Franciszek Wieden  ( Wiedeń ) urodził się z dala od Polski. Przyszedł na świat na Węgrzech 6 lutego 1891 r. Uczył się w gimnazjum we Lwowie.

Również we Lwowie rozpoczął studia. Jako poddany cesarza Austrii został powołany do odbycia służby wojskowej w jego armii. Służył w pułku piechoty. Ukończył Szkołę Oficerów Rezerwy, dowodził plutonem i kompanią na froncie. W ostatnich dniach listopada 1917 r. rozpoczął naukę w Szkole Obserwatorów mającej siedzibę w Wiener Neustadt. Ukończył ją w pierwszych dniach grudnia tego samego roku. Tak wyszkolony otrzymał przydział do lotnictwa. Trafił do 5. kompanii zapasowej. Pełnił w niej obowiązki oficera technicznego. Razem z nią powtórnie znalazł się na froncie. Tym razem nie był związany z piechotą a lotnictwem. Był nie tylko oficerem technicznym ale brał udział w lotach jako obserwator. Na początku listopada 1918 r. wrócił do piechoty. Razem z nią walczył pod Lwowem i Przemyślem. 7 stycznia 1919 r. powtórnie znalazł się w lotnictwie. Był obserwatorem 9. eskadry lotniczej. Odszedł z niej przeniesiony do Warszawy do Szkoły Pilotów. Opuścił ją aby kontynuować naukę pilotażu początkowo w Krakowie a następnie w Poznaniu. 1 kwietnia 1920 r. awansował na stopień kapitana. 30 kwietnia 1920 r. został przydzielony do 21. Wielkopolskiej Eskadry Niszczycielskiej. Razem z nią brał udział w wojnie polsko – rosyjskiej. Po zlikwidowaniu eskadry dalszą walkę kontynuował w 14. eskadrze wywiadowczej. Z niej został przeniesiony do 5. eskadry lotniczej stacjonującej w Przemyślu. Po powrocie do Poznania służył w 3. Pułku Lotniczym. 2 kwietnia 1924 r. awansował na stopień majora. Swoją edukację lotniczą uzupełniał we Francji. Po powrocie do Polski pełnił służbę w Wyższej Szkole Pilotażu. To właśnie w Grudziądzu gdzie się mieściła wspomniana placówka współtworzył „Program Oficerskiej Szkoły Lotnictwa – kurs dwuletni”. Pracował jako Szef Wydziału Technicznego Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych. Po odejściu z ministerstwa przeszedł do 1. Pułku Lotniczego. Dowodził nim od maja 1929 do lutego 1933 r. W lutym 1933 r. pożegnał się z Warszawą a przywitał z Dęblinem. 8 lutego 1933 r. Franciszek Wieden został komendantem Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa. Pozostawał na tym stanowisku do października 1936 r. Opuścił je w listopadzie 1936 r. przechodząc do  Ministerstwa Komunikacji na dyrektora Departamentu VII. W walkach w pamiętnym wrześniu 1939 r. nie brał udziału. Po przekroczeniu granicy z Rumunią przedostał się do Francji. Gdy tej los zdawał się być przesądzony ewakuował się do Wielkiej Brytanii. Tam na Wyspie Ostatniej Nadziei od lipca 1940 do października 1941 r. był szefem wydziału personalnego Inspektoratu Polskich Sił Powietrznych. Następnie był komendantem Ośrodka Wyszkolenia Ziemnego. Z tego stanowiska odszedł na podobne do Bazy Polskich Sił Powietrznych. Zmarł 30 września 1944 r.  Pochowany został cmentarzu w Blackpool.       

 

 

Konrad RYDOŁOWSKI