Jakub Kociubiński - doktor nauk prawnych pracujący w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem konkurencji i pomocy publicznej Unii Europejskiej a zwłaszcza w regulacjach sektora transportu lotniczego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Członek Polskiego Klubu Lotniczego i Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

 

Artykuły:

Beata Gierczak jest doktorem nauk ekonomicznych. Studia doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, tam też na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej obroniła rozprawę doktorską. Posiada ponadto dwa tytuły magistra: filologii polskiej i turystyki międzynarodowej. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyła także studia podyplomowe z europeistyki.

 

Zawodowo związana jest z Uniwersytetem Rzeszowskim, jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Jej doświadczenie obejmuje m.in. kilkuletnią pracę w szkole średniej i na uczelni, prowadzenie szkoleń dla różnych instytucji oraz pracę w biurze turystycznym. Natomiast zainteresowania a co za tym idzie badania Beaty Gierczak, związane są przede wszystkim z szeroko pojętą gospodarką turystyczną, transportem lotniczym i benchmarkingiem.

 

Artykuły:

 

W sekcji publikowane są artykuły eksperckie tworzone przez osoby, które zawodowo zajmują się tematem branży lotniczej i podejmują problematykę różnych aspektów tej gałęzi gospodarki. Autorzy publikowanych artykułów to: