45 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego,
45 Pułk lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego,
45 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy.
1956r. – 1992r.

Historia 45 PLM
1957r. Nowa organizacja.
W 1955r. zostaje powołany do życia Układ Warszawski. W związku z tym okazała się konieczna zmiana organizacyjna naszego lotnictwa wojskowego.
W dniu 30.04.1956r. szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego polecił dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju sformować w terminie do dnia 1.10.1956r. na lotnisku z Babimoście 45 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Lotnisko w Babimoście budowano od 1954r. Pułk powołał do życia Rozkaz Ministra Obrony Narodowej z dnia 6.07.1957r.
Pułk rozpoczął funkcjonowanie od dnia 10.10.1957r. na lotnisku w Babimoście, kiedy to na lotnisku wylądowała 3 Eskadra 1 PLM „Warszawa”, pod dowództwem por. pilota Jana Malickiego. Eskadra ta była zalążkiem nowego Pułku.
Pułk miał na wyposażeniu myśliwce typu MiG-15. Organizacyjnie Pułk został podporządkowany pod 3 Korpus Obrony Powietrznej Kraju. W lipcu 1957r. 45 PLM został podporządkowany pod 3 Korpus Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju.
W 1960r. 3 Korpus OPL OK. z dowództwem we Wrocławiu posiadał w swoim składzie;
3 PLM we Wrocławiu,
38 PLM w Powidzu,
45 PLM w Babimoście,
62 PLM w Krzesinach.
Dodatkowo 3 Korpus posiadał; 44. Eskadra Lotnictwa Łącznikowego (Wrocław), 14. Pułk Artylerii OPL (Wrocław), 98. Pułk Artylerii OPL (Poznań), 18. (Poznań-Ławica), 22. (Wrocław-Strachowice) Bataliony Radiotechniczne.
W 1960r. Pułk otrzymuje sztandar.
45 PLM nie należał do pułków pierwszorzędnych w Lotnictwie Polskim, a nawet w strukturach OPL OK. jest to o tyle istotne, że wskazuje, iż Pułk nigdy nie otrzymywał najnowszych samolotów. W nim samoloty myśliwskie dokańczały swoje resursy i były spisywane ze stanu. W 3 Korpusie OPL OK. prym wiodły pułki z Krzesin i Starachowic. W międzyczasie 38 PLM zmienił miejsce swojego bazowania i charakter.
45 PLM został wyposażony w myśliwce typu MiG-15, MiG-15 bis, Lim-1 pozyskane z innych pułków lotniczych. Pułk gotowość bojową uzyskuje w 1960r.
W dniu 21.07.1961r. na lotnisku w Babimoście przebywał z gościnną wizytą przebywał pierwszy kosmonauta świata Jurij Gagarin. Na pamiątkę tego wydarzenia w płytę lotniska wmurowano tablicę pamiątkową.

1969r.
W drugiej połowie 60-tych lat następują kolejne ważne zmiany w Lotnictwie Polskim. Dotyczą one głównie Lotnictwa Operacyjnego. W listopadzie 1969r. 45 PLM zostaje włączony do Dowództwa Wojsk Lotniczych i zmienia przeznaczenie na pułk myśliwsko-szturmowy.
W składzie Dowództwa Wojsk Lotniczych znajdowała się 16 Dywizja Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego, która w 1969r. zmienia nazwę na 2 Brandenburską Dywizję Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego. W jej składzie znalazły się;
· 3 PLM-B z Bydgoszczy z samolotami Su-7,
· 6 PLM-Sz z Piły, połączony z 51 PLM-Sz, z samolotami Lim-6 bis,
· 8 PLM-Sz z Mirosławca, oznaczony poprzednio 53 PLM-Sz, z samolotami Lim-6 bis,
· 45 PLM-Sz z Babimostu.
45 PLM-Sz otrzymuje na wyposażenie pierwsze szturmowe Lim-6 bis. 45 PLM-Sz z czasem staje się bardziej Pułkiem szkolnym. Do niego trafiają młodzi piloci prosto po szkole i dopiero po uzyskaniu pierwszych stopni wyszkolenia bojowego często przechodzili do służby w Pile lub Mirosławcu.

1972r.
Ten system organizacyjny nie przetrwał jednak długo. Już w 1972r. następują kolejne zmiany. 2 Brandenburska DLM-Sz zmienia swoje zadania i staje się szturmowo-rozpoznawczą. Dlatego też zmiana nazwę na 2 Dywizję Lotnictwa Szturmowo-Rozpoznawczego. Inne także otrzymuje pod dowództwo pułki;
21 PLRTiA z Sochaczewa. Ubywa 3 PLM-B z Bydgoszczy, który przechodzi pod bezpośrednie dowództwo Wojsk Lotniczych. Ubywa 8 PLM-Sz z Mirosławca. Nasz bohater, 45 PLM-Sz pozostaje.
Tak więc 2 DLSz-R ma w składzie;
· 6 PLM-Sz z Piły,
· 45 PLM-Sz z Babimostu,
· 21 PLRTiA z Sochaczewa,
· 47 Eskadrę Lotnictwa Łącznikowego.

1982r.
W 1982r. wszystkie pułki myśliwsko-szturmowe zmieniają zadania na myśliwsko-bombowe. Jest to związane z perspektywą przyjęcia na Polskie uzbrojenie samolotów Su-22.
Dlatego 2 DLM-B ma w składzie;
· 6 PLM-B – Piła,
· 45 PLM-B – Babimost,
· 21 PLM-B – Sochaczew, który jednak nadal głównie wykonywał zadania rozpoznawcze i w 1985r. nadal ma nazwę 21 PLB-R,
· 47 ELŁ.
W latach 1980r. – 1988r. w Pułku odbywały się szkolenia podchorążych z Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie.

1988r.
Około 1985r. było pewne, że 45 PLM-B w Babimoście nie otrzyma na wyposażenie nowych samolotów myśliwsko-bombowych typu Su-22. Dlatego w 1988r. zostaje przemianowany na 45 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy.
W 1991r. 45 LPSzk-Boj miał na swoim stanie 24 Lim-6 bis i 5 SB Lim-2.

Rozformowanie 45 LPSzk-Boj 1992r.
Rozformowanie 45 LPSzk-Boj nastąpiło razem z wyczerpaniem resursów ostatnich samolotów Lim-6 bis / M z końcem 1992r. Pułk ten był ostatnią jednostką lotniczą użytkującą ten typ Polskiego samolotu szturmowego.
W lutym 1992r. zakończono szkolenie lotnicze, w dniu 22.08.1992r. pożegnano uroczyście sztandar Pułku. Szkolenie lotnicze Pułk zakończył na samolotach Lim-6 bis / M.
Z dniem 1.09.1992r. rozkazem MON została powołana nowa jednostka-komenda Obsługi Lotniska jako JW. 2784. Od dnia 1.01.2000r. funkcjonowała w składzie 21, a następnie 33 Bazy Lotniczej jako lotnisko Nr 2. Z dniem 31.12.2004r. Jednostka Wojskowa w Babimoście uległa całkowitej likwidacji. Tradycję i historię rozwiązanej jednostki lotniczej kultywuje Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Instytucja ta jest stowarzyszeniem i działa od 27.03.1981r.. Przejęli opiekę nad symbolami lotniczymi pozostałymi po Jednostce oraz częścią wojskową Izby Pamięci.

Lotnisko Babimost
Lotnisko leży w odległości około 5 km od miasta Babimost w kierunku północno-zachodnim. Ma współrzędne 52,08 N 15,47 E i leży na wysokości 59 m npm. Wyposażony w pas startowy o wymiarach 2 500 m x 60 m, o nawierzchni betonowej, ma orientację 06/24.
Obecnie ( 2005r. ) lotnisko pełni funkcje cywilne, zarówno przewozy pasażersko-towarowe jak i dla lotnictwa sanitarnego. Jest to port lotniczy o regularnym, narodowym ruchu lotniczym.

Opracował Karol Placha

41 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku
1952r. – 1999r.

 
Historia 41 PLM w Malborku. 1952r.
41 PLM został powołany do życia w ramach 9 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego, która po pewnym czasie weszła w skład Wojsk Lotniczych, które na czas „W” stałoby się armią lotniczą, o charakterze ofensywnym. W składzie 9 DLM sformowano; 26 PLM, 29 PLM i 41 PLM.
Dywizja miała do dyspozycji dwa podstawowe lotniska; w Malborku, gdzie umieszczono dowództwo Dywizji, oraz w Ornecie. Oba lotniska poddano modernizacji celem przyjęcia nowych myśliwców, o napędzie turboodrzutowym, gdyż od samego początku pułki miały być wyposażone w takie samoloty.
Ponieważ Polska była bardzo wyniszczona II wojną światową, okazał się, że nie jesteśmy w stanie posiadać tak dużej liczby pułków. Podjęto decyzję o tym, że każda dywizja ma mieć w składzie dwa, a nie trzy pułki. Dlatego też ledwo zorganizowany 26 PLM a został przekazany do 11 DLM w Świdwinie, na lotnisko w Zegrzu Pomorskim.
41 PLM ostatecznie osiada w Malborku.
W 1952r. Pułk rozpoczyna szkolenie na samolotach typu MiG-15 i szkolno-bojowych UTI MiG-15. Już z początkiem 1953r. Pułk otrzymuje na wyposażenie pierwsze nowoczesne myśliwce MiG-15 bis.

Niefortunne wydarzenia
W ciągu bez mała pół wieku demokracji ludowej, czyli od 1944r. do 1989r. zbiegło z polskiej armii do państw zachodnich 52 oficerów, 5 chorążych i 4 podchorążych ze szkoły lotniczej w Dęblinie, u progu oficerskich nominacji. W sumie 61 wojskowych. Nie jest to powód do dumy, ale to są fakty. Nie chcę być sędzią, ale drobnego komentarza nie można uniknąć. W tym temacie skupię się na czterech znanych ucieczkach z wykorzystaniem samolotów typu MiG-15 bis, dokonanych przez Franciszka Jareckiego, Zdzisława Jaźwińskiego w 1953r., Zygmunta Gościniaka w 1956r. i Bogdana Kożuchowskiego w 1957r.
Do 1953r. ucieczki pilotów samolotami wojskowymi zdarzały się, ale zawsze kończyły się tragicznie. W 1951r., po nieudanej próbie uprowadzenia samolotu, został rozstrzelany podoficer z Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 1952r. to samo spotkało instruktora w tejże szkole, ppor. Edwarda Pytko; gdy uciekał samolotem do Niemiec Zachodnich, przechwycili go nad terytorium NRD lotnicy sowieccy, zmusili do lądowania i wydali władzom polskim.
Pierwszemu, któremu udała się ucieczka był Franciszek Jarecki. Stało się to w dniu 5.03.1953r. Nie minęły trzy miesiące, a podobnym wyczynem „popisał się” pilot 41 PLM z Malborka Zdzisław Jaźwiński, także na myśliwcu MiG-15 bis.
W dniu 20(25).05.1953r. w Malborku w 41 PLM w południe w ramach ćwiczeń poderwano do lotu parę dyżurną, gdyż nad Bałtykiem pojawił się obcy cel symulowany przez sowiecki samolot bombowy. Po starcie pary dyżurnej por. Zdzisław Jaźwiński nie dołączył do swojego prowadzącego, tylko obniżył lot i po 20-minutowym locie sposobem awaryjnym, bez podwozia, uszkadzając lekko samolot wylądował na wyspie Bornholm. Lądował na resztkach paliwa, gdyż stracił wiele czasu na znalezienie lądowiska.
Psychoza, jaka ogarnęła kierownictwo MON po uprowadzeniu w 1953r. dwóch bojowych samolotów odrzutowych w odstępie dwóch zaledwie miesięcy ( Jarecki, Jaźwiński ), spowodowała wyjątkową aktywność organów bezpieczeństwa w wojskach lotniczych.
Gdy zbiegł Zdzisław Jaźwiński jego pułku 41 PLM w Malborku, skreślono z ewidencji oddziałów lotniczych. Dowódca pułku i jego zastępcy zostali przeniesieni na niższe stanowiska, a lotników rozproszono po różnych tzw. leśnych garnizonach, z dala od Wybrzeża. Dowódca pułku trafił do Warszawy na stanowisko nielotne. Kary dyscyplinarne objęły zamiataczy hangaru, w którym stał samolot Zdzisława Jaźwińskiego. Dokonano wymiany sprzętu zabierając samoloty MiG-15 bis z Malborka.
Ale najbardziej dotkliwe konsekwencje ponieśli dowódcy trzech eskadr 41 PLM: skazano ich na 12 lat więzienia, „udowadniając” ( znanymi dziś metodami ) pomoc koledze w ucieczce oraz zamiar uprowadzenia innych jeszcze samolotów. Wypuszczono ich w 1956r., lecz zrehabilitowano tylko jednego; dwóm, po skróceniu kary, nie cofnięto oskarżeń i zwolnionych warunkowo przeniesiono do rezerwy. Dopiero w 1993r. uniewinniono ostatniego pozostałego przy życiu z tej trójki.
Innym efektem tych dwóch ucieczek, mający wpływ na długie lata, był rozwój tajnych służb i werbowanie tajnych agentów. W dniu 1.06.1953r. szef Głównego Zarządu Informacji w obszernym rozkazie skierowanym do wszystkich podwładnych polecał szczególną uwagę zwrócić na rozpoznanie oblicza moralno-politycznego pilotów posiadających krewnych w krajach kapitalistycznych, skompromitowane rodziny, przejawiających negatywne nastroje, utrzymujących podejrzane kontakty i mających nieskrystalizowane poglądy polityczne (.) Zacieśnić współpracę z miejscowymi organami bezpieczeństwa publicznego w celu zorganizowania pracy agenturalno-operacyjnej w otoczeniu (.) Więcej wysiłków włożyć w wszechstronne rozpoznanie podchorążych oficerskich szkół lotniczych. W ślad za tym ukazał się rozkaz ministra bezpieczeństwa ( nr 23 z 2.06.53 ) nakazujący postawić przed całym aparatem bezpieczeństwa publicznego jako szczególnie ważne i pilne zadanie wzmocnienie pracy nad ochroną jednostek WP przed rozkładową działalnością ze strony wrogich ośrodków i elementów z zewnątrz. Polecono też wojewódzkim organom bezpieczeństwa, aby kandydatów do oficerskich szkół lotniczych sprawdzać tak, jak kandydatów do pracy w Urzędzie Bezpieczeństwa.
Oba te rozkazy, zaostrzające "opiekę agenturalną" nad pilotami i kandydatami na pilotów do granic wynaturzenia, wywołały w pułkach lotniczych i wśród podchorążych takie napięcia personalne, że - jako przynoszące więcej szkody niż pożytku - zostały w marcu 1955r. uchylone, a w gruncie rzeczy przekształcone w inną formę inwigilacji i nadzoru. Fakty masowych werbunków wśród pilotów w celu zapobieżenia zdradzie ojczyzny - stwierdzał szef Głównego Zarządu Informacji w rozkazie podsumowującym wyniki działalności agenturalnej w wojskach lotniczych - nie przyczyniły się do zwalczania wrogiej działalności, lecz wręcz odwrotnie, spowodowały nieufność, atmosferę podejrzliwości i donosicielstwa wśród składu osobowego (.) rozbijały jedność kolektywu. Rozkaz wskazywał na bezcelowość metod stosowanych w środowisku pilotów przez organy kontrwywiadu ( inwigilacja, śledzenie osób kontaktujących się z pilotami, kontrola korespondencji itp.) i kończył się zaleceniem: Rozkazuję (.) wzmóc pracę agenturalną na odcinku wykrywania faktów zdrady Ojczyzny i zapobiegania im, jednak nie przez masowe werbunki, lecz drogą organizacji głębokiej agenturalnej pracy i stosowania celowych organizacyjnych przedsięwzięć.
Por. Zdzisław Jaźwiński, po niezbyt szczęśliwym lądowaniu na Bornholmie (nie mogąc znaleźć lotniska, na ostatnich litrach paliwa siadł na polu i kołując rozbił samolot), po udekorowaniu w Londynie takim samym jak jego poprzednik (Jarecki) krzyżem zasługi i przewiezieniem do USA, występował tam jako „gość” amerykańskich sił powietrznych. Nie zaproszono go wprawdzie do Białego Domu i nie otrzymał takiej jak Jarecki nagrody pieniężnej, ale stał się "atrakcją sezonu". Oglądał siebie na okładkach magazynów ilustrowanych, obwożono go po Ameryce na spotkania, zwiedzał bazy lotnicze, latał na wojskowych samolotach odrzutowych. Trzy lata przesłużył w US Air Force, ale stałej współpracy z CIA odmówił. Dwadzieścia dwa lata pracował w lotnictwie cywilnym (bez prawa do latania do państw Układu Warszawskiego), po czym przeszedł na emeryturę.

41 PLM traci znaczenie, obniża swoje zdolności bojowe, a co gorsza nie jest już zwartym kolektywem. Budowa personelu rozpoczęła się na nowo. W 9 DLM na czoło automatycznie wysuwa się 29 PLM z Ornety.

1958r.
Dopiero jesienią 1958r. Pułk odzyskuje zaufanie MON i do Pułku rozpoczęto dostawy nowych samolotów typu Lim-5 Polskiej produkcji. 41 PLM jako pierwszy w Lotnictwie Operacyjnym ( WL ) w dniu 18.10.1958r. odbiera pierwsze pięć egzemplarzy Lim-5. Następnych osiem maszyn wylądowało w Malborku w dniu 19.11.1958r. Załogi przeszły krótkie przeszkolenie na własnym lotnisku. Samoloty weszły na stan 1 Eskadry.
Głównym powodem takie dowartościowania Pułku była jego lokalizacja przy granicy morskiej oraz udział w kompleksowym systemie obrony powietrznej poprzez pełnienie dyżurów bojowych w systemie OPL OK., choć cały czas Pułk był w strukturach Lotnictwa Operacyjnego.

1959r.
Już w czerwcu 1959r. Pułk otrzymuje na stan jeden MiG-17 PF z 28 PLM OPL OK. ze Słupska. Był to pierwszy w Pułku myśliwiec wyposażony w stacje ( celownik ) radiolokacyjny.

1960r.
W 1960r. do Pułku przylatują pierwsze dwa Lim-5 P. Polskie odpowiedniki samolotów MiG-17 PF. Wartość bojowa Pułku zaczyna rosnąć, czego dowody pojawiają się już w 1960r.
W 1960r. zorganizowano II Centralne Mistrzostwa Lotnictwa Myśliwskiego WL i OPL OK. Zespołowo pierwsze miejsce zajęła grupa 9 pilotów z 41 PLM dowodzona przez kpt. Pilota Jerzego Zycha. Był to wielki sukces Pułku.

1967r.
W 1967r. 9 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego zmienia nazwę na 4 Pomorską Dywizję Lotnictwa Myśliwskiego.

1964r.
W 1964r. w 41 PLM w Malborku pojawiły się pierwsze MiG-21. Całkowicie zastąpiły one używane różne wersje Lim i MiG-17. Myśliwce MiG-21 zostały w Malborku prawie 40 lat. Były to wersje MiG-21 F-13, PF, PFM, R, M, MF, bis, oraz dwumiejscowe MiG-21 U, UM.
Znane MiG-21 użytkowane w Malborku;
Lp Typ Nb / nr seryjny Data Uawgi

1 PF 1814 / 761814 16.05.1965r. Od 16.05.1965r. na stanie 41 PLM w Malborku.
2 PF 1901 / 761901 10.07.1965r. Od 10.07.1965r. na stanie 41 PLM w Malborku. Po zakończeniu służby trafił do muzeum w Czyżynach ( 2002r., 2007r. )
3 PF 1902 / 761902 10.07.1965r. Od 10.07.1965r. na stanie 41 PLM w Malborku.
4 PFM 4013 / 94 A 4013 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork. Od 1987r. w 10 PLM w Łasku.
5 PFM 40.. / 94 A 40.. 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
6 PFM 40.. / 94 A 40.. 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
7 PFM 40.. / 94 A 40.. 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
8 PFM 40.. / 94 A 40.. 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
9 PFM 40.. / 94 A 40.. 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
10 PFM 40.. / 94 A 40.. 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
11 PFM 40.. / 94 A 40.. 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
12 PFM 40.. / 94 A 40.. 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
13 PFM 40.. / 94 A 40.. 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
14 PFM 4106 / 94 A 4106 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork. Użytkowany w 10 PLM, a później 10 ELT w Łasku. Po zakończeniu służby w muzeum na Poznańskiej Cytadeli.
15 PFM 4107 / 94 A 4107 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
16 PFM 4108 / 94 A 4108 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
17 PFM 4109 / 94 A 4109 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
18 PFM 4110 / 94 A 4110 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM ( 4.04.1967r. wypadek ? )
19 PFM 4111 / 94 A 4111 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork. ( 19.06.1967r. wypadek ? )
20 PFM 41.. / 94 A 41.. 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
21 PFM 41.. / 94 A 41.. 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
22 PFM 41.. / 94 A 41.. 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
23 PFM 41.. / 94 A 41.. 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
24 PFM 4204 / 94 A 4204 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM ( 23.01.1968r. wypadek ? )
25 PFM 42.. / 94 A 42.. 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
26 PFM 42.. / 94 A 42.. 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
26 PFM 42.. / 94 A 42.. 5.08.1966r. Użytkowany w 41 PLM Malbork.
27 R 1422 / 94R011422 28.09.1968r. Do 1969r. w 41 PLM w Malborku. Dwie sztuki użytkowane przez kilka miesięcy w Malborku zanim trafiły do 32 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego.
28 R 1423 / 94R011423 28.09.1968r. Do 1969r. w 41 PLM w Malborku.
29 M 1815 / 961815 1970r. Użytkowany w 41 PLM Malbork. W dniu 3.09.1970r. został uszkodzony mając zaledwie kilkadziesiąt godzin nalotu.. jako pomoc dydaktyczna trafił do szkoły w Oleśnicy. Następnie około 2000r. trafił na sprzedaż. Obecnie stoi w miejscowości Psary i jest oklejony reklamami skupu złomu. ( 2007r. )
30 M 1901 / 961901 1970r. Użytkowany w 26 PLM w Zegrzu Pomorskim. Od 1985r. w 10 PLM w Łasku. Samolot nosi godła 1 PLM "Warszawa" z Mińska Mazowieckiego oraz 41 PLM z Malborka. W obecnym miejscu, przy centrum handlowym u zbiegu ul. Północnej z trasą krajową nr 2 Warszawa - Terespol, pojawił się w 2003r. lub 2004r. ( 2007r. ).
31 M 1906 / 961906 1970r. Zakończył służbę w 41 ELT Malbork.Samolot stoi na parkingu Politechniki Koszalińskiej. Został zakupiony w celu upamiętnienia pułku myśliwskiego (a potem eskadry) z Zegrza Pomorskiego. Niestety pomnik nie powstał i samolot od tego czasu zajął miejsce na parkingu (tj. od około dwóch lat). Jedynie został zmontowany i odświeżony. Zdjęcia prezentują stan samolotu w kilka dni po przetransportowaniu do Koszalina ( 2007r. )
32 M 2002 / 962002 1970r. Użytkowany w 41 PLM ( 31.12.1975r. wypadek ? ).
33 M 2011 / 962011 1970-1971r. Użytkowany w 41 PLM ( 20.06.1979r. wypadek ? ).
34 UM 9323 / 516999323 26.09.1980r. Zakończył służbę w dniu 19.12.2003r. w 41 ELT ( eks 41 PLM ) w Malborku. Pilotami byli; płk dypl. pil Eugeniusz Garbas ( dowódca 22 BLot ) i ppłk pil dr Jan Rajchel ( dowódca 41 ELT ).
35 MF 7808 / 967808 1973r. Użytkowany w 41 PLM ( 31.12.1975r. wypadek ? ).
36 MF 7813 / 967813 1973r. Użytkowany w 41 PLM ( 12.08.1975r. wypadek ? ).
37 MF 7905 / 967905 1973r. Użytkowany w 41 PLM ( 20.09.1977r. wypadek ? )
38 MF 9203 / 969203 1974r. Użytkowany w 41 PLM ( Marzec 1984r. wypadek ? ).

W 1991r. 41 PLM dysponował; 24 MiG-21 MF, 6 MiG-21 UM.

Przeformowanie 31.12.1999r.
W dniu 31.12.1999r. 41 PLM w Malborku zostaje przeformowany w 41 Eskadrę Lotnictwa Taktycznego, która rozpoczyna działalność z dniem 1.01.2000r.
Malbork – Lotnisko
Lotnisko ma współrzędne geograficzne 54,01 N 19,08 E i leży na wysokości 5 m npm. Wyposażony w pas startowy o wymiarach 2 500 m x 60 m, z nawierzchnią betonową, o orientacji 08/26.Lotnisko w Malborku. 2008r.

Samoloty użytkowane w 41 PLM;
MiG-15, MiG-15 bis,
Lim-1, Lim-2,
Lim-5,
MiG-17 PF,
Lim-5 P,
MiG-21 F-13, PF, PFM, M, MF

Opracował Karol Placha

39 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
1951r. – 1987r.

Historia 39 PLM 1951r.
Za datę powstania 39 PLM przyjmuje się dzień 17.04.1951r.
Od 1952r. 2 PLM z samolotami Jak-23 rozpoczyna swoją działalność na krakowskim lotnisku Czyżyny. Dowódcą jednostki w tym czasie był Jan Frej-Bielecki. Na bazie stanu osobowego 2 PLM zaczynają być organizowane kolejne dwa pułki myśliwskie, stanowiące wraz z nim 7 DLM OPL. Jest to 39 PLM i 40 PLM. Dla nowo tworzonych pułków powstaje lotnisko Mierzęcice, w pobliżu Katowic. Tak, więc październik 1951r. oraz Kraków są miejscem rozpoczęcia działalności 39 PLM. Już w lutym 1952r. Pułk jest w Mierzęcicach. JW. 4208.
W Mierzęcicach Pułk wykonuje loty na myśliwcach Jak-23, który jest podstawowym samolotem Pułku i oczekuje na przyjęcie pierwszych myśliwców MiG-15. W maju do Mierzęcic przybywają pierwsze MiG-15 razem ze szkolno-bojowymi UTI MiG-15, na których jako pierwsi zaczynają latać instruktorzy.
Poligonem dla pułków stacjonujących w Mierzęcicach był poligon Klucze na Pustyni Błędowskiej.
W dniu 17.01.1953r. współlokator lotniska w Mierzęcicach, 40 PLM zostaje rzutem powietrznym przebazowany aż do Świdwina, gdzie został włączony do 11 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego. 39 PLM pozostał z 2 PLM z Czyżyn w 7 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego.
Około 1955r. Pułk otrzymał na wyposażenie pierwsze myśliwce Polskiej produkcji Lim-2. W 1957r. Pułk otrzymał pierwsze myśliwce Lim-5, także Polskiej produkcji.

MiG-19 w 39 PLM. 1958r.
39 PLM jako jeden z trzech pułków WOPL OK. otrzymał na wyposażenie pierwsze w Polsce naddźwiękowe samoloty myśliwskie MiG-19 P / PM. Wyposażone w stacje radiolokacyjne ( celowniki radiolokacyjne ), a wersja PM w kierowane pociski rakietowe klasy p-p.
Samoloty MiG-19 P były na wyposażeniu 1 Eskadry pułku od 1958r. Ilość samolotów MiG-19 P / PM w Pułku ulega zmianie. Najwięcej maszyn ( max 16 sztuk ) było na stanie Pułku po przekazaniu części samolotów z pierwszej eskadry 62 PLM w Krzesinach.
Wiosną 1962r. kilkuosobowa grupa pilotów wyjechała do ZSRS na szkolenie w przechwytywaniu z użyciem kierowanych pocisków rakietowych RS-2 U, w które były na wyposażeniu MiG-19 PM. Cała grupa składała się z pilotów z dowództwa WOPL OK., 28 PLM i 39 PLM. W tej grupie znaleźli się; mjr Czesław Kantyka – dowódca grupy, kpt. Henryk Dańko, por Mieczysław Furmanek, kpt. Bogusław Jaromin, por Wojciech Matong, kpt. Zdzisław Szydłowski, por Władysław Waltoś oraz oficer służby uzbrojenia z WOPK.
W dniu 1.07.1965r. na stanie 39 PLM było;
· 5 MiG-19 PM,
· 9 MiG-19 P,
· 6 Lim-5,
· 13 Lim-2,
· 8 MiG-15 UTI,
· 2 TS-8 Bies,
· 1 An-2.

W dniu 2.08.1966r. w 39 PLM miała miejsce katastrofa lotnicza. Pułk był przebazowany na lotnisko zapasowe w Kamieniu Śląskim. Piloci przygotowywali się do nocnego wylotu. Jako pierwszy wykołował na start kpt. Eugeniusz Nasirowski, na samolocie MiG-19 P nb 727. Podczas startu, po 100 – 150 m, w samolocie nastąpiła asymetria ciągu. Prawy silnik pracował na maksymalnym ciągu – „forsaż”, a lewy wszedł tylko na „maksymał” lub „nominał” ( komisji powypadkowej nie udało się tego ustalić ). Samolot zboczył z pasa i sunął po trawiastej części lotniska wprost na stojankę wypełnioną samolotami. Pilot widząc zaistniałą sytuację, bojąc się zderzenia z samolotami poderwał maszynę. Zbyt mała prędkość spowodowała, że samolot przepadł z wysokości 5 – 10 m na skrzydło. W momencie upadku rozlało się paliwo i nastąpił wybuch. Cała tragiczną sytuację obserwowali inni piloci eskadry siedzący w swoich przygotowanych do startu samolotach. Natychmiast do walki z pożarem ruszyli strażacy, starając się ugasić płonący samolot, a także nie dopuścić rozprzestrzenienia się ognia na inne samoloty. Niestety kpt. Pilot Nasirowski zginął w płonącej maszynie.
W trakcie służby Pułk przekazał kilka samolotów MiG-19 P / PM do 28 PLM w Słupsku, który najdłużej użytkował ten typ myśliwca. Wycofywanie myśliwców z 39 PLM rozpoczęto już w 1965r. Ostatnie loty na samolotach MiG-19 przeprowadzono w maju 1967r. Także w maju 1967r. przekazano kilka ostatnich samolotów do 28 PLM.

MiG-21 w 39 PLM. 1969r.
Samoloty MiG-21 do 39 PLM trafiły stosunkowo późno. Pierwsze MiG-21 PFM trafiły do Pułku w 1969r. i służyły aż do rozformowania Pułku w 1987r. Sprawne samoloty przekazano do 10 PLM w Łasku.
 
Lotnisko nosi nazwę Mierzęcice, ale obecnie bardziej znany jest pod nazwą Pyrzowice.
Lotnisko ma współrzędne 50, 28 N 19,04 E i leży na wysokości 303 m npm. Wyposażony jest w stosunkowo długi pas startowy, o wymiarach 2 800 m x 60 m, o nawierzchni betonowej. Ma on orientację 09/29.
Lotnisko zostało zbudowane przez niemców podczas II wojny światowej. Lotnisko zostało zaprojektowane z wielkim rozmachem. Przewidziano wyposażenie go w trzy pasy startowe. Główny na kierunku wschód-zachód. Pozostałe dwa pod kątem 45 stopni do głównego pasa i krzyżujące się wzajemnie. Z powietrza jest to doskonale widoczne. Nie wiemy na ile lotnisko zostało wykończone, gdyż wycofujący się niemcy zniszczyli pasy startowe i urządzenia lotniskowe. Lotnisko przejęli sowieci. Z końcem 40-tych lat lotnisko przekazano Wojsku Polskiemu i w latach 1949r. – 1951r. zostało zmodernizowane i przebudowane z myślą o samolotach z napędem turboodrzutowym. Lotnisko na wiele lat zostało związane z 39 PLM. Pułk rozwiązano w 1987r., a lotnisko zostało przemianowane na Bazę Statków Powietrznych, w której kończyły swój żywot samoloty wojskowe. W latach 90-tych z lotniska korzystał 11 PLM ze Starachowic – Wrocław, do momentu rozformowania tego Pułku.
W dniu 8.06.2001r. podpisano Porozumienie w sprawie zachowania lotniczego charakteru lotniska Mierzecice ( Katowice – Pyrzowice ) przekazanemu Samorządowi Województwa Śląskiego. Wówczas to lotnisko zaczęło z powodzeniem pełnić funkcje komunikacyjne, głównie dla linii niskokosztowych, jak i dla lotnictwa prywatnego.

Samoloty używane w 39 PLM;
· Jak-17 W,
· Jak-23,
· MiG-15,
· UTI MiG-15,
· Lim-2,
· SB Lim-2,
· Lim-5,
· MiG-19 P / PM,
· MiG-21 PFM,
· TS-8 Bies,
· TS-11 Iskra,
· An-2.

Opracował Karol Placha

38 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 1956r. – 1958r.(1963r.)
38 Lotniczy Pułk Szkolny ( Szkolno-Bojowy ) 1974r. – 1988r.


Historia 38 PLM 1956r.
W kwietniu 1952r. przyjęto do realizacji pierwszy powojenny plan mobilizacyjny „PM 1”. W jego ramach przewidziano wystawienie 38 Zapasowego Pułku Lotniczego w Zamościu. W dniu 30.04.1956r. szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego polecił dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju sformować w terminie do dnia 1.10.1956r. na lotnisku w Powidzu 38 PLM jak jednostkę JW. 5401. Podstawą było Zarządzenie Nr 074/Org.
W lipcu 1957r. 38 PLM został podporządkowany pod 3 Korpus Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju. W 1960r. 3 Korpus OPL OK. z dowództwem we Wrocławiu posiadał w swoim składzie;
3 PLM we Wrocławiu,
38 PLM w Powidzu,
45 PLM w Babimoście,
62 PLM w Krzesinach.
Dodatkowo 3 Korpus posiadał; 44. Eskadra Lotnictwa Łącznikowego (Wrocław), 14. Pułk Artylerii OPL (Wrocław), 98. Pułk Artylerii OPL (Poznań), 18. (Poznań-Ławica), 22. (Wrocław-Strachowice) Bataliony Radiotechniczne Ten układ nie traw jednak długo. 38 PLM zostaje przeniesiony do Modlina i na jego bazie w utworzono Wyższą Szkołę Pilotów. Formalnie 38 PLM rozwiązano już w czerwcu 1958r., ale na wypadek „W” Pułk w wykazie istniał do 1963r. Ta przemiana 38 PLM na WSP wiązała się ściśle z wprowadzeniem do wyposażenia Polskiego Lotnictwa nowoczesnych myśliwców MiG-19. Należało stworzyć ośrodek w którym doświadczeni piloci będą mogli zapoznać się praktycznie z nowym sprzętem. Niewielka odległość Modlina od Warszawy także sprzyjała takiemu rozwiązaniu. Tak więc w czerwcu 1958r. w Modlinie powstała Wyższa Szkoła Pilotów, którą już w 1960r. przemieniono na Centrum Szkolenia Lotniczego. Zmieniła się nazwa, ale funkcje jednostki pozostały niezmienne. Od 1962r. w jednostce zapoznawano pilotów z nowymi myśliwcami typu MiG-21 F-13 i kolejnymi jego wersjami.

38 LPSzk. 1974r.
W lutym 1974r. Centrum Szkolenia Lotniczego przestało być potrzebne i zostało rozformowane, a na jego bazie utworzono ponownie 38 Lotniczy Pułk Szkolny. Stało się to na podstawie Zarządzenia szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 016/Org. Z dnia 19.02.1974r. Pod koniec 1979r. 38 LPS przeformowano na 38 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. Na podstawie Zarządzenia szefa Sztabu generalnego WP Nr 064/Org. 24.12.1979r.

Rozformowanie 38 LPSzk-B. 1988r.
Na podstawie Zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP Nr 046/Org. Z dnia 30.07.1988r. oraz Zarządzenia dowódcy Wojsk Lotniczych Nr 011/Org. z dnia 6.09.1988r. w dniu 31.12.1988r. 38 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy został rozformowany.

Opracował Karol Placha

34 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Babich Dołach
1952r. – 1995r.


 
Historia 34 PLM
W dniu 21.09.1950r. dowódca Marynarki Wojennej kontradm. Wiktor Czerokow (sowiet) przedstawił ministrowi Obrony Narodowej propozycje reorganizacji sił morskich uwzględniające też rozwój lotnictwa morskiego. W lutym 1951r. zatwierdzono plan zamierzeń organizacyjnych dowództwa MW na lata 1951r. – 1952r. Zapadła decyzja o sformowaniu 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na bazie eskadry myśliwskiej 30 Pułku Lotnictwa Marynarki Wojennej. W dniu 29.01.1952r. na bazie eskadry myśliwskiej z 30 Pułku Lotnictwa Marynarki Wojennej sformowano 34 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego – Jednostka Wojskowa Nr 3651 według etatu Nr 6/100. Działo się to na podstawie Rozkazu Nr 095/Org. MON z dnia 10.12.1951r. i rozkaz Nr 066/Org. dowódcy MW z dnia 31.12.1951r. Ustalono, że nowy Pułk do 1.09.1952r. będzie składał się z dwóch eskadr o stanie osobowym 64 oficerów, 101 podoficerów, 9 szeregowców i 1 kontraktowego pracownika cywilnego. Jednostkę bezpośrednio podporządkowano dowódcy Lotnictwa Marynarki Wojennej.
Przez cały okres istnienia pułk stacjonował na lotnisku wojskowym w Gdyni-Babich Dołach. Święto Pułku było obchodzone w dniu 15 maja. Pułk osiągnął gotowość bojową z dniem 01.02.1952r. Początkowo Pułk miał na uzbrojeniu samoloty myśliwskie Jak-9 P, lecz bardzo szybko został przezbrojony w odrzutowe samoloty MiG-15, a następnie licencyjne Lim-1, Lim-2, Lim-5 i Lim-5 P. Samoloty Lim-5 P będące kopią sowieckiego myśliwca MiG-17 PF były wyposażone w stację radiolokacyjną RP-5.

1962r.
34 PLM, mimo iż był jednostką należącą do Polskiej Marynarki Wojennej, był włączony w system obrony powietrznej Polski. Dlatego w 1962r. 34 PLM MW został wyłączony ze struktur Lotnictwa Marynarki Wojennej i włączony w strukturach Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Wszedł w skład 2. Korpusu Obrony Powietrznej Kraju obejmującego obszarem POW. 2 Korpus OPL OK. miał swoje dowództwo w Bydgoszczy, a w jego skład wchodziły;
· 11 PLM w Debrznie,
· 25 PLM w Pruszczu Gdańskim,
· 26 PLM w Zegrzu Pomorskim,
· 28 PLM w Słupsku,
· 34 PLM w babich Dołach.
Dodatkowo;
19 Eskadra Holownicza w Słupsku, 43 Eskadra Łącznikowa w Bydgoszczy,
129 Pułk Artylerii OPL w Szczecinie, 136 Pułk Artylerii OPL w Bydgoszczy, 2 batalion radiotechniczny w Grudziądzu, 8 batalion radiotechniczny w Słupsku, 9 batalion radiotechniczny w Choszcznie.

1965r.
34 PLM jako jeden z ważniejszych pułków WOPK był uzbrojony w najnowsze w Polsce typy samolotów myśliwskich. W połowie 60-tych lat na jego uzbrojenie weszły samoloty myśliwskie MiG-21 PFM, które uzupełniło kilka MiG-21 PF. W następnych latach pułk otrzymał myśliwce MiG-21 M, a w latach 1972r. – 1975r. MiG-21 MF.

1972r.
W 1972r. Pułk otrzymał imię „Bohaterów Kępy Oksywskiej”, na podstawie Rozkazu MON o nadaniu imienia z dnia 4.05.1972r. Od 1968r. 2 Korpus OPK miał pod dowództwem;
· 26 PLM – Zegrze Pomorskie,
· 28 PLM – Słupsk,
· 34 PLM – Babie Doły,
· 19 LEH – Siemirowice,
· 43 Eskadra Lotnicza Łącznościowo-Transportowa.
W latach 70-tych i 80-tych trzy pułki lotnictwa myśliwskiego, wchodzące w skład 2. Korpusu Obrony Powietrznej Kraju z siedzibą w Bydgoszczy, miały za zadanie obronę powietrzną wschodniego wybrzeża. Zachodnie wybrzeże było bronione przez trzy pułki lotnictwa myśliwskiego Północnej Grupy Wojsk AR w Polsce. Powietrzna granica na Polskim wybrzeżu była tak szczelnie broniona dlatego, że była zewnętrzną granicą UW.
W 70-tych latach w 34 PLM służył nasz jedyny kosmonauta Mirosław Hermaszewski, który awansował do stopnia generała.

1980r.
Pod koniec lat 70-tych zdecydowano wzmocnić pułki myśliwskie 2 Korpusu OPK nowym sprzętem. W 1978r. w samoloty myśliwskie MiG-23 MF przezbrojono 28 PLM w Słupsku-Rędzikowie. Ten po części kontrowersyjny samolot w Polsce trafił tylko do tego pułku. W latach 1980r. – 1981r. zakupiono w ZSRS samoloty myśliwskie MiG-21 bis dla pozostałych dwóch pułków 2 Korpusu OPK. Weszły one na uzbrojenie 34 PLM w Gdyni-Babich Dołach ( pierwszy "8604" 03.03.1980r. ) i 26 PLM w Zegrzu Pomorskim ( ostatni "9709" 04.12.1981r. ). Równocześnie z MiG-21 bis zakupiono w ZSRS drugą partię samolotów szkolno-bojowych MiG-21 UM. Pierwszy z nich ("9229") trafił do 34 PLM w dniu 18.01.1980r.

Samoloty MiG-21 bis dostarczone do 34 PLM.
LP MiG-21 Nr Data Uwagi bis W dniu 4.02.1980r. do Polski piloci sowieccy przyprowadzili pierwsze 10 maszyn. Do służby weszły 6.03.1980r. W latach 1980-1981 otrzymaliśmy 72 ( 71 ) sztuk wersji MiG-21bis.
1 bis 0701 / 75080701 1980r. Użytkowany w 34 PLM ( 13.04.1989r. wypadek ? ).
2 bis 0786 / 75080786 1980r. Użytkowany w 34 PLM ( 26.01.1981r. wypadek ? ).
3 bis 0889 / 75080889 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
4 bis 1311 / 75081311 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
5 bis 1507 / 75081507 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
6 bis 7811 / 75087811 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
7 bis 8102 / 75088102 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
8 bis 8259 / 75088259 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
9 bis 8604 / 75088604 4.02.1980r. Pierwszy sprowadzony do Polski. Loty rozpoczął w dniu 6.03.1980r.
10 bis 8645 / 75078645 1980r. Użytkowany w 34 PLM ( 5.08.1992r. wypadek ? ).
11 bis 8706 / 75088706 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
12 bis 8759 / 75088759 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
13 bis 8801 / 75088801 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
14 bis 8918 / 75088918 1980r. Użytkowany w 34 PLM ( 25.02.1994r. wypadek ? ).
15 bis 8971 / 75088971 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
16 bis 9027 / 75089027 1980r. Użytkowany w 34 PLM ( 17.06.1982r. wypadek ? ).
17 bis 9095 / 75089095 1980r. Użytkowany w 34 PLM ( 16.06.1988r. wypadek ? Gdynia-Babie Doły porucznik Wojciech Kucharski ).
18 bis 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
19 bis 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
20 bis 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
21 bis 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
22 bis 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
23 bis 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
24 bis 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
25 bis 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
26 bis 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
27 bis 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
28 bis 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
29 bis 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
30 bis 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
31 bis 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
32 bis 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
33 bis 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
34 bis 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
35 bis 1980r. W 34 PLM Babie Doły.
bis Podczas eksploatacji w katastrofach utraciliśmy 5 maszyn MiG-21 bis. Większość z katastrof nastąpiła w momencie lądowania. W połowie 1999r. 6 maszyn MiG-21 bis i 1 MiG-21 UM sprzedano do Ugandy. W 2000r. w służbie pozostawało 47 ( 50 ) maszyn MiG-21 bis.

1990r.
Z dniem 01.07.1990r. nastąpiło połączenie Wojsk Lotniczych z Wojskami Obrony Powietrznej Kraju. Nowo powstały rodzaj sił zbrojnych otrzymał nazwę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W wyniku podpisanych europejskich porozumień rozbrojeniowych CFE-1 Polska ma prawo posiadać 460 samolotów bojowych. Mieliśmy ich więcej. Zgodnie z układem poza tym limitem Polska może posiadać 30 samolotów bojowych lotnictwa morskiego w jednostce brzegowego bazowania. W związku z tym zadecydowano o przekazaniu z WLiOP do Polskiej Marynarki Wojennej jednego z pułków lotniczych. Początkowo miał to być pułk lotnictwa myśliwsko-bombowego, ale ostatecznie wybór padł na 34 PLM w Gdyni-Babich Dołach ze względu zarówno na położenie jak i tradycje.
34 Pułk został przekazany PMW 21.01.1991r. W ten sposób najnowocześniejsze w Polsce samoloty myśliwskie MiG-21 bis ( nie licząc 9 MiG-29 ) trafiły do lotnictwa PMW.
W 1991r. Pułk utracił imię „Bohaterów Kępy Oksywskiej”. Utrata tego imienia wynikała z postanowienia o nie nadawaniu jednostkom Wojska Polskiego imion bohaterów zbiorowych.

W 1994r. 34Pułk Lotnictwa Myśliwskiego MW w Gdyni-Babich Dołach składał się m.in. z:
· 1 eskadry lotnictwa myśliwskiego
· 2 eskadry lotnictwa myśliwskiego
· eskadry technicznej
· batalionu łączności i ubezpieczenia lotów
· batalionu zaopatrzenia
· 6. baterii artylerii przeciwlotniczej
· 18. baterii artylerii przeciwlotniczej
Pułk do końca 1994r. miał na swoim uzbrojeniu 39 samolotów ( w tym 38 o napędzie odrzutowym ):
· 28 samolotów myśliwskich MiG-21 bis
· 6 samolotów szkolno-bojowych MiG2l UM
· 4 samoloty szkolno-treningowe PZLMielec TS-11 Iskra bis D
· 1 samolot transportowy PZL-Mielec An-2T (samolot ten na stałe znajduje się w 18 Eskadrze Lotnictwa Ratowniczo-Łacznikowego )
Najważniejszym zadaniem Pułku jest udział w systemie obrony powietrznej Polski. W trakcie ewentualnej wojny wszystkie samoloty pułku będą wykonywać zadania w ramach tego systemu. Dopiero w dalszej kolejności do zadań pułku zaliczyć można rozpoznanie (za pomocą zasobników rozpoznawczych Saturn ) i zwalczanie jednostek pływających nieprzyjaciela
za pomocą bomb, niekierowanych pocisków rakietowych oraz działek pokładowych. Na wyposażeniu Pułku nie ma kierowanych rakiet przeciwokrętowych ( nie ma ich w całym polskim lotnictwie ).

1995r.
W dniu 1.01.1995r. nastąpiło oficjalne i uroczyste rozformowanie 34 PLM w Babich Dołach.


Godło 34 PLM.
Godło przedstawiało stylizowaną sylwetkę orła rozpiętą na niebieskim kwadracie, obwiedzionym w rogach białym i czerwonym kolorem. Prawy dolny róg godła był koloru czerwonego, umieszczono na nim białe litery "PLM".
Godło zaprojektowało w 1987r. dwóch oficerów pułku - pilot kpt. Wiesław Krawczyk i kpt. Romuald Buczyłko z kompanii ubezpieczenia lotów. Ze względu na to, że w tym czasie numery jednostek były tajne, zdecydowali się oni na ukrycie numeru pułku na projekcie godła. Numer pułku zamaskowany został w sylwetce orła: cyfrę "3" tworzy krzywizna zaczynająca się pod dziobem ptaka, w cyfrę "4" układa się tył nogi z pazurami. W ten sposób na godle znalazła się kompletna nazwa jednostki ("34 PLM"). Malowano je przy pomocy szablonów, w przedniej części kadłuba samolotu, przed bądź za numerem taktycznym.
 
Lotnisko Gdynia – Babie Doły
Lotnisko położone jest na terenie gdyńskiej dzielnicy Babie Doły położonej najdalej na północ, nad samym morzem. Lotnisko występuje pod trzema nazwami; Oksywie, Kosakowo lub Babie-Doły. Ta ostatnia nazwa jest najbardziej znana w środowisku wojskowym. Lotnisko ma współrzędne 54,34 N 18,31 E i leży na wysokości 44 m npm. Lotnisko jako nieliczne z wojskowych posiada dwa pasy startowe. Główny o wymiarach 2 500 m x 60 m, o rzadko spotykanej w Polsce orientacji 13/31, ma nawierzchnię betonową. Drugi pas 1 800 m x 60 m, o orientacji niemal dokładnie wschód-zachód, ma nawierzchnię asfaltową. Lotnisko zawsze i wyłącznie użytkowane było przez wojsko. Lotnisko jest i było zawsze bazą co najmniej dwóch jednostek lotniczych. Na terenie lotniska dla samolotów pobudowano schronohangary. W 1950r. stało się siedzibą lotnictwa Marynarki Wojennej – tak jest do dzisiaj. To stąd ruszają do akcji śmigłowce ratownicze Marynarki Wojennej – nawet w najgorszą pogodę niosą pomoc tym, którzy znaleźli się na morzu w niebezpieczeństwie.

Samoloty myśliwskie w 34 PLM:
· Jak-9 P;
· MiG-15 / Lim-1;
· Lim-2;
· Lim-5 / 5 P;
· MiG-21 PFM;
· MiG-21 M / MF;
· MiG-21 bis.
Samoloty szkolne w 34 PLM:
· UJak-9;
· SB Lim-2 / UTMiG-15;
· TS-8 Bies;
· TS-11 Iskra;
· MiG-21 U / UM.

Dowódcy 34 PLM;
Pierwszym dowódcą pułku był kapitan marynarki pil. Konstanty Jankowski, który objął stanowisko w dniu 29.01.1952r.
Ostatnim - kmdr ppor. dypl. pil. Stanisław Felner. 1.01.1995r. przekazał on obowiązki dowódcy kmdr ppor. dypl. pil. Zenonowi Chojnackiemu, dowódcy 1 Puckiego Dywizjonu Lotniczego MW, nowo utworzonego na bazie rozformowanego pułku. 1. dlMW wszedł w skład sformowanej równocześnie Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
· kpt. mar. pil. Konstanty Jankowski (od 29 stycznia 1952)
· kpt. mar. pil. Bohdan Pałuczak (od 13 marca 1952)
· kpt. mar. pil. Romuald Rozmysłowicz (od 31 grudnia 1952)
· kpt. mar. pil. Bronisław Siwy (od 30 października 1955)
· ppłk pil. Stefan Zalejski
· ppłk pil. Jerzy Rakowski (od 10 lutego 1969)
· ppłk dypl. pil. Henryk Dańko (od 23 stycznia 1971)
· ppłk Mieczysław Grabka (czasowo pełniący obowiązki dowódcy - cz.p.o.)
· płk Marian Gniady
· ppłk dypl. pil. Bolesław Sobania (od 14 lutego 1981)
· ppłk pil. Jerzy Pacześniak (od 5 czerwca 1981)
· ppłk pil. Mieczysław Walentynowicz
· mjr pil. Andrzej Skalski
· płk pil. Wojciech Górski
· kmdr ppor. dypl. pil. Stanisław Felner

Opracował Karol Placha