14 Eskadra Wywiadowcza, zgodnie z rozkazem Szefa Dep. Lotniczego MSWojsk. została przemianowana na 22 Eskadrę Liniową z dniem 27 V 1925r.

 

Dowódcy:

 • 29 maj 1925r - kpt.obs. Wiktor Zawadzki
 • styczeń 1926r - kpt.pil. Czesław Dolecki
 • 9 XI 1926r - por.pil. Stanisława Jakubowskiego
 • 10 X 1928r - kpt.pil. Chrystian Kretowicz
 • 8 III 1929r - kpt.pil. Stanisław Nazarkiewicz
 • sierpień 1929r - kpt.pil. Mateusz Iżycki
 • styczeń 1930r - kpt.obs. Alojzy Morawiec
 • listopad 1930r - por.pil Jan Gaździk
 • 14 III 1931r - kpt.obs. Stanisław Olszewski
 • 8 X 1933r - kpt.obs. Wadysław Bohuszewicz
 • 30 X 1934r - kpt.pil. Marian Loedl
 • 3 IX 1936r - kpt.pil. Jan Bąk
 • październik 1936r - kpt.obs. Zdzisław Strantz
 • 23 IX 1937r - kpt.obs. Antoni Kłosiński
 • 1 I 1938r - kpt.pil. Kazimierz Słowiński

 

Wyposażenie:

 • październik 1925r - Potez XV (6 samolotów)
 • sierpień 1929r - Breguet XIX
 • listopad 1937r - PZL-23A i PZL-23B "Karaś"

 

Miejsce stacjonoania i działania:

 • 1925r - załogi eskadry wzięły uudział w manewrach na Wołyniu
 • 1927r - szkoła ognia na lądowisku Długopole koło Czarnego Dunajca, a następnie przeniosła się na lotnisko Zawiercie na koncentracje dywizji piechoty. W ostatniej fazie ćwiczeń operowała z lotniska Sandomierz
 • 1929r - uczestniczyły w ćwicz. zimowych i letnich jednostek DOK V oraz odbywały szkołę ognia zorganizowaną na poligonie błędowskim
 • lato 1929r - przemianowanie eskadry z 22 Eskadry Lotniczej na 22 Eskadrę Liniową
 • sierpień - wrzesień 1932r - współpracowały z Wielkimi Jednostkami piechoty i kawalerii w rejonie Nisko
 • 19 VI - 8 VII 1933r - szkoła ognia na poligonie błędowskim
 • wrzesień - październik - eskadra współpracowała w ćwiczeniach międzydywizyjnych na terenie Krakowskiego i Kieleckiego
 • lato 1934r - pomagała w ratowaniu ofiar powodzi
 • 1937r - załogi eskadry nie brały udziała w ćwiczeniach letnich z powodu nowych samolotów PZL-23B "Karaś", które wymagały wszechstronnego wyszkolenia
 • marzec 1923r - koncentracja lotnictwa liniowego na lotnisku w Lidzie
 • lato 1938r - wzięła udział w manewrach wojsk lądowych na Wołyniu. Przydzielono ją do lotnictwa Sam, a następnie do Grupy Operacyjnej "ŚLĄSK"
 • czerwiec 1939r - szkoła ognia na Pustyni Błędowskiej
 • sierpień 1939r - eskadra została postawiona w stana gotowości i przeniesiona na lotnisku Rakowice
 • 24-25 VIII 1939r - mobilizacja sierpniowa
 • 26 VIII 1939r - rzut kołowy eskadry odjechał do Radomia
 • 27 VIII 1939r - rzut powietrzny odleciał w składzie II/2 Dywizjonu na lotnisko Sadków koło Radomia
 • 31 VIII 1939r - rzut powietrzny zmienił miejsce stacjonowania. Odleciał na lotnisko Wsola

Wojnę Obronna Polski 1939r 22 Eskadra odbyła w składzie II/2 Dywizjonu Bomboweego Lekkiego Brygady Bombowej