4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego

4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego powstało 1 października 2008, oficjalny uroczysty apel z okazji sformowania 4 SLSz odbył się 14 października 2008 w Dęblinie, na pierwszego dowódcę nowej jednostki wyznaczony został obecny gen. bryg. dypl. pil. Tomasz Drewniak, na jego zastępcę płk pil. mgr inż. Waldemar Gołębiowski. Już w grudniu do składu 4 SLSz zostały włączone jednostki, 17 grudnia 2008 odbył się apel z okazji przekazania 1 i 2 Ośrodka Szkolenia Lotniczego, 6 Bazy Lotniczej i 1 Komendy Lotniska w skład 4 SLSz.STRUKTURA
- dowództwo i sztab 4 SLSz
- 1 Ośrodek Szkolenia Lotniczego im. mjr pil. Eugeniusza Horbaszewskiego – Dęblin

- 2 Ośrodek Szkolenia Lotniczego im. kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury – Radom
- 6 Baza Lotnicza – Dęblin
- 1 Komenda Lotniska – Radom

POCZET DOWÓDCÓW
- gen. bryg. dypl. pil. Tomasz Drewniak ( 1.X.2008 – obecnie )


4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
ul. Dywizjonu 303 nr 12
08-521 Dęblin

Źródło: www.jednostki-wojskowe.pl