1 Komenda Lotniska1 Komenda Lotniska w Radomiu powstała w dniu 1 lipca 2004, jest podporządkowana Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Jednostka ta jest oddziałem którego zadaniem jest zabezpieczenie logistyczne zadań przede wszystkim 2 Ośrodka Szkolenia Lotniczego, 4 Wojskowego Ośrodka Metrologii, WKU Radom oraz kilku mniejszych jednostek garnizonu Radom. Zadanie jakie wykonuje 1 KL to głównie:

- utrzymanie i odtwarzanie sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
- gromadzenia, zaopatrywanie i planowanie dostaw materiałowych dla potrzeb zabezpieczanych pododdziałów,
- utrzymanie i odtwarzanie gotowości eksploatacyjnej lotniska Radom-Sadków.

Poprzedniczką 1 Komendy Lotniska była Komenda Lotniska nr 2 w Radomiu podlegająca strukturalnie 6 Bazie Lotniczej.
1 KLot obchodzi swoje święto w dniu 1 lipca – ustalono to decyzją nr 350/MON z 3 sierpnia 2007.

POCZET DOWÓDCÓW
- płk dypl. pil. Jerzy Chojnowski ( 1.VII.2004 – 5.VI.2006)
- ppłk mgr Krzysztof Baranowski ( 5.VI.2006 – obecnie )

PODPORZĄDKOWANIE
4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego


1 Komenda Lotniska
JW 3463
ul. Lubelska 150
26-600 Radom
tel. (048) 651-1330
www.1kl.wp.mil.pl

Źródło: www.jednostki-wojskowe.pl