1 Ośrodek Szkolenia Lotniczego im. mjr pil. Eugeniusza Horbaszewskiego1 OSzL został sformowany 1 stycznia 2001 na bazie 58 Lotniczego Pułku Szkolnego. Po rozformowanej jednostce przejął samoloty TS-11 „Iskra”, w 2003 roku jednostka otrzymała także śmigłowce z rozformowanego 47 Szkolnego Pułku Śmigłowców, a samoloty An-2 oraz M-28B „Bryza-TD” z rozformowanej 23 Lotniczej eskadry specjalnej. W ostatnich latach wycofuje się ze szkolenia samoloty An-2, oraz wprowadza się śmigłowce SW-4 „Puszczyk”. Obecnie ośrodek szkoli pilotów samolotów odrzutowych na samolotach TS-11 „Iskra”, pilotów samolotów transportowych na samolotach M-28B „Bryza-TD”, pilotów śmigłowców szkoli się na dwóch typach maszyn i są nimi Mi-2 (wychodzi powoli ze służby) oraz SW-4 „Puszczyk”, który jest nowym typem w ośrodku. Ośrodek szkoli pilotów dla wszystkich rodzajów wojsk.

Decyzją nr 236/MON z 27 sierpnia 2003, 1 OSzL dziedziczy tradycje następujących  jednostek:
 - 315 dywizjon Myśliwski „Dębliński” (1941-1945)


Ośrodek posiada własną odznakę pamiątkową nadaną decyzją nr 199/MON z 16 lipca 2002.
Patronem jednostki jest mjr pil. Eugeniusz Horbaszewski – decyzja nr 236/MON z 27 sierpnia 2003, tą samą decyzją ustalono dzień święta 1 OSzL na 14 sierpnia.

POCZET DOWÓDCÓW
 - płk dr pil. Waldemar Jaruszewski (1.I.2001 – XII.2002)
 - płk dypl. pil. Wiesław Sokołowski (I.2003 – VII.2007)
 - p.o. ppłk dypl. pil. Roman Mendrek (VII.2007 – XI.2007)
 - płk mgr pil. Krzysztof Walczak (XI.2007 – obecnie)


PODPORZĄDKOWANIE
4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego


1 Ośrodek Szkolenia Lotniczego
ul. Dywizjonu 315
08-521 Dęblin
tel. (081) 883-7320

Źródło: www.jednostki-wojskowe.pl