32 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Artyleryjskiego
32 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego w Sochaczewie 1963r. – 1998r.

Historia 32 PLRT
W 1963r. na lotnisku Bielice koło Sochaczewa bazuje 21 Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego. Ponieważ lotnictwo rozpoznawcze rozwija się i jest wprowadzana nowa technika lotnicza, dlatego konieczne okazują się zmiany organizacyjne. W dniu 12.04.1963r. ukazuje się Rozkaz Dowódcy Wojsk Lotniczych Nr 030/Org. Na jego podstawie 21 Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego staje się 21 Pułkiem Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego, a na bazie jego części zostaje powołany do życia 32 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Artyleryjskiego, jako JW. 1031.
Te zmiany stają się klarowne, jeśli spojrzymy na sprzęt używany przez oba pułki. 21 PLRT zostawił na stanie Ił-28 R, czyli samoloty dalekiego ( taktycznego ) rozpoznania. Natomiast 32 PLRA przyjął na wyposażenie różnego rodzaju samoloty typu Lim, a także śmigłowce, czyli rozpoznanie bliskie.

Struktura organizacyjna 32 PLRA;
· 1 Eskadra Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego.
· 2 Eskadra Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego.
· 3 Eskadra Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego - rozwiązana w 1989r. - ostatni dowódca mjr pil. Wiesław Wojtasiak.
· batalion zabezpieczenia i ubezpieczenia lotów.
· batalion zaopatrzenia.
· eskadra techniczna.
W tym czasie podstawowymi samolotami rozpoznawczymi są; jednomiejscowe Lim-2 R, Lim-2, dwumiejscowe SB Lim-2 A, SB Lim-1. Drugą grupę stanowią śmigłowce; SM-1, SM-2. W dniu 19.02.1964r. 32 PLRA otrzymuje sztandar w darze od społeczeństwa miasta Kutna.

MiG-21 R. 1972r.
W 1968r. w Polsce pojawiły się dwa pierwsze egzemplarze MiG-21 R nr 94 R 011422, 94 R 01423, które zastąpiły Lim-2 R. Wprowadzono je na wyposażenie 41 PLM w Malborku i służbę rozpoczęły w dniu 28.09.1968r. W 1969r. do Polski przybyły kolejne dwa MiG-21 R. W 1971r. tych samolotów było już 12 egzemplarzy. Planowano, że najważniejsze pułki myśliwskie zostaną wyposażone w klucz takich samolotów. Podobnie jak było to z samolotami Lim-2 R. Jednak okazało się, że owszem maszyny bardzo szybko zbierają informacje, ale jest później kłopot z ich interpretacją w odniesieniu do całego obszaru Polski. Ponieważ zasięg MiG-21 R jest w stosunku do obszaru kraju wystarczający, celowym okazało się zebranie wszystkich rozpoznawczych MiG-21 R w jednym Pułku. Wybór padł na lotnisko w Sochaczewie.
Pierwsze rozpoznawcze MiG-21 R zostały przyprowadzone do Sochaczewa 13.01.1972r. przez pilotów sowieckich. Przyjęte maszyny posiadały numery fabryczne: 94R01064, 94R021071, 94R021125, 94R021273, 94R021311, 94R021375, 94R021412, 94R022051, 94R022097, 94R022213, 94R022355, 94R022426, 94R022503 oraz 94R022617. Samoloty, jak w poprzednich dostawach zarówno wersji R jak i odmian wcześniejszych, nie posiadały numerów taktycznych, znaków przynależności państwowej, a także napisów eksploatacyjnych.
Równocześnie z samolotami dostarczono zasobniki rozpoznawcze typu "D" i "R", których część przyleciała zainstalowana bezpośrednio na samolotach. W tym samym miesiącu ( styczeń 1972r. ) dostarczono kolejną partię o numerach fabrycznych: 94R021085, 94R021101, 94R021139, 94R021507, 94R022089, 94R022111, 94R022301, 94R022402, 94R022533 i 94R022657, jednocześnie kończąc dostawy tej wersji. Łącznie w ciągu 4 lat sprowadzono do kraju 36 samolotów w 5 rzutach, w które wyposażono 32 PLRTiA, tworząc trzon lotnictwa rozpoznawczego. Pierwsze 12 egzemplarzy także przebazowano do Sochaczewa.
Samoloty MiG-21 R służyły bardzo długo. Jeszcze w 1990r. na stanie Lotnictwa Polskiego były 32 sztuki. Wskutek braku środków finansowych z pierwszej połowie 1991r. pierwsza partia 7 maszyn została skierowana do kasacji na lotnisko w Mierzecicach. Dlatego w połowie 1991r. 32 PLRT dysponował 24 MiG-21 R i 6 MiG-21 UM. Maszyny skierowane do kasacji były maszynami nowszymi, które jednak czekał drugi remont. Pozostałe maszyny były już po drugim remoncie wykonanym z końcem 80-tych lat i miały przed sobą jeszcze spory resurs.

Lp MiG-21 R Nr Data Uwaga
R typ 94 R Pierwsze samoloty w wersji MiG-21 R zakupiono w 1968r. Dostawy; 2 sztuki 1968r., 2 sztuki 1969r., 8 sztuki 1970r., 24 sztuk 1972r., Łącznie 36 sztuk. Samoloty zbudowano w zakładzie w Gorki. Samoloty trafiły na uzbrojenie 32 PLRT ( pułk lotnictwa rozpoznania taktycznego ) w Sochaczewie.
1 R 1422 / 94R011422 28.09.1968r. Do 1969r. w 41 PLM w Malborku.
2 R 1423 / 94R011423 28.09.1968r. Do 1969r. w 41 PLM w Malborku.
3 R 1064 / 94 R 1064 1969r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
4 R 1071 / 94 R 1071 1969r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
5 R 1125 / 94 R 1125 1970r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew. Po zakończeniu służby trafił do muzeum w Czyżynach. ( 2002r.,
2007r. )
6 R 1916 / 94 R 1916 1970r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
7 R 2213 / 94 R 2213 1970r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
8 R 11.. / 94 A 11.. 1970r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
9 R 11.. / 94 A 11.. 1970r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
10 R 11.. / 94 A 11.. 1970r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
11 R 11.. / 94 A 11.. 1970r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
12 R 11.. / 94 A 11.. 1970r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
13 R 94R01064 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew. Od tego egzemplarza wszystkie nowe samoloty trafiły do Sochaczewa.
14 R 94R021071 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
15 R 94R021125 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
16 R 94R021273 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
17 R 94R021311 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
18 R 94R021375 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
19 R 94R021412 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
20 R 94R022051 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
21 R 94R022097 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
22 R 94R022213 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
23 R 94R022355 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
24 R 94R022426 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
25 R 94R022503 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
26 R 94R022617 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
27 R 94R021085 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
28 R 94R021101 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
29 R 94R021139 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
30 R 94R021507 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
31 R 94R022089 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
32 R 94R022111 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
33 R 94R022301 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
34 R 94R022402 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew. W latach 70-tych najczęściej fotografowany.
35 R 94R022533 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
36 R 94R022657 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
Samoloty w służbie pozostawały bardzo długo. W 1990r. w służbie było 32 sztuki, a w 2000r. 10 sztuk. W 1991r. do kasacji skierowano 7 maszyn. Były to maszyny najnowsze, które czekał drugi remont główny. Starsze maszyny były właśnie po drugim remoncie, dlatego pozostały w służbie. W czasie służby utracono 7 maszyn, przy czym tylko jedną w katastrofie.

W 1983r. pułk zmienia nazwę na 32 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego. W dniu 19.09.1998r. ostatni lot w 32 PLRT wykonuje samolot typu MiG-21 R nr 1912. Sprawne jeszcze MiG-21 R i MiG-21 UM w całości trafiają do 3 PLM ( eks 62 ) w Krzesinach. Tam pozbawione aparatury rozpoznawczej pełnia służbę jako typowe myśliwce do października 2000r.
W czasie całej służby w 32 PLRT utracono 7 maszyn, przy czym tylko jeden w katastrofie.

Rozformowanie 32 PLRT. 1998r.
W sierpniu 1998r. 32 PLRT zostaje rozwiązany.

Dowódcy 32 PLRA/T;
· 22 maja 1963 - 28 września 1971 - płk pil. Leon Krzeszowski
· 28 września 1971 - 4 grudnia 1972 - płk dypl. pil. Jerzy Rybicki
· 4 grudnia 1972 - 8 marca 1976 - płk dypl. pil. Mieczysław Ciesielski
· 8 marca 1976 - 11 kwietnia 1979 - ppłk dypl. pil. Zbigniew Molak
· 11 kwietnia 1979 - 12 grudnia 1981 - mjr dypl. pil. Zdzisław Domański
· 12 grudnia 1981 - 2 maja 1984 - mjr dypl. pil. Jan Piszczyński
· 2 maja 1984 - 15 listopada 1989 - ppłk dypl. pil. Stefan Gąsecki
· 15 listopada 1989 - 9 sierpnia 1992 - ppłk dypl. pil. Eugeniusz Pawłowski
· 9 sierpnia 1992 - 23 grudnia 1992 - mjr dypl. pil. Krzysztof Zbroja
· 23 grudnia 1992 - 26 maja 1997 - mjr dypl. pil. Józef Kurczap
· 26 maja 1997 - 7 stycznia 1998 - kpt. dypl. pil. Marian Jeleniewski
· 7 stycznia 1998 - 25 czerwca 1998 - ppłk dypl. Marek Dębski

Statki powietrzne 32 PLRA/T;
· SB Lim-1 / SB Lim-2 A - 29 szt.
· Lim-2 / Lim-2 R - 28 szt.
· MiG-21 R - 36 szt.
· MiG-21 PFM - 8 szt.
· MiG-21 US / MiG-21 UM - 11 szt.
· TS-8 - 4 szt.
· TS-11 - 9 szt.
· An-2 - 4 szt.
· SM-1 - 10 szt.
· SM-2 - 10 szt.
· Mi-2 - 4 szt.

Opracował Karol Placha
31 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
31 Lotniczy Pułk Szkolno - Bojowy w Łasku
1952r. – 1967r.


Historia
31 PLM w Łasku 1952r. – 1957r.
Pułk powołano do życia jako typowo bojowy. Pułk organizacyjnie podlegał pod 5 Dywizję Lotnictwa Myśliwskiego OPL OK razem z 1 PLM i 13 PLM. Pierwsze poczynania do rozpoczęcia formowania rozpoczęto w 1952r. W 1953r. istniała już podstawowa struktura jednostki i rozpoczęto szkolenie lotnicze. Pułk od samego początku był wyposażany wyłącznie w myśliwce z napędem turboodrzutowym. Podstawowym samolotem był Lim-1/2.

Niefortunne wydarzenie.
W dniu 7.11.1957r. nastąpił kolejny przypadek dezercji Polskiego pilota przy użyciu samolotu Lim-2 nr 1B 19-019 / 1919. Tym razem z 31 PLM w Łasku. Pilot tej jednostki por. Bogdan Kożuchowski uprowadził samolot o numerze burtowym 1919 do Szwecji. Był to czas kiedy system komunistyczny był już dobrze przygotowany do odpowiedniego reagowania na tego typu przypadki. Działania podjęto niezwłocznie i były one dotkliwe. Oczywiście dla tych którzy pozostali w kraju. Jednostkę ukarano przeorientowaniem zadań, wymianą sprzętu i zmianą podległości strukturalnej. Pułk wycofano ze struktur 5 DLM OPL OK. Pułk został podporządkowany pod szkolnictwo wojskowe i stał się 31 Lotniczym Pułkiem Szkolno-Bojowym. Pośrednim efektem było także nie powstanie pułku szkolnego w Tomaszowie Mazowieckim. Pułk pozbawiono samolotów Lim-2. Wprowadzono natomiast wyeksploatowane już MiG-15.
Na szczęście ten przypadek dezercji był ostatnim w lotnictwie myśliwskim LWP. Jednocześnie już od 1958r. wyroki sądowe dotyczyły wyłącznie uciekinierów. Odpowiedzialnych - nazwijmy to - moralnie karano dyscyplinarnie, ostrzeżeniem, rzadko przeniesieniem na niższe stanowisko. Do końca natomiast karze więzienia towarzyszyło pozbawienie praw obywatelskich, co dotkliwie odczuwały pozostawione w kraju rodziny.

31 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. 1958r. – 1968r.
W latach 1958r. – 1968r. Pułk wykonywał zadania szkolne. Do pułku przybywali piloci prosto ze szkół w Dęblinie i Radomiu. Tu doskonalili swoje umiejętności i wykonywali swoje pierwsze zadania szkolno-bojowe. Sytuacja ta trwała do 1967r. kiedy to nastąpiły poważne zmiany w Lotnictwie Polskim. 31 LPSzk-B w Łasku zostaje rozformowany, a w jego miejscu zostaje powołany 10 PLM.

Lotnisko w Łasku. 2008r.
Lotnisko znajduje się w odległości około 5 km na południowy-wschód od miasta Łask. Leży pomiędzy drogami Nr 44, a Nr 483 we wsi Brodnica. Współrzędne geograficzne 51,33 N, 19,10 E, na wysokości 193 m npm. Posiada pas o nawierzchni betonowej, o wymiarach 2 500 m x 60 m, o orientacji 11/29.

Opracował Karol Placha
29 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Ornecie 1952r. – 1968r.

Historia 29 PLM
29 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego należał do tych jednostek LWP ( Ludowego Wojska Polskiego ), które zostały powołane do życia na fali ogromnego zwiększania potencjału militarnego Polski pod dyktando Moskwy. 29 PLM w planach stanowił część 9 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego. Polski Minister Obrony Narodowej - Marszałek Polski Konstanty Rokossowski ( jaki on Polski ), rozkazem z dnia 23.03.1952r. polecił sformować 29 PLM. Dowódca 9 DLM ( dywizji lotnictwa myśliwskiego ) rozkazem organizacyjnym ogłosił sformowanie pułku w mieście Orneta. 26 PLM i 29 PLM początkowo tworzono razem na jednym lotnisku. Lecz niedługo potem 26 PLM przeniesiono do Malborka, skąd w następnym roku przeniesiono do Zegrza Pomorskiego. Nasz bohater, 29 PLM cały czas stacjonował na lotnisku w Ornecie. Tylko na krótko, kiedy lotnisko był poddane remontowi Pułk stacjonował w Malborku.
Generalne plany były takie, aby powołać cztery dywizje, a w każdej z dywizji trzy pułki myśliwskie. Jednak trudna sytuacja ekonomiczna Polski spowodowała, że powołanie tak dużej ilości pułków lotniczych stało się niemożliwe. Wydano nowy rozkaz Nr 0078/Org. z dnia 19.11.1952r., który założył formowanie lotniczych związków taktycznych w składzie dwóch pułków lotniczych. Dlatego zaniechano tworzenie 24 PLM i 27 PLM, a 11 DLM otrzymała pod rozkazy 26 PLM z 9 DLM. Drugim pułkiem podległym pod 11 DLM stał się 40 PLM ze Świdwina, gdzie także pomieszczono pozostałe jednostki dywizji. W związku z tym 29 PLM, razem z 41 PLM z Malborka był pod rozkazami 9 DLM w Malborku i należał do Wojsk
Lotniczych.

Lotnisko w Ornecie
Wyposażone w pas startowy o wymiarach 2 000 m x 30 m, o orientacji 06/24. Nawierzchnia betonowa. Ma współrzędne geograficzne 54,07 N 20,05 E i leży na wysokości 53 m npm. Lotnisko zostało zbudowane przez prusaków. Podczas II wojny światowej zajęte przez sowietów i eksploatowane przez nich przypuszczalnie do 1950r. Od 1952r. przejęte przez Lotnictwo Polskie. W okresie 1952r. – 1953r. lotnisko poddane zostało generalnej rozbudowie. Remonty lotniska przeprowadzano w miarę regularnie, szczególnie pas startowy i drogi kołowania ( 1956r. – 1958r., 1961r. – 1962r., 1965r. ). Ściśle związane z 29 PLM, a po jego rozformowaniu popadło w zapomnienie. Jeszcze w 1972r. wykonano remont drogi kołowania Nr1, ale na tym koniec. Przez pewien czas lotnisko i jego obiekty służyły jako magazyn techniczny. Lotnisko jest ( 2008r. ) niezidentyfikowane, nie wpisane do rejestru. Lotnisko znajduje się we władaniu Agencji Mienia Wojskowego.

29 PLM w Ornecie
29 PLM ( JW. 4988 ) rozpoczął swoją działalność w trudnych warunkach. Sowieci opuszczając teren miast i lotniska nie pozostawili nic. Ich jednostka przypuszczalnie została przeniesiona w północno-zachodnią cześć Polski. W 1952r. 29 PLM został zmuszony do przejęcia budynków należących do Kościoła Katolickiego. ( Informacja niepewna ). W okresie 1952r. – 1953r. na terenie lotniska prace budowlane prowadził 51 Batalion Budowy Lotnisk ( JW. 4003 ). Jednostka ta przystosowała lotnisko do przyjęcia i eksploatacji samolotów myśliwskich z napędem turboodrzutowym w sile jednego pułku. Lotnisko zaliczono do klasy II-b z pasem startowym o wymiarach 2 000 m x 30 m. Przypuszczalnie w dniu 1.01.1953r. na lotnisku w Ornecie odbyła się pierwsza zbiórka stanu osobowego Pułku. Podstawowym samolotem bojowym Pułku stał się Lim-1, a szkolno-bojowym SB Lim-1. Około 1955r. Pułk otrzymał nowocześniejsze Lim-2.

1959r.
W maju 1959r. pułk otrzymuje na wyposażenie pierwsze dwa egzemplarze myśliwców Lim-5 P nr 1D-0403, 1D-0408.
W czerwcu 1959r. pułk otrzymuje 1 MiG-17 PF z 28 PLM OPL OK. W 1959r. postanowiono porównywać umiejętności pilotów myśliwskich z różnych jednostek w bezpośredniej rywalizacji. W dniach 28.09.1959r. do dnia 2.10.1959r. odbyły się pierwsze po II wojnie światowej Centralne Zawody Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju, indywidualne i zespołowe o mistrzostwo lotnictwa myśliwskiego. Na starcie stanęło kilka zespołów i 19 zawodników w konkurencjach indywidualnych. Stanęli na starcie, gdyż wygrali eliminacje. Niektórzy piloci startowali indywidualne i zespołowo. Przed zawodnikami postawiono następujące zadania; wyższy pilotaż, przechwycenie przeciwnika, strzelanie do celów naziemnych i powietrznych, lądowanie z przygaszonym silnikiem, lot nocny po trasie z wyjściem nad radiolatarnie w oznaczony czasie, itp. Wszystkie zespoły i piloci występujący indywidualnie otrzymali opaski z numerem. Konkurencje rozgrywano z dużym rozmachem. Jeden samolot na bieżąco oceniało kilku sędziów.
Szczegółowo analizowano taśmy z fotokarabinów. W kilku konkurencjach sędziowie oceniali wykonywanie zadania wprost z powietrza, lecąc obok w innym samolocie. Oceniali przebieg ataku, bezpieczeństwo, podejmowanie decyzji przez dowódcę. Piloci z 29 PLM wypadli znakomicie, a szczególnie kpt. Franciszek Walenty, który indywidualnie zajął 1 miejsce.
Klasyfikacja -
Indywidualnie;
1 miejsce kpt. Franciszek Walentyn z 29 PLM LO – 2 280 punktów.
2 miejsce porucznik ( kpt. ) Stefan Ziębicki ( Ziembicki ) z 40 PLM LO – 2 210 punktów.
3 miejsce kpt. Garczyński – 2 155 punktów.
Zespołowo;
1 miejsce zespół Kałkusa z 1 PLM z Mińska Mazowieckiego – 2 670 punktów.
2 miejsce zespół Daniłowicza – 2 660 punktów.
3 miejsce zespół kpt. Franciszka Walentyna z 29 PLM LO – 2 335 punktów.

1960r.
Wiosną 1960r. do pułku trafiają pierwsze Lim-5. Około 8 sztuk. W 1960r. przeprowadzono II Centralne Mistrzostwa Lotnictwa Myśliwskiego WL i OPL OK. Zorganizowano je tym razem na kilku lotniskach. Centralnym miejscem było lotnisko w Krzesinach z jej gospodarzem 62 PLM. I tym razem piloci z 29 PLM nie zawiedli. Zespołowo 3 miejsce ponownie zdobył zespół kpt. Pilota Franciszka Walentyna. We wrześniu 1960r. odbywały się centralne uroczystości z okazji Święta Lotnictwa w Łodzi. Pułk wystawił do pokazów w powietrzu 6 samolotów Lim-2 pod dowództwem kpt. pilota
Franciszka Walentyna.

Rozformowanie 29 PLM w Ornecie.
Druga połowa 60-tych lat to okres kolejnej reorganizacji w Polskim Lotnictwie Wojskowym. W ich efekcie niektóre pułku uległy rozformowaniu. Miedzy innymi 29 PLM z Ornety. Podstawą stało się Zarządzenie Sztabu Generalnego WP Nr 0197/Org z dnia 12.07.1968r., który nakazywał dowódcy Wojsk Lotniczych rozformować Pułk do 31.12.1968r.

Samoloty używane w 29 PLM;
WSK Lim-1,
WSK Lim-2,
WSK Lim-5,
WSK Lim-5 P,
Mikojan i Guriewicz MiG-17 PF,
WSK TS-8 Bies,

Opracował Karol Placha
28 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Słupsku-Rędzikowie
1952r. – 2000r.


Godło 28 PLM w Słupsku. Początek 80-tych lat.
Powstanie 28 PLM. 17.09.1952r.
28 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego został sformowany na podstawie Rozkazu MON Nr 0096 z dnia 11.12.1951r., oraz Rozkazu D-cy Wojsk Lotniczych Nr 018 z dnia 21.05.1952r. na bazie istniejącej 10 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Rędzikowie koło Słupska. Termin osiągnięcia gotowości bojowej wyznaczono na dzień 1.11.1952r. W dniach 15-16.09.1952r. grupa 10 samolotów MiG-15 i MiG-15 UTI została przebazowana z lotniska Bemowo do Rędzikowa. Grupą tą dowodził mjr pil. Wasyl Krymski. Pułk od razu  rozpoczął szkolenie na nowoczesnych samolotach myśliwskich MiG-15 i nigdy na stanie nie posiadał myśliwców Jak-23. W dniu 17.09.1952r. odbyła się pierwsza zbiórka stanu osobowego 28 PLM w składzie 62 oficerów i 142 podoficerów i szeregowych. Dzień ten, to jest 17.09.1952r. uznany został za datę powstania 28 PLM w Słupsku, który tak silnie był złączony z miastem, że po latach otrzymał nazwę własną 28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego.

1953r.
Pułk jako wiodący w 10 DLM zawsze jako pierwszy otrzymywał nowy sprzęt. Już w 1953r. do Pułku wprowadzono pierwsze myśliwce MiG-15 bis. To postępowanie świadczyło o ważności 28 PLM w systemie obrony Polski.
Z początkiem 1953r. do Pułku zaczęły docierać także pierwsze samoloty myśliwskie Polskiej produkcji Lim-1, będące odpowiednikami MiG-15.
Od pierwszych dni istnienia, głównym zadaniem Pułku było szkolenie lotnicze i obrona najważniejszych obiektów administracyjno-gospodarczych, oraz wojsk na Wybrzeżu Środkowym.
Wykonaniu tego zadania podporządkowane były zmiany organizacyjno-etatowe Pułku, systematyczna wymiana sprzętu lotniczego i ciągła rozbudowa infrastruktury naziemnej lotniska.

Niefortunne wydarzenie.
W ciągu bez mała pół wieku demokracji ludowej, czyli od 1944r. do 1989r. zbiegło z polskiej armii do państw zachodnich 52 oficerów, 5 chorążych i 4 podchorążych ze szkoły lotniczej w Dęblinie, u progu oficerskich nominacji. W sumie 61 wojskowych. Nie jest to powód do dumy, ale to są fakty. Nie chcę być sędzią, ale drobnego komentarza nie można uniknąć. W tym temacie wspomnę o czterech znanych ucieczkach z wykorzystaniem samolotów typu MiG-15 bis, dokonanych przez Franciszka Jareckiego, Zdzisława Jaźwińskiego w 1953r., Zygmunta Gościniaka w 1956r. i Bogdana Kożuchowskiego w 1957r.
Do 1953r. ucieczki pilotów samolotami wojskowymi zdarzały się, ale zawsze kończyły się tragicznie. W 1951r., po nieudanej próbie uprowadzenia samolotu, został rozstrzelany podoficer z Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 1952r. to samo spotkało instruktora w tejże szkole, ppor. Edwarda Pytko; gdy uciekał samolotem do Niemiec Zachodnich, przechwycili go nad terytorium NRD lotnicy sowieccy, zmusili do lądowania i wydali władzom Polskim. Pierwszemu, któremu udała się ucieczka był Franciszek Jarecki. W styczniu 1953r. ppor. Franciszek Jarecki dostał przydział do jednostki pod Słupskiem ( 28 PLM ). To było spełnienie marzeń młodego człowieka. Został pilotem wojskowym.
Kontrwywiad Wojskowy, podobnie jak i innych młodych oficerów, starał się namówić Jareckiego do współpracy. Stosują jak zwykle groźby i prośby. Chłopak wpada w panikę, gdyż w dokumentach zataił, że mama jest właścicielka sklepu i ma rodzinę w USA. Dla odwleczenia sytuacji zapisuje się do PZPR. Ucieczkę planuje sam. Jej celem jest Bornholm, na którym, według propagandy, znajduje się baza NATO.
W styczniu 1953r. do Polski docierają pierwsze egzemplarze najnowocześniejszych myśliwców MiG-15 bis. Rozlokowano je głównie w jednostkach na północy kraju. Miedzy innymi koło Słupska. Zostało one niemal natychmiast włączone w system stałych dyżurów bojowych. Bardzo często pilot przez cały czas pełnienia dyżuru przebywał w kabinie gotowego do startu w każdej chwili myśliwca. Radio było bez przerwy na nasłuchu. O tajności samolotu MiG-15 bis świadczy fakt, że ich stojanki były odosobnione, otoczone drutami kolczastymi i pilnowała ich warta.
To, że ppor. Franciszek Jarecki trafił do tej jednostki świadczy o wysokim poziomie jego wyszkolenia i zaufaniu przełożnich do jego umiejętności. Mógł np. trafić do 7 DLM rozmieszczonej na południu kraju i użytkującej w tym czasie myśliwce Jak-23.
W dniu 5.03.1953r. wyznaczono Franciszkowi Jareckiemu pierwszy samodzielny lot na MiG-15 bis nr 3046 / 346. W locie miał być prowadzony przez drugi myśliwiec MiG-15 bis pilotowany przez instruktora por Józefa Caputę. Samoloty wystartowały zgodnie z planem. Skierowały się w kierunku Bałtyku z naborem wysokości do 1 500 m. W trakcie lotu Franciszek Jarecki jako prowadzony, odłączył się od prowadzącego i ostro zszedł na pułap 200 m. Instruktor zauważył nagłe znikniecie samolotu i zameldował o prawdopodobnym wypadku kolegi. Było to bardzo prawdopodobne. Zdarzały się wypadki utraty przytomności przez młodych pilotów, a i takie zakończone katastrofą.
Na poszukiwanie samolotu, a może raczej w pościg za nim. Ruszyło 8 sowieckich myśliwców przypuszczalnie także MiG-15 bis. Jednak przed startem Franciszek Jarecki podejrzał aktualną częstotliwość alarmową w jednym z dyżurujących na lotnisku myśliwców. Będąc ciągle na nasłuchu, doskonale się orientował w ruchach samolotów nad Bałtykiem.
Wykorzystując nieliczna chmury i niski pułap „bawił się w chowanego”. Po 7 minutach lotu dotarł nad Bornholm. Tutaj przekonał się, że nie ma żadnej bazy wojskowej, a tylko zwykłe lotnisko polowe. I tak miał szczęście. Parę miesięcy wcześniej byli tu sowieci, którzy oddali wyspę Szwedom-Duńczykom. Idealnie posadził samolot.
Franciszka Jareckiego przejęli Brytyjczycy i przekazali go do USA. W Londynie generał Władysław Anders odznaczył go Krzyżem Zasługi z Mieczami. Przyjął go prezydent USA Dwight Eisenhower. Otrzymał 50 tys. dolarów i obywatelstwo amerykańskie. Obywatelstwo to otrzymał bez konieczności odbycia karencji 7-lat, gdyż „usynowił” go jeden z kongresmanów pochodzenia polskiego. Dziś ( 2000r. ) jest właścicielem fabryki zaworów precyzyjnych z filiami w Azji i Australii. Był dwa razy żonaty, ma sześcioro dzieci. Żadne z nich nie mówi już po polsku.
Co z samolotem? Franciszek Jarecki nie wiedział, że ustalono nagrodę za sprowadzenie MiG-15 bis na zachód. To były te owe 50 tysięcy dolarów. Duńczycy maszynę zwrócili po kilku tygodniach ze śladami odlewów gipsowych. W Polsce Franciszka Jareckiego skazano na karę śmierci. Jego przełożonych początkowo kary nie sięgały, gdyż zaledwie dwa miesiące później podobnym „wyczynem” popisał się por. Zdzisław Jaźwiński.

1956r.
W 1956r. podstawowym typem myśliwca były Lim-1, MiG-15, Lim-2, MiG-15 bis.
W 1956r. do Polski sprowadzono pierwsze myśliwce wyposażone w stacje radiolokacyjne. Było to 12 maszyn MiG-17 PF. Myśliwce te w ilości klucza postanowiono wprowadzić na wyposażenie trzech pułków rozmieszczonych na północy kraju. Jednym z pułków był właśnie 28 PLM w Słupsku. W grudniu 1956r. zorganizowano klucz samolotów pościgowych MiG-17 PF.

MiG-19 w 28 PLM. 1958r.
W połowie 50-tych lat wiadomo było, że era samolotów naddźwiękowych nachodzi nieodwołalnie. Po wielu miesiącach Polskiej dyplomacji udało się uzyskać zgodę na zakup 33 myśliwców naddźwiękowych typu MiG-19 P / PM zdolnych do wykonywania lotów w „każdych warunkach atmosferycznych”. MON postanowiło samoloty te w ilości eskadry uzbroić trzy pułki lotnictwa myśliwskiego. Jednym z nich stał się 28 PLM. W 1958r. w 28 PLM rozpoczęto przygotowania do wprowadzenia samolotów MiG-19. Wybrano grupę pilotów i techników, którą przeszkolono w ZSRS w Nowosiejce koło Krasnodaru. Do 28 PLM pierwsze samoloty MiG-19 P przyleciały z Modlina na początku grudnia 1958r. W lipcu 1959r. także z Modlina dostarczono 5 MiG-19 PM. W nowe samoloty przezbrojono jedną eskadrę, a dwie pozostałe latały nadal na samolotach Lim-2, Lim-5. Natomiast 4 samoloty MiG-17 PF w czerwcu 1959r. został przekazane do pułków Lotnictwa Operacyjnego.
W dniu 1.01.1962r. na stanie 28 PLM było;
- 5 MiG-19 PM,
- 7 MiG-19 P,
- 10 Lim-5,
- 7 Lim-2,
- 3 SB Lim-1,
- 4 MiG-15 UTI,
- 4 TS-8 Bies.
W dniu 15.09.1962r. Pułk stracił pierwszego MiG-19 PM. Niestety w katastrofie zginął pilot por Jan Drewicz.
W październiku 1964r. 28 PLM miał na stanie;
- 10 MiG-19 P,
- 5 MiG-19 PM,
- 8 Lim-5,
- 11 Lim-2,
- 3 SB Lim-1,
- 4 MiG-15 UTI,
- 4 TS-8 Bies.
W listopadzie 1965r. z 39 PLM w Mierzęcicach przyjęto kolejnych pięć maszyn MiG-19 PM. Z kolei w ciągu 1966r. z 39 PLM przyjęto jeszcze kilka MiG-19 P. Było to zgodne z polityką MON, aby najmocniejsze były jednostki na północy Polski, bezpośrednio graniczące z „zachodem”. Niestety w połowie 1966r. w awariach utracono dwa MiG-19 PM. Pierwszy rozbił się 20.06.1966r. koło miejscowości Lulemino. Pilot mjr Raszewski uratował się. Drugi równo miesiąc później, 20.07.1966r. w dosyć niezwykłych okolicznościach. Przeszkalający się na nowy typ samolotu ppor. pilot Zbigniew Kopacz przez pomyłkę, jeszcze na płycie postojowej lotniska uruchomił dźwignię chowania podwozia. Obciążone samolotem nie schowało się od razu lecz dopiero podczas rozbiegu. Samolot zaczął szorować dziobem o pas w efekcie czego zapalił się. Pilot zdołał opuścić kabinę lecz samolot MiG-19 PM nb 910 spłonął.
W dniu 16.06.1967r. w lądującym Ił-28 z 19 Eskadry Holowniczej nastąpiła awaria wyciągarki, co spowodowało, że holowany na zbyt długiej linie „Gacek” zboczył z osi pasa w prawo i doszczętnie rozbił przednią część stojącego na trawie MiG-19 P nb 1012. W 1970r. miała miejsce kolejna katastrofa, por. Władysław Raczkiewicz pilotując MiG-19 P zginął - nie zdążył wyprowadzić samolotu z lotu nurkowego podczas ataku na cel naziemny.
W 1970r. 28. PLM gościł u siebie eskadrę węgierskich MiG-19 S ( Węgrzy strzelali do celów nawodnych ), natomiast w lipcu 1972r. eskadra słupskich MiG-19 przebywała na lotnisku Rybnitz-Damgarten w NRD, gdzie stacjonowały sowiecki 773 PLM wyposażony w samoloty MiG-21 PFM. W dniu 28.03.1973r. pełniący dyżur w parze dyżurnej kpt. pil. Jan Budek wystartował na MiG-19 P w celu przechwycenia niezidentyfikowanego samolotu, który znalazł się w Polskiej przestrzeni powietrznej. Po wykonaniu zadania nie wrócił na macierzyste lotnisko. Najprawdopodobniej samolot wpadł do Bałtyku. Okoliczności wypadku nie wyjaśniono.
W dniu 4.12.1974r. odbyły się ostatnie, nocne loty MiG-19. Rozstanie się z nimi nie obyło się bez problemów, w lądującym samolocie mjr Bonifacego Treli nie wyszło przednie podwozie.
W maju 1975r. z wycofanych MiG-19 P, PM wymontowano silniki, które zostały sprzedane do ZSRS z przeznaczeniem na napęd latających celów Ła-17. Natomiast w czerwcu 1975r. rozmontowane kadłuby transportem kołowym zostały przewiezione na poligon w Nadarzycach gdzie po ponownym złożeniu służyły jako cele.
Cztery samoloty zostały zachowane, jeden pozostał w pułku MiG-19 PM nb 908, a dwa trafiły do muzeów w Kołobrzegu MiG-19 P nb 728 i Krakowie MiG-19 PM nb 905. Czwarty samolot został ustawiony na cokole koło dworca PKP w Świdwinie, lecz po pewnym czasie, podczas bardzo silnej wichury, spadł i został złomowany.
Samoloty MiG-19 kilkakrotnie demonstrowano na pokazach lotniczych, był to zazwyczaj przelot grupy samolotów oraz pilotaż indywidualny połączony z przekroczeniem, na dużej wysokości, prędkości dźwięku.

Samoloty MiG-19 P / PM w Polsce.
Lp. Wersja, numer burtowy, nr seryjny Miejsce stacjonowania Uwagi
Pierwsza dostawa MiG-19 P
1-1 720 Modlin Modlin jako CSL ( Centrum Szkolenia Lotniczego ) był bazą do przeszkalania pilotów na myśliwce MiG-19.
2-2 724 Modlin
3-3 725 ? Modlin Z powodu awarii układu sterowania w locie samolot uległ deformacji. Pilot przeżył -Roman Operacz
4-4 726 Modlin
5-5 727 Mierzęcice Katastrofa podczas startu z powodu asymetrii ciągu 2.08.1966r .Pilot zginął - Eugeniusz Nasiorowski
6-6 728 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Po pewnym czasie otrzymał niewłaściwy nb 723
7-7 729 ? Słupsk-Rędzikowo Pilot nie wyprowadził maszyny po ataku z lotu nurkowego . Pilot zginął - Władysław Raczkiewicz
8-8 730
9-9 739 W dniu 30.06.1960r.Major pilot Tadeusz Góra. Podczas lotu przerywa pracę jeden silnik, a po chwili drugi. Pilot ląduje przymusowo, odnosząc obrażenia.
Druga dostawa MiG-19 P
10-1 1008
11-2 1009 ? Słupsk-Rędzikowo Zaginął nad Bałtykiem po wykonaniu lotu bojowego 28.03.1973r Pilot zginął - Jan Budek
12-3 1010 ?
13-4 1011
14-5 1012 Uszkodzony na ziemi 16.06.1967r Bez pilota
15-6 1020 ?
16-7 1021
17-8 1022 ?
18-9 1023 ?
19-10 1024
Trzecia dostawa MiG-19 PM
20-1 904
21-2 905 Muzeum Lotnictwa w Krakowie
22-3 906 ? Słupsk-Rędzikowo Utracony w katastrofie 15.09.1962r . Pilot zginął - Jan Drewicz
23-4 907 ? Słupsk-Redzikowo Rozbity koło miejscowości Lulemino 20.06.1966r. Pilot przeżył - Raszewski
24-5 908 / 65-0908 Słupsk-Redzikowo Pozostał w Słupsku jako eksponat. Po pewnym czasie otrzymał nb 1958 co odzwierciedla datę jego wprowadzenia.
25-6 909 ?
26-7 910 Słupsk-Rędzikowo Zniszczony podczas startu 20.07.1966r. Pilot przeżył - Zbigniew Kopacz
27-8 911 ?
28-9 912 ?
29-10 913 ?
30-11 914 ?
31-12 915
32-13 916
33-14 917

Inne wydarzenia w Pułku.
W dniu 11.10.1959r. z rąk gen. bryg. M. Jakubika 28 PLM otrzymał sztandar nadany przez Radę Państwa w uznaniu za osiągnięcia w szkoleniu i opanowanie techniki wojskowej
W 1962r. w wyniku zmian organizacyjnych, 28 PLM wszedł w skład wyodrębnionego nowego rodzaju Sił Zbrojnych - Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Zmiany te były zapoczątkowane już z końcem 50-tych lat. Wówczas to zlikwidowano dywizje wojsk OPL OK. W ich miejscu powstały, podobnie jak w Lotnictwie Operacyjnym – Korpusy. 28 PLM w Słupsku wszedł w skład 2 Korpusu Wojsk Obrony Powietrznej Kraju.
W 1962r. w skład 2 Korpusu z dowództwem w Bydgoszczy wchodziły pułki;
- 11 PLM w Debrznie,
- 25 PLM w Pruszczu Gdańskim,
- 26 PLM w Zegrzu Pomorskim,
- 28 PLM w Słupsku,
- 34 PLM w Babich Dołach, który poprzednio był w Marynarce Wojennej,
- 19 Eskadra Holownicza w Słupsku,
- 43 Eskadra Lotnictwa Łącznikowego w Bydgoszczy.
Dodatkowo pod 2 Korpus podlegały; 129 Pułk Artylerii OPL w Szczecinie, 136 Pułk Artylerii OPL w Bydgoszczy, Bataliony Radiotechniczne; 2 w Grudziądzu, 8 w Słupsku, 9 w Choszcznie.

MiG-21 w 28 PLM. 1973r.
W 1973r. wprowadzono do eksploatacji samoloty MiG-21 MF, wyposażając w nie I i II eskadrę. Samoloty były fabrycznie nowe. Pułk przyjął ich na stan w okresie 1973r. – 1974r.
22-24 egzemplarze. Przyjęto na wyposażenie także 2 nowe egzemplarze szkolno-bojowych MiG-21 UM. Dzięki tym nowym maszynom Pułk mógł całkowicie spisać ze stanu myśliwce MiG-19.
Jednak okres eksploatacji tych maszyn w Pułku był bardzo krótki, gdyż w 1979r. przyjęto do służby nowy typ myśliwca MiG-23.

MiG-23 w 28 PLM. 1979r.
Rok 1979 był przełomowym w historii jednostki. Grupa 15 pilotów, oraz 28 osób personelu technicznego odbyła szkolenie w Ługawoje w ZSRR na samoloty MiG-23 MF/UB.

W szkoleniu tym uczestniczyli następujący piloci:

- ppłk. pil. Janusz Dorożyński
- ppłk. pil. Waldemar Piegza
- mjr pil. Zbigniew Kopacz
 

- mjr pil. Bogdan Sokołowski
- mjr pil. Mieczysław Walentynowicz
- kpt. pil. Andrzej Jasiński
- kpt. pil. Tadeusz Potaczała
- kpt. pil. Zbigniew Różalski
- kpt. pil. Janusz Rybicki
- kpt. pil. Stanisław Szafruga
- kpt. pil. Czesław Zabiełło (nie ukończył szkolenia)
- por. pil. Jerzy Bekus
- por. pil. Ryszard Drzymała
- por. pil. Marian Krzemiński

 

- por. pil. Andrzej Skalski

 

W tym czasie lotnisko w Rędzikowie przechodziło kapitalny remont mający na celu przygotowanie głównego pasa startowego, oraz dróg kołowania pod przyjęcie nowych samolotów.
Już w dniu 4.06.1979r. na lotnisku w Mińsku Mazowieckim wylądowało pierwszych 11 samolotów MiG-23 MF/UB, natomiast w dniu 11.06.1979r. odbyły się pierwsze loty szkoleniowe. Jako pierwsi, na samolocie MiG-23UB nr boczny 845 lot wykonali: ppłk. pil. J. Dorożyński, oraz mjr pil. B. Sokołowski. W dniu 4-7.01.1980r. 14 samolotów MiG-23 UB/MF przebazowało się do Rędzikowa, inaugurując szkolenie pilotów z macierzystego lotniska.

Wykaz samolotów myśliwskich MiG-23 MF służących w 28 SPLM.
Lp. Numer taktyczny Numer seryjny Rok wycofania ze służby
1 120 0390217120 1996
2 121 0390217121 1996
3 122 0390217122 1996
4 139 0390217139 1996
5 140 0390217140 1981
6 141 0390217141 Rozbity 30.08.1988
7 145 0390217145 Rozbity 05.05.1984
8 146 0390217146 1996
9 147 0390217147 1997
18 145 0390217148 1996
11 149 0390217149 1997
12 150 0390217150 Rozbity 14.07.1988
13 455 0390220455 1998
14 456 0390220456 1998
15 457 0390220457 1994
16 458 0390220457 1998
17 459 0390220459 1998
18 460 0390220460 1997
19 461 0390220461 1998
20 001 0390221001 1998
21 005 0390221005 1998
22 007 0390221007 1998
23 010 0390221010 1997
24 012 0390221012 1998
25 062 0390224062 1999
26 065 0390224065 1999
27 101 0390224101 1999
28 102 0390224102 1999
29 105 0390224105 Rozbity 13.11.1985
30 110 0390224110 1999
31 115 0390224115 1999
32 117 0390224117 1999
33 021 0390224021 1993
34 050 0390224050 1999
35 152 0390224152 1993
36 153 0390224153 1993
Wykaz samolotów szkolno-bojowych MiG-23 UM służących w 28 SPLM;
Lp. Numer taktyczny Numer seryjny Rok wycofania ze służby
1 845 A1037845 1999
2 846 A1037846 1999
3 850 A1038850 1996
4 842 A1038842 1998
5 844 A1038844 1998
6 831 A1038831 1999


Od 1.07.1991r. Pułk wykonywał zadania w ramach Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W dniu 1.09.1995r. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 94/MON z dnia 11.VII.1995r. Pułk przyjął nazwę wyróżniającą "Słupski", i odtąd jego pełna nazwa brzmiała: 28 "Słupski" Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Od tego samego roku, rocznica pierwszej zbiórki Pułku - dzień 17.IX. - została Decyzją MON nr 94 uznana jako "Święto Pułku". W końcu roku, dnia 9.12. pułk otrzymał nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta Słupska i Ziemi Słupskiej. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Fundatorów był Prezydent Słupska, Pan J. Mazurek. W imieniu Prezydenta RP, sztandar Dowódcy 28 PLM, ppłk. pil. R. Bruździakowi, wręczył gen. dyw. pil. Henryk Pietrzak - Szef Sztabu WLiOP. Od początku istnienia Pułku pełniony był dyżur bojowy minimum parą samolotów, z kilkuminutowym czasem gotowości do startu. Wielokrotnie, szczególnie w latach 50-tych i 60-tych samoloty dyżuru bojowego startowały i przechwytywały obce statki powietrzne, weryfikowały dane o okrętach rozpoznawczych działających na Bałtyku, przeciwdziałały innym obiektom latającym - np. balonom. Dyżurne siły i środki stanowisk dowodzenia, oraz samoloty udzielały również pomocy innym statkom powietrznym.
W miarę doskonalenia struktur organizacyjnych, wprowadzania nowego sprzętu i uzbrojenia zmieniała się treść zadań szkoleniowych Pułku, systematycznie weryfikowana w ćwiczeniach, w trakcie których niejednokrotnie działania prowadzono jednocześnie z dwóch lotnisk i drogowego odcinka lotniskowego (DOL). Wielokrotnie Pułk brał udział w ćwiczeniach organizowanych na szczeblu Wojska Polskiego, a do 1988r. w ćwiczeniach Układu Warszawskiego, współdziałając z lotnictwem ZSRS i NAL NRD. Po wprowadzeniu na uzbrojenie samolotów MiG-23 MF/UB, Pułk w latach 1980, 1982, 1984, 1985 brał udział w ćwiczeniach na terytorium ZSRS połączonych ze strzelaniem do celów powietrznych. Postawione zadania za każdym razem wykonano na ocenę bardzo dobrą.
Mistrzowskie opanowanie techniki lotniczej piloci Pułku prezentowali społeczeństwu po raz pierwszy w defiladzie lotniczej 8.09.1957r. w Warszawie. Ponadto Pułk brał udział m.in. w defiladach w 1959r., gdzie zaprezentowano ugrupowanie 3 rombów po 16 samolotów; 1960r. - w 550 rocznicę bitwy pod Grunwaldem piloci brali udział w locie tzw. "tafli"; 1966r. - Udział w defiladzie 1000-lecia Państwa Polskiego; 1969r. - w defiladzie XXV-lecia PRL.
Za całokształt wyszkolenia i wzorową realizację zadań, Pułk był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych. Najważniejszym wyróżnieniem było nadanie w latach 1975, 1981, 1985 medalu "Za osiągnięcia w służbie wojskowej".
W latach 90-tych podstawowe zadania Pułku nie uległy zasadniczym zmianom. Priorytetem pozostało bezpieczne szkolenie lotnicze, którego wynik weryfikowały odbyte ćwiczenia, w tym corocznie od 1992r. strzelania rakietowe na poligonie w Ustce, oraz ćwiczenia połączone z lądowaniem na drogowym odcinku lotniskowym ( DOL ).
Kunszt pilotażu piloci pułku na samolotach MiG-23 MF prezentowali w licznych pokazach lotniczych, m.in. Air Show'91 w Poznaniu, w 1993r. w Gdyni i Dęblinie ( symulowana walka powietrzna 4 MiG-23MF z 4 MiG-29 z 1 PLM ), a w 1996r. w Bydgoszczy.
Wszystkie zadania w powietrzu w latach 90-tych piloci wykonywali bezpiecznie. Dowódca WLiOP za lata 1992, 1993, 1995, 1996 wyróżnił Pułk dyplomem i Pucharem Przechodnim za Bezpieczeństwo Lotów. W 1997r. Pułk otrzymał na własność Puchar Dowódcy WLiOP za Bezpieczeństwo Lotów.
W 1992r. Pułk był trzykrotnie poddany kontroli inspektorów KBWE z Francji, Norwegii, Belgii. W latach 1992-96 Pułk odwiedziło wiele delegacji zagranicznych w tym m.in.: piloci USAF - uczestnicy operacji Pustynna Burza (1992), Dowódca 3 Armii USAF i 48 TFW z Lakenheath (1993), szef Sztabu Sił Powietrznych Francji (1994), przedstawiciele 4 Dywizji Lotniczej z Niemiec (1995), Dowódca Sił Powietrznych Królestwa Szwecji (1996).
Szczególna była wizyta pilotów i obsługi naziemnej 493FS/48TFW USAF na 2 samolotach F-15 C/D we wrześniu 1994r. Goście, wraz z Dowódcą WLiOP gen. Dyw. J. Gotowałą wzięli udział w obchodach 42 rocznicy powstania Pułku. Odbyły się również wspólne loty samolotów MiG-23 MF/UB i F-15 C/D. W dniu 25.11.1996r. Pułk gościł gen. Michaela E. Ryana - dowódca USAF Europie, wraz z dowódcą 52 TFW USAF w Spangdahlem. Celem wizyty było nawiązanie współpracy pomiędzy 52 TFW i 28PLM.
Po raz pierwszy w historii w dniach 2-13.10.1995r. grupa 4 samolotów MiG-23 MF/UB wraz z pilotami i obsługą naziemną wzięła udział w ćwiczeniach p.k. Cooperative Jaguar'95 operując z bazy NATO Karup w Danii. We wrześniu 1996r. odbyły się ćwiczenia p.k. Amber Express, w których m.in. piloci brali udział we wspólnych lotach z maszynami SP RFN.
Przedsięwzięcie było realizowane w ramach programu "Partnerstwo dla Pokoju". W 1997r. piloci i obsługa naziemna uczestniczyli w polsko-amerykańskim ćwiczeniu "Orli Szpon", tocząc m.in. symulowane walki powietrzne z maszynami USAF.
W związku z kończeniem resursów przez kolejne egzemplarze samolotów MiG-23, oraz z polityką oszczędnościową MON, postanowiono wycofać z uzbrojenia maszyny tego typu. Ostatnie loty szkolne odbyły się w dniu 2.IX.1999r. Wzięło w nich udział 5 samolotów MiG-23 MF i 2 MiG-23 UB. Natomiast ostatni lot MiG-23 UB w barwach WLiOP odbył się w dniu 30.11.1999r. Część samolotów skreślonych z inwentarza WLiOP przekazano do AMW ( Agencja Mienia Wojskowego ) w celu sprzedaż kolekcjonerom, natomiast kilka najmłodszych egzemplarzy ( samoloty 24 serii ), mających jeszcze spory zapas resursu przetransportowano na poligon lotniczy w Nadarzycach i tam "rozstrzelano".

Lotnisko Słupsk Rędzikowo.
Lotnisko położone jest na wschód od centrum Słupska, w odległości około 3 km., w obszarze wsi Rędzikowo, której poprawna nazwa to także Redzikowo. Obie nazwy są poprawne. Lotnisko leży w pobliżu drogi krajowej Nr 6 pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem. Z lotniska jest około 20 km nad Bałtyk. Lotnisko wyposażone jest w pas startowy o wymiarach 2 200 m x 60 m, o nawierzchni betonowej, o orientacji 09/27. Ma współrzędne geograficzne 54,28 N 17,06 E i leży na wysokości 66 m npm. Obecnie ( 2008r. ) pełni wyłącznie rolę lotniska sanitarnego. Czasami odbywają się na nim festyny kulturalne. Są plany na umieszczenie na nim elementów „Tarczy Rakietowej” USA.

Rozformowanie Pułku. 31.12.2000r.
W wyniku powyższych działań, Ministerstwo Obrony Narodowej decyzją nr MON PF24/ORG z dnia 3.10.2000r. podjęło decyzję o rozformowaniu jednostki. 28 "Słupski" Pułk Lotnictwa Myśliwskiego zakończył działalność, oraz przeszedł do historii z dniem 31.12I.2000r. Przede wszystkim musimy pamiętać o 19 Polskich pilotach, którzy ponieśli śmierć pełniąc służbę na straży Polski w 28 SPLM.

Dowódcy 28 PLM
WYKAZ DOWÓDCÓW28 "Słupskiego" Pułku Lotnictwa Myśliwskiego
1. mjr pil. Wasyl Krymski - 15.09.52 - 20.01.53
2. mjr pil. Wiktor Iwoń - 21.01.52 - 16.08.53
3. kpt. pil. Rafał Bulak - 17.08.53 - 10.02.54
4. mjr pil. Czesław Dużyński - 11.02.54 - 09.07.54
5. mjr pil. Roman Czajkowski - 11.07.54 - 06.11.55
6. kpt. pil. Józef Caputa - 07.11.55 - 08.06.56
7. ppłk. pil. Jan Kamela - 09.06.56 - 10.09.61
8. mjr pil. Jerzy Figurski - 11.09.61 - 18.09.64
9. ppłk. pil. Henryk Dańko - 19.09.64 - 19.02.68
10. mjr pil. Marcin Kawczyński - 20.02.68 - 18.08.69
11. ppłk pil. Władysław Jędrych - 19.08.69 - 30.03.72
12. ppłk. pil. Henryk Pietrzak - 31.03.72 - 19.03.77
13. ppłk pil. Janusz Dorożyński - 20.03.77 - 17.02.83
14. ppłk. pil. Bogdan Sokołowski - 18.02.83 - 26.09.86
15. ppłk. pil. Franciszek Klimczuk - 27.09.86 - 09.04.91
16. mjr pil. Ryszard Bruździak - 10.04.91 - 16.05.96
17. ppłk. pil. Ireneusz Bijata - 17.05.96 - 28.02.98
18. ppłk. pil. Bogdan Wójcik - 29.02.98 - 31.12.00

UWAGA: Stopnie wojskowe dowódców z dnia objęcia obowiązków służbowych.

Samoloty używane w 28 PLM w Słupsku;
Mikojan i Guriewicz MiG-15,
Mikojan i Guriewicz MiG-15 UTI ( UTI MiG-15 ),
WSK Lim-2,
WSK SB Lim-1,
WSK Lim-5,
Mikojan i Guriweicz MiG-17 PF,
Mikojan i Guriweicz MiG-19 P,
Mikojan i Guriewicz MiG-19 PM,
WSK TS-8 Bies,
WSK TS-11 Iskra,
Mikojan i Guriweicz MiG-21 MF,
Mikojan i Guriewicz MiG-21 UM,
Mikojan i Guriewicz MiG-23 MF,
Mikojan i Guriewicz MiG-23 UM,

Opracował Karol Placha

26 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim 1952r. – 1989r.
9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim 1989r. – 1999r.


Historia

Powstanie 26 PLM
26 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego należał do tych jednostek LWP, które zostały powołane do życia na fali ogromnego zwiększania potencjału militarnego Polski pod dyktando Moskwy.
26 PLM w planach stanowił część 9 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego. Polski Minister Obrony Narodowej - Marszałek Polski Konstanty Rokossowski ( jaki on Polski ), rozkazem z dnia 23.03.1952r. polecił sformować 26 PLM. Dowódca 9 DLM ( dywizji lotnictwa myśliwskiego ) rozkazem organizacyjnym ogłosił sformowanie pułku w mieście Malbork. Początkowo pułk
tworzono w Ornecie, ale szybko przeniesiono do Malborka. Pierwszym dowódcą został mjr Iwan Gołubickij, a do chwili jego przybycia za sprawy organizacji odpowiedzialny był por. Sobańko.
Generalne plany były takie, aby powołać cztery dywizje, a w każdej z dywizji trzy pułki myśliwskie. Jednak trudna sytuacja ekonomiczna Polski spowodowała, że powołanie tak dużej ilości pułków lotniczych stało się niemożliwe. Wydano nowy rozkaz Nr 0078/Org. z dnia 19.11.1952r., który założył formowanie lotniczych związków taktycznych w składzie dwóch pułków lotniczych. Dlatego zaniechano tworzenie 24 PLM i 27 PLM, a 11 DLM otrzymała pod rozkazy 26 PLM z 9 DLM. Drugim pułkiem podległym pod 11 DLM stał się 40 PLM ze Świdwina, gdzie także pomieszczono pozostałe jednostki dywizji. Czyli 26 PLM, razem z 40 PLM był pod rozkazami 11 DLM w Świdwinie i należał do Wojsk Lotniczych.
Codziennie do pułku przybywali piloci, technicy, mechanicy i specjaliści innych służb. W dniu 29.04.1952 z OSL nr 4 ( Dęblin ), nr 5 ( Radom ) przybyło 9 pilotów, a 16.05.1952r. z TOSWL - 14 chorążych. Pierwszymi samolotami w pułku były Jak-23, które dostarczono w ilości 12 sztuk w dniu 24.05.1952r. Pierwszy lot szkoleniowy odbył się  2.06.1952r.
W dniu 25.09.1953 r. dowództwo wyjeżdża do Zegrza Pomorskiego odebrać od budowniczych trzy bloki mieszkalne dla kadry ( osiedle Rosnowo ), baraki koszarowe i płytę lotniska.
W dniu 30.09.1953r. pułk rozpoczyna przebazowanie z Malborka do Zegrza Pomorskiego. W dniu 2.10.1953r. pierwszy eszelon ( pociąg wojskowy ) przybywa na stację kolejową w Koszalinie, skąd kolumną dociera do Zegrza Pomorskiego. Przebazowanie kończy się 10.10.1953r.

Lotnisko Zegrze Pomorskie 1953r.
Lotnisko jest położone około 20 km na południe od Koszalina, przy drodze Nr 168, wśród lasów. Lotnisko wyposażono w betonowy pas startowy o wymiarach 2 400 m x 60 m, na wysokości 76 m npm, współrzędne geograficzne 54,02 N 16,15 E, orientacja pasa startowego 07/25.
Drogi kołowania i płyty postojowe ( stojanki ) także otrzymały nawierzchnie betonowe. W 70-tych latach lotnisko wyposażono w ponad 30 schronohangarów dla samolotów.
W kierunku północno-wschodnim od lotniska, w odległości około 4 km wybudowano w osadzie Rosnowo osiedle mieszkalne ( oficerskie ).

Służba 26 PLM
W ostatnim dniu miesiąca października 1953r. ( 31.10.1953r. ) jednostka otrzymuje 13 samolotów MiG-15. Całkowite przezbrojenie na te samoloty nastąpi do lata 1954r. W sierpniu 1954r. pułk zostaje chwilowo przebazowany do Sochaczewa w związku z mającą się odbyć defiladą powietrzną nad Warszawą. Znaczącym wydarzeniem w 1954r. było połączenie Wojsk Lotniczych z Wojskami Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju ( WL i OPL OK ) pod jedno dowództwo.
1954r. nie był udanym dla pułku. W tym to roku wydarzyły się dwie katastrofy w których zginęli młodzi piloci. U progu wiosny w dniu 4.03.1954r. podczas wykonywania zadań w powietrzu w katastrofie lotniczej na samolocie MiG-15 zginął ppor. pil. Jerzy Golik. Strata tym większa, że nie ustalono przyczyn tragedii.
Z kolei w dniu 9.09.1954r. o godzinie 1015 nastąpiła katastrofa UTI MiG-15. Lot treningowy wykonywało dwóch pilotów. W pierwszej kabinie ppor. pil. Jerzy Świnczak, w drugiej ppor. pil. Mieczysław Kochanowski. Prawdopodobnie nastąpiła awaria układu hydraulicznego i nie można było wystawić podwozia. Ppor. Mieczysław Kochanowski otrzymał rozkaz katapultowania się i po wystrzeleniu wylądował pomyślnie na spadochronie. Ppor. Jerzy Świnczak chciał uratować maszynę. Niestety przepłacił to życiem, ginąc w szczątkach rozbitego samolotu.
Kolejny 1955r. także przyniósł jednego tragicznie zmarłego pilota. W dniu 18.05.1955r. do wspólnego zadania wystartowały dwa samoloty myśliwskie. Jako prowadzący por. pil. Bolesław Turbański, a prowadzony ppor. pil. Marian Wolszczak . Warunki atmosferyczne były bardzo trudne. Z nieznanych przyczyn samolot Mariana Wolszczaka rozbił się, grzebiąc pilota.
W 1956r. wydarzyła się jeszcze jedna katastrofa. Ppor. pil. Henryk Tokarski zginął 30.05.1956r. podczas wykonywania zadań w powietrzu w katastrofie lotniczej. Przyczyn katastrofy nie ustalono.
Na szczęście katastrofa ta zakończyła ( na jakiś czas ) czarną serię. Tych czterech młodych ludzi, którzy zginęli, są dowodem na to jak trudne były to czasy. Jak bardzo liczył się efekt końcowy, a nie człowiek. Że ich poziom wyszkolenia był niski, nie dlatego, że nie chcieli zdobywać wiedzy, ale że jak najszybciej chciano stworzyć pilota myśliwskiego. Pilota z chłopaka z niską wiedzą techniczną, który dopiero w wojsku zdobywał jej podstawy, a co dopiero mówić o wiedzy zaawansowanej. Efekt państwa totalitarnego, które zamknęło granice przed lotnikami II Rzeczypospolitej Polskiej.
W efekcie dopiero w 1956r. pułk osiąga zdolność bojową. Także w 1956r. ( druga połowa ) pułk otrzymuje pierwsze myśliwce krajowej produkcji Lim-5, będące licencjami  sowieckich MiG-17 F.

Niefortunne wydarzenie w 26 PLM 1956r.
W ciągu bez mała pół wieku demokracji ludowej, czyli od 1944r. do 1989r. zbiegło z polskiej armii do państw zachodnich 52 oficerów, 5 chorążych i 4 podchorążych ze szkoły lotniczej w Dęblinie, u progu oficerskich nominacji. W sumie 61 wojskowych. Nie jest to powód do dumy, ale to są fakty. Nie chcę być sędzią, ale drobnego komentarza nie można uniknąć. Znane są ucieczki z wykorzystaniem samolotów typu MiG-15 bis, dokonanych przez; Franciszka Jareckiego, Zdzisława Jaźwińskiego w 1953r., Zygmunta Gościniaka w 1956r. i Bogdana Kożuchowskiego w 1957r.
Do 1953r. ucieczki pilotów samolotami wojskowymi zdarzały się, ale zawsze kończyły się tragicznie. W 1951r., po nieudanej próbie uprowadzenia samolotu, został rozstrzelany podoficer z Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 1952r. to samo spotkało instruktora w tejże szkole, ppor. Edwarda Pytko; gdy uciekał samolotem do Niemiec Zachodnich,
przechwycili go nad terytorium NRD lotnicy sowieccy, zmusili do lądowania i wydali władzom polskim. Pierwszemu któremu udała się ucieczka był Franciszek Jarecki. Ucieczki nie ominęły kadry z 26 PLM. W dniu 25.03.1956r. zanotowano akt dezercji pilota z 26 PLM bazującego w Zgierzu Pomorskim. Podczas wykonywania zadania walki powietrznej por. pilot Zygmunt Gościniak skierował samolot Lim-2 nr 1B 013-027 / 1327 w kierunku morza, by po kilkunastominutowym locie wylądować awaryjnie na wyspie Bornholm w rejonie remontowanego lotniska w Ronne.

1957r.
Kolejne poważne zmiany w lotnictwie zachodzą w 1957r. Na fali ruchów społecznych jednym z efektów jest opuszczenie oficerów sowieckich Polskich struktur wojskowych. Za tym poszły także inne zmiany. W dniu 14.11.1957r. 26 PLM wyszedł Rozkazem MON nr 098 z bezpośredniego podporządkowania pod 11 DLM, a w jego miejsce został podporządkowany 4 PLM stacjonujący w Goleniowie. 26 PLM Zegrze Pomorskie staje się w Wojskach Lotniczych bezpośrednio zależny od Warszawy.

1959r.
W dniu 11.05.1959r. nastąpiła wizyta Ministra Obrony Narodowej gen broni Mariana Spychalskiego, Szefa Sztabu Generalnego gen broni Jerzego Bordziłowskiego oraz Dowódcy Wojsk Lotniczych gen dywizji Jana Freja-Bieleckiego. Należy przypuszczać, że podstawowym celem wizyty było przygotowanie pułku na przyjęcie pierwszych w Polsce naddźwiękowych myśliwców typu MiG-19. Jednak w rezultacie pułk ten tych maszyn nie otrzymał.
W 1959r. nastąpiła kolejna reorganizacja pułku. Na podstawie rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych z dnia 14.08.1959r. powołano do życia Dywizjon Techniczny, któremu podporządkowano trzy ELM ( eskadry lotnictwa myśliwskiego ), dział obsługi technicznej, służbę inżynieryjno - eksploatacyjną ( SIE ).

W tym czasie ( 1959r. ) pułk posiadał na wyposażeniu;
10 Lim-5,
17 Lim-2,
4 UTI MiG-15,
4 UTI Lim-1,
4 Jak-11,

1960r.
W dniu 6.03.1960r. w rocznicę wyzwolenia Białogardu, wręczono jednostce sztandar ufundowany przez społeczeństwo tego miasta. Sztandar wręczał generał brygady M. Jakubik na ręce dowódcy pułku majora pilota Janusza Żywno. Po wręczeniu sztandaru odbyła się defilada połączona z przelotem dwóch trójek samolotów; odrzutowych i tłokowych.

1962r.
W 1962r. nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne. Rozwiązano WLiOPL OK.-a na jego bazie utworzono Inspektorat Lotnictwa, Lotnictwo Operacyjne, WOPK - jako oddzielne rodzaje wojsk.
Na początku 60-tych lat lotnictwo myśliwskie otrzymało naddźwiękowe samoloty MiG-21, co zdecydowanie zwiększyło jego możliwości bojowe. Pierwszą grupę pilotów 26 PLM do przeszkolenia na te samoloty, wytypowano latem 1963r. Rok później, w sierpniu 1964r. MiG-21 pojawiły się nad Rosnowem. We wrześniu 1968r. po raz pierwszy odbyło się strzelanie rakietowe.
Na początku 1968r. nastąpiła kolejna reorganizacja lotnictwa. Połączono Lotnictwo Operacyjne z Inspektoratem Lotnictwa tworząc DWLot ( dowództwo wojsk lotniczych ) z siedzibą w Poznaniu. W 1969r. ukształtowała się nowa struktura lotnictwa. Istotną zmianą na szczeblu pułków było utworzenie w końcu lat siedemdziesiątych batalionów łączności i ubezpieczenia lotów na bazie ddl. W skład pułków lotniczych włączono też bataliony zaopatrzenia.
Z końcem 70-tych lat na uzbrojenie planowano wprowadzić nowe samoloty w postaci MiG-23. na ten typ postanowiono przezbroić trzy pułki lotnicze. Niestety z powodów finansowych przezbrojono tylko 28 PLM. Pozostałe dwa ( 34 PLM i 26 PLM ) wyposażono w nowe MiG-21 bis. Samoloty te trafiły do Zegrza Pomorskiego w 1981-1982r. W 1981r. pułk otrzymał 26 MiG-21 bis.

26 PLM przemianowany na 9 PLM. 1989r. – 1999r.  zobacz 9 PLM
W 1989r. na fali przemian społecznych nastąpiła restrukturyzacja Sił Zbrojnych. 26 PLM z Zegrza Pomorskiego został przekazany do Wojsk Lotniczych z jednoczesną zmianą numeracji na 9 PLM. Dotychczasowy 9 PLM z Debrzna został praktycznie zlikwidowany, a jego tradycje przejął pułk z Zegrza Pomorskiego. Od tej pory 9 PLM z Zegrza Pomorskiego  otrzymał nowe godło.


Struktura organizacyjna jednostki ( 1990r. ):
· Dowództwo
· Stanowisko Dowodzenia
· Sztab
1. eskadra lotnictwa myśliwskiego
1. klucz eksploatacji płatowca i silnika
2. klucz eksploatacji płatowca i silnika
3. klucz eksploatacji płatowca i silnika
· klucz Urządzeń Radioelektronicznych (URE)
· klucz osprzętu lotniczego
· klucz uzbrojenia lotniczego
2. eskadra lotnictwa myśliwskiego
1. klucz eksploatacji płatowca i silnika
2. klucz eksploatacji płatowca i silnika
3. klucz eksploatacji płatowca i silnika
· klucz Urządzeń Radioelektronicznych (URE)
· klucz osprzętu lotniczego
· klucz uzbrojenia lotniczego
· eskadra techniczna
· Służba Inżynieryjno-Lotniskowa (SIL)
· Sekcja Przechowywania i Elaboracji Rakiet (SPiER)
· klucz remontu płatowca i silnika
· klucz remontu osprzętu
· klucz remontu Urządzeń Radioelektronicznych
· klucz remontu uzbrojenia
· batalion zaopatrzenia
· kompania obsługi lotniska
· kompania samochodowa
· kompania ochrony
· batalion łączności i ubezpieczenia lotów
· kompania łączności
· kompania ubezpieczenia lotów
· Węzeł Łączności

Jan Paweł II w Zegrzu Pomorskim. 1991r.
W dniu 2.06.1991r. stał się dla jednostki pamiętną datą. Na lotnisku w Zegrzu Pomorskim wylądował Papież Jan Paweł II. Tłumy żołnierzy i cywili w bardzo chłodną noc już dzień wcześniej, uczestniczą w czuwaniu i rozpoczętym rano spotkaniu z Janem Pawłem II. Wybudowano olbrzymi ołtarz, na którym Papież odprawił mszę z udziałem oficjale rządowych oraz
tysięcy cywili i żołnierzy.
Po przystąpieniu Polski do NATO, w ramach dopasowywania struktur wojskowych, z pułku wydzielono 9. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego i 24. Bazę Lotniczą. Wtedy pozostało już tylko 400 żołnierzy i 200 pracowników cywilnych.
W dniu 27.11.2002r. 9 ELT została rozformowana. W jednostce pozostało tylko kilkunastu pracowników zabezpieczających cały teren jednostki.


Dowódcy i pełniący obowiązki dowódcy jednostki:
26 PLM
· mjr pil. Iwan Gołubickij (11.04.1952 - 02.07.1954r.)
· kpt. pil. Marian CHRZAN (02.07.1954 - 09.11.1954r.)
· mjr pil. Marian BONDZIOR (09.11.1954 - 18.11.1957r.)
· mjr pil. Janusz ŻYWNO (18.11.1957 - 24.02.1962r.)
· mjr pil. Zdzisław STRELAU (24.02.1962 - 13.03.1964r.)
· mjr pil. Stanisław STALICKI (14.03.1964 - 14.12.1966r.)
· ppłk. pil. Czesław BIL (14.12.1966 - 14.09.1971r.)
· ppłk dypl. pil. Władysława PASIEWICZ (14.09.1971 - 20.02.1974r.)
· ppłk dypl. pil. Henryk SYGNOWSKI (20.02.1974 - 12.10.1976r.)
· płk dypl. pil. Bogusław WASILEWSKI (12.10.1976 - 04.06.1983r.)
· ppłk dypl. pil. Kazimierz MAŁECKI (04.06.1983 - 22.10.1986r.)
· ppłk dypl. pil. Wojciech GÓRSKI (22.10.1986 - 18.02.1989r.)
9 PLM
· ppłk dypl. pil. Zbigniew BIELEWICZ (18.02.1989 - 14.10.1991r.)
· ppłk dypl. pil. Piotr LUŚNIA (14.10.1991 - 19.01.1997r.)
· mjr dypl. pil. Sławomir KAŁUZIŃSKI (od 19.01.1997r. - do 2002r.)
9 ELT
· 31 grudnia 2002r.- grudnia 2003r. – mjr. dypl. pil. Ryszarda Raczyńskiego dowódca 9 ELT i ppłk dypl. Jacek Krzyżanowski dowódca 24 BLot.

Ważne wydarzenia
· W dniu 11.05.1959r. wizyta; Ministra Obrony Narodowej gen broni Mariana Spychalskiego, Szefa Sztabu Generalnego gen broni Jerzego Bordziłowskiego, Dowódcy Wojsk Lotniczych gen dywizji Jana Freja-Bieleckiego.
W dniach 28.09.-8.10.1959r. na lotnisku Wrocław-Starachowice odbyły się zawody lotnicze o Mistrzostwo lotnictwa wojskowego. 26 PLM reprezentowali; mjr pil. Janusz Żywno, kpt. pil. Roman Zieliński, kpt. pil. Stanisław Stalicki, por. inż. Ludwik Żminkowski. Reprezentacja pułku zajęła VI miejsce.
W dniu 5.07.1969r. w ramach współzawodnictwa Sił Zbrojnych państwa UW przybywała węgierska eskadra lotnicza wraz z obsługą na lotnisko w Zegrzu Pomorskim celem wykonania strzelań na morskim poligonie w Ustce.
Latem 1971r. pułk odwiedzili oficerowie wietnamscy. Zwiedzili jednostkę, spotkali się z dowództwem i pilotami.
W dniach 27.08.-1.09.1973r. na lotnisku 1 PLM w Mińsku mazowieckim odbyły się finały III zawodów lotnictwa myśliwskiego WOPK ( wojsk obrony powietrznej kraju ) o tytuł mistrza walki powietrznej. Pułk i korpus reprezentował kpt. pilot Bolesława Sobania. Rozegrano 6 konkurencji, tytuł mistrza walki powietrznej zdobył kpt. pilot Bolesława
Sobania. Do jego zwycięstwa przyczynili się; kpt. nawigator Zygmunt Kędziora i dowódca obsługi technicznej por Ryszard Jurgielaniec.
W dniach 2.09.-12.09.1974r. odbyły się IV zawody lotnictwa myśliwskiego WOPK. Po raz pierwszy przeprowadzono je na trzech, a nie jak do tej pory na jednym lotnisku. Korpus i 26 PLM reprezentował kpt. pilot Jacek Tuteja. Po raz trzeci z rzędu tytuł mistrzowski powędrował do pułku, razem z pucharem, który został w sali tradycji na stałe.
Nawigatorem był mł. chorąży Włodzimierz Łukasik, a dowódcą obsługi por Jerzy Małek.
W dniach 15.07.-21.07.1980r. przeprowadzono inspekcję pułku przed przedstawicieli dowództwa Sił Zbrojnych UW. Inspekcję nadzorował gen płk Podgornyj. Wynik inspekcji potwierdził wysoką gotowość bojową pułku.
W dniach 25.09.-04.10.1980r. dokonano wymiany eskadr pomiędzy 26 PLM, a pułkiem lotniczym z NRD ( niemieckiej republiki demokratycznej ) z Trollhenhagen. W dniu 16.12.1980r. odbyła się promocja Szkoły Oficerów Rezerwy. W imieniu Rady państwa promował gen brygady pilot Marian Bondzior.
W dniach 13.05.-31.05.1983r. po raz kolejny przybywają piloci węgierscy z obsługą na lotnisko w Zegrzu Pomorskim celem odbycia szkolenia taktyczno-bojowego oraz wykonania strzelań na poligonie morskim w Ustce.
W dniu 12.09.1983r. minister oświaty i wychowania wyróżnił pułk z okazji 200 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej medalem pamiątkowym za owocną współpracę i opiekę nad patronowaną Szkołą Podstawową w Rosnowie.
W dniach 15.05.-17.05.1985r. przeprowadzono zawody służb fotograficznych. Zespół pułku pod kierownictwem mjr Jana Perczyńskiego, a prowadzony przez chor. Zenona Dobrzyńskiego zajął I miejsce.
W dniach 23.06.-3.07.1987r. kolejna wymiana z NRD. Polscy piloci odwiedzili lotnisko w Neubrandbenburgu.
W dniu 22.07.1987r. niespodziewana wizytę w pułku złożył Minister Obrony Narodowej gen broni Florian Siwicki. Minister skontrolował gotowość bojową pułku i przygotowanie do wykonania zadań bojowych. Dokonano mobilizacji żołnierzy rezerwy. Pułk wykazał wysoką sprawność i gotowość do wykonania zadań.

Zginęli podczas służby
· ppor. pil. Jerzy Golik zginął 4.03.1954r. podczas wykonywania zadań w powietrzu w katastrofie lotniczej. Przyczyn katastrofy nie ustalono. MiG-15.
· ppor. pil. Jerzy Świnczak zginął 9.09.1954r. o godz. 1015 w katastrofie lotniczej. Wypadek zdarzył się w czasie podejścia do lądowania na nie w pełni sprawnym samolocie
po zderzeniu w powietrzu z samolotem pilotowanym przez ppor. pil. Mieczysława Kochanowskiego. Kochanowski szczęśliwie katapultował się, zaś ppor. Świnczak chciał ratować sprzęt
i przypłacił to życiem.
· ppor. pil. Marian Wolszczak zginął 18.05.1955r. w katastrofie lotniczej. Wystartował jako prowadzony w parze z por. pil. Bolesławem Turbańskim. Warunki atmosferyczne
były bardzo trudne. Przyczyn katastrofy nie ustalono.
· ppor. pil. Henryk Tokarski zginął 30.05.1956r. podczas wykonywania zadań w powietrzu w katastrofie lotniczej. Przyczyn katastrofy nie ustalono.
· ppor. pil. Tadeusz Golon oraz ppor. pil. Jerzy Piotrow zginęli 21.03.1960r. o godz. 1100 śmiercią lotników. Katastrofa wydarzyła się w czasie wykonywania strzelań do
rękawa, samoloty zderzyły się w powietrzu ulegając całkowitemu zniszczeniu.
· ppor. pil. Mieczysław Leloch zginął 12.05.1960r. podczas wykonywania lotów w dzień w trudnych warunkach atmosferycznych w niewyjaśnionych okolicznościach.
· ppor. pil. Czesław Rawski zginął 17.04.1967r. w czasie wykonywania lotów w dzień w trudnych warunkach atmosferycznych, jego samolot zderzył się z ziemią, w okolicach
miejscowości Racibórz Polanowski. Przyczyn katastrofy nie ustalono. Samolot MiG-21 PF nb 2008 nr 762008.
· ppor. pil. Mieczysław Brańka zginął 28.09.1967r.; wypadek zdarzył się w czasie lotów nocnych w zwykłych warunkach atmosferycznych, podczas podchodzenia do lądowania, w
okolicach miejscowości Mostowo. Przyczyn katastrofy nie ustalono. Samolot MiG-21 PF.
· ppor. pil. Włodzimierz Łubniewski zginął 23.05.1968r. o godz. 635 w katastrofie lotniczej. Katastrofa nastąpiła tuż po starcie, koło Rosnowa. Samolot MiG-21 PFM nb 6514
nr 94 A 6514.
· ppor. pil. Henryk Zieliński zginął 3.07.1973r. w katastrofie lotniczej w czasie lotu na walkę powietrzną w dzień. Przyczyn katastrofy nie ustalono. Samolot MiG-21.
· kpt. pil. Jan Kozyra oraz ppor. pil. Ryszard Duro zginęli 7.09.1987r. w czasie wykonywania zadania w powietrzu na samolocie TS-11 Iskra.

Samoloty użytkowane w 26 PLM;
12 Jak-23 ( od 1952r. do 1953r. ),
13 MiG-15 ( 1953r. ),
4 UTI MiG-15,
4 SB Lim-1,
17 Lim-2 ( 1954r ),
10 Lim-5 ( 1956r. ),
4 Jak-11,
MiG-21,
MiG-21 bis,
TS-11 Iskra,

Spis myśliwców MiG-21 na stanie 26 PLM i 9 PLM w Zegrzu Pomorskim.

Lp Wersja Nr / Nb Data Uwagi
Na przełomie sierpnia i września 1964r. 26 PLM otrzymuje z Mińska Mazowieckiego 4 samoloty.
1 MiG-21 F-13 740803 - 803 1964r.
2 MiG-21 F-13 740805 - 805 1964r.
3 MiG-21 F-13 740806 - 806 1964r.
4 MiG-21 F-13 740807 - 807 1964r.
6.04.1965r. 26 PLM otrzymuje 7 maszyn.
5 MiG-21 PF 761801 - 1801 1965r.
6 MiG-21 PF 761802 - 1802 1965r.
7 MiG-21 PF 761803 - 1803 1965r.
8 MiG-21 PF 761804 - 1804 1965r.
9 MiG-21 PF 761805 - 1805 1965r.
10 MiG-21 PF 761806 - 1806 1965r.
11 MiG-21 PF 761807 - 1807 1965r.
6.08.1965r. 26 PLM otrzymuje kolejne 5 maszyn MiG-21 PF.
12 MiG-21 PF 762006 - 2006 1965r.
13 MiG-21 PF 762007 - 2007 1965r.
14 MiG-21 PF 762008 - 2008 1965r.
15 MiG-21 PF 762009 - 2009 1965r.
16 MiG-21 PF 762010 - 2010 1965r.
2.06.1967r. 26 PLM przyjmuje 8 maszyn MiG-21 PFM typ 94 A.
17 MiG-21 PFM 94A 5608 - 5608 1967r.
18 MiG-21 PFM 94A 5609 - 5609 1967r.
19 MiG-21 PFM 94A 5610 - 5610 1967r.
20 MiG-21 PFM 94A 5611 - 5611 1967r.
21 MiG-21 PFM 96A 5612 - 5612 1967r.
22 MiG-21 PFM 96A 5613 - 5613 1967r.
23 MiG-21 PFM 96A 5614 - 5614 1967r.
24 MiG-21 PFM 96A 5615 - 5615 1967r.
24.06.1967r. 26 PLM przyjmuje 5 maszyn MiG-21 PFM
25 MiG-21 PFM 96A 5701 - 5701 1967r.
26 MiG-21 PFM 96A 5702 - 5702 1967r.
27 MiG-21 PFM 96A 5703 - 5703 1967r.
28 MiG-21 PFM 96A 5704 - 5704 1967r.
29 MiG-21 PFM 96A 5705 - 5705 1967r.
W 1967r. z 34 PLM z Babich Dołów przyjęto na stan 26 PLM 7 maszyn MiG-21 PFM
30 MiG-21 PFM 94A 5402 - 5402 1967r.
31 MiG-21 PFM 94A 5310 - 5310 1967r.
32 MiG-21 PFM 1967r.
33 MiG-21 PFM 1967r.
34 MiG-21 PFM 1967r.
35 MiG-21 PFM 1967r.
36 MiG-21 PFM 1967r.
15.03.1968r. na stan 26 PLM przyjęto 23 maszyny MiG-21 PFM serii 65 i 66.
37 MiG-21 PFM 94A 6507 - 6507 1968r.
38 MiG-21 PFM 94A 6508 - 6508 1968r.
39 MiG-21 PFM 94A 6509 - 6509 1968r.
40 MiG-21 PFM 94A 6510 - 6510 1968r.
41 MiG-21 PFM 94A 6511 - 6511 1968r.
42 MiG-21 PFM 94A 6512 - 6512 1968r.
43 MiG-21 PFM 94A 6513 - 6513 1968r.
44 MiG-21 PFM 94A 6515 - 6515 1968r.
45 MiG-21 PFM 94A 6601 - 6601 1968r.
46 MiG-21 PFM 94A 6602 - 6602 1968r.
47 MiG-21 PFM 94A 6603 - 6603 1968r.
48 MiG-21 PFM 94A 6604 - 6604 1968r.
49 MiG-21 PFM 94A 6605 - 6605 1968r.
50 MiG-21 PFM 94A 6606 - 6606 1968r.
51 MiG-21 PFM 94A 6607 - 6607 1968r.
52 MiG-21 PFM 94A 6608 - 6608 1968r.
53 MiG-21 PFM 94A 6609 - 6609 1968r.
54 MiG-21 PFM 94A 6610 - 6610 1968r.
55 MiG-21 PFM 94A 6611 - 6611 1968r.
56 MiG-21 PFM 94A 6612 - 6612 1968r.
57 MiG-21 PFM 94A 6613 - 6613 1968r.
58 MiG-21 PFM 94A 6614 - 6614 1968r.
59 MiG-21 PFM 94A 6615 - 6615 1968r.
9.02.1974r. na stan 26 PLM przyjęto 6 maszyn MiG-21 MF fabrycznie nowe.
60 MiG-21 MF 96 8702 - 8702 1974r.
61 MiG-21 MF 96 8703 - 8703 1974r.
62 MiG-21 MF 96 8704 - 8704 1974r.
63 MiG-21 MF 96 8705 - 8705 1974r.
64 MiG-21 MF 96 8706 - 8706 1974r.
65 MiG-21 MF 96 8707 - 8707 1974r.
26.03.1974r. na stan 26 PLM dla jednej eskadry przyjęto 13 maszyn MiG-21 MF
66 MiG-21 MF 96 8907 - 8907 1974r.
67 MiG-21 MF 96 8908 - 8908 1974r.
68 MiG-21 MF 96 8909 - 8909 1974r.
69 MiG-21 MF 96 8910 - 8910 1974r.
70 MiG-21 MF 96 9010 - 9010 1974r.
71 MiG-21 MF 96 9011 - 9011 1974r.
72 MiG-21 MF 96 9012 - 9012 1974r.
73 MiG-21 MF 96 9013 - 9013 1974r.
74 MiG-21 MF 96 9014 - 9014 1974r.
75 MiG-21 MF 96 9015 - 9015 1974r.
76 MiG-21 MF 96 9101 - 9101 1974r.
77 MiG-21 MF 96 9102 - 9102 1974r.
78 MiG-21 MF 96 9103 - 9103 1974r.
W czerwcu 1980r. 26 PLM przyjął 4 maszyny MiG-21 MF
79 MiG-21 MF 96 8022 - 8022 1980r.
80 MiG-21 MF 96 7405 - 7405 1980r.
81 MiG-21 MF 96 7555 - 7555 1980r.
82 MiG-21 MF 96 7600 - 7600 1980r.
W 1980r. 26 PLM przyjął na stan 23 maszyny MiG-21 MF.
83 MiG-21 MF 96 6601 - 6601 1980r.
84 MiG-21 MF 96 6602 - 6602 1980r.
85 MiG-21 MF 96 6603 - 6603 1980r.
86 MiG-21 MF 96 6604 - 6604 1980r.
87 MiG-21 MF 96-007399 -7399 1980r.
88 MiG-21 MF 96-007405 - 7405 1980r.
89 MiG-21 MF 96-007436 - 7436 1980r.
90 MiG-21 MF 96-007489 - 7489 1980r.
91 MiG-21 MF 96-007502 - 7502 1980r.
92 MiG-21 MF 96-007555 - 7555 1980r.
93 MiG-21 MF 96-007600 - 7600 1980r.
94 MiG-21 MF 96-007656 - 7656 1980r.
95 MiG-21 MF 96-007675 - 7675 1980r.
96 MiG-21 MF 96-007715 - 7715 1980r.
97 MiG-21 MF 96-007788 - 7788 1980r.
98 MiG-21 MF 96-008012 - 8012 1980r.
99 MiG-21 MF 96-008015 - 8015 1980r.
100 MiG-21 MF 96-008039 - 8039 1980r.
101 MiG-21 MF 96-008055 - 8055 1980r.
102 MiG-21 MF 96-008099 - 8099 1980r.
103 MiG-21 MF 96-008113 - 8113 1980r.
104 MiG-21 MF 96-008122 - 8122 1980r.
105 MiG-21 MF 96-008189 - 8189 1980r.
28.07.1980r. na stan 26 PLM przyjęto 6 maszyn szkolnych MiG-21 UM.
106 MiG-21 UM 516999306 - 9306 1980r.
107 MiG-21 UM 516999307 - 9307 1980r.
108 MiG-21 UM 516999308 - 9308 1980r.
109 MiG-21 UM 516999309 - 9309 1980r.
110 MiG-21 UM 516999311 - 9311 1980r.
111 MiG-21 UM 516999312 - 9312 1980r.
14.07.1981r. na stan 26 PLM przyjęto 18 maszyn MiG-21 bis fabrycznie nowych.
112 MiG-21 bis 75089145 - 9145 1981r.
113 MiG-21 bis 75089204 - 9204 1981r.
114 MiG-21 bis 75089211 - 9211 1981r.
115 MiG-21 bis 75089307 - 9307 1981r.
116 MiG-21 bis 75089314 - 9314 1981r.
117 MiG-21 bis 75089320 - 9320 1981r.
118 MiG-21 bis 75089334 - 9334 1981r.
119 MiG-21 bis 75089345 - 9345 1981r.
120 MiG-21 bis 75089381 - 9381 1981r.
121 MiG-21 bis 75089407 - 9407 1981r.
122 MiG-21 bis 75089424 - 9424 1981r.
123 MiG-21 bis 75089444 - 9444 1981r.
124 MiG-21 bis 75089483 - 9483 1981r.
125 MiG-21 bis 75089494 - 9494 1981r.
126 MiG-21 bis 75089501 - 9501 1981r.
127 MiG-21 bis 75089507 - 9507 1981r.
128 MiG-21 bis 75089524 - 9524 1981r.
129 MiG-21 bis 75089545 - 9545 1981r.
9.09.1981r. na stan 26 PLM dostarczono kolejnych 6 maszyn MiG-21 bis fabrycznie nowych.
130 MiG-21 bis 75089564 - 9564 1981r.
131 MiG-21 bis 75089700 - 9700 1981r.
132 MiG-21 bis 75089703 - 9703 1981r.
133 MiG-21 bis 75089735 - 9735 1981r.
134 MiG-21 bis 75089745 - 9745 1981r.
135 MiG-21 bis 75089749 - 9749 1981r.
17.09.1981r. na stan 26 PLM przyjęto 11 maszyn MiG-21 bis fabrycznie nowych.
136 MiG-21 bis 75089763 - 9763 1981r.
137 MiG-21 bis 75089784 - 9784 1981r.
138 MiG-21 bis 75089799 - 9799 1981r.
139 MiG-21 bis 75089801 - 9801 1981r.
140 MiG-21 bis 75089805 - 9805 1981r.
141 MiG-21 bis 75089809 - 9809 1981r.
142 MiG-21 bis 75089811 - 9811 1981r.
143 MiG-21 bis 75089818 - 9818 1981r.
144 MiG-21 bis 75089843 - 9843 1981r.
145 MiG-21 bis 75089854 - 9854 1981r.
146 MiG-21 bis 75089975 - 9975 1981r.
147 MiG-21 bis 75089708 - 9708 1981r. 4.12.1981r. ostatni przyjęty na stan MiG-21 bis

Opracował Karol Placha