie. Rzecz jasna nie zrezygnowała ze swoich lotniczych zainteresowań. Udzielała się w pracach Aeroklubu Kieleckiego. Zawodowo pracowała jako kustosz w Muzeum Świętokrzyskim. To z jej inicjatywy powstało Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Stefana Żeromskiego w Kielcach i Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Zmarła w Kielcach 13 stycznia 1989 r. Tuzostała pochowana.

 

 

Konrad RYDOŁOWSKI