14 Eskadra Wywiadowcza, zgodnie z rozkazem Szefa Dep. Lotniczego MSWojsk. została przemianowana na 22 Eskadrę Liniową z dniem 27 V 1925r.

 

Dowódcy:

 • 29 maj 1925r - kpt.obs. Wiktor Zawadzki
 • styczeń 1926r - kpt.pil. Czesław Dolecki
 • 9 XI 1926r - por.pil. Stanisława Jakubowskiego
 • 10 X 1928r - kpt.pil. Chrystian Kretowicz
 • 8 III 1929r - kpt.pil. Stanisław Nazarkiewicz
 • sierpień 1929r - kpt.pil. Mateusz Iżycki
 • styczeń 1930r - kpt.obs. Alojzy Morawiec
 • listopad 1930r - por.pil Jan Gaździk
 • 14 III 1931r - kpt.obs. Stanisław Olszewski
 • 8 X 1933r - kpt.obs. Wadysław Bohuszewicz
 • 30 X 1934r - kpt.pil. Marian Loedl
 • 3 IX 1936r - kpt.pil. Jan Bąk
 • październik 1936r - kpt.obs. Zdzisław Strantz
 • 23 IX 1937r - kpt.obs. Antoni Kłosiński
 • 1 I 1938r - kpt.pil. Kazimierz Słowiński

 

Wyposażenie:

 • październik 1925r - Potez XV (6 samolotów)
 • sierpień 1929r - Breguet XIX
 • listopad 1937r - PZL-23A i PZL-23B "Karaś"

 

Miejsce stacjonoania i działania:

 • 1925r - załogi eskadry wzięły uudział w manewrach na Wołyniu
 • 1927r - szkoła ognia na lądowisku Długopole koło Czarnego Dunajca, a następnie przeniosła się na lotnisko Zawiercie na koncentracje dywizji piechoty. W ostatniej fazie ćwiczeń operowała z lotniska Sandomierz
 • 1929r - uczestniczyły w ćwicz. zimowych i letnich jednostek DOK V oraz odbywały szkołę ognia zorganizowaną na poligonie błędowskim
 • lato 1929r - przemianowanie eskadry z 22 Eskadry Lotniczej na 22 Eskadrę Liniową
 • sierpień - wrzesień 1932r - współpracowały z Wielkimi Jednostkami piechoty i kawalerii w rejonie Nisko
 • 19 VI - 8 VII 1933r - szkoła ognia na poligonie błędowskim
 • wrzesień - październik - eskadra współpracowała w ćwiczeniach międzydywizyjnych na terenie Krakowskiego i Kieleckiego
 • lato 1934r - pomagała w ratowaniu ofiar powodzi
 • 1937r - załogi eskadry nie brały udziała w ćwiczeniach letnich z powodu nowych samolotów PZL-23B "Karaś", które wymagały wszechstronnego wyszkolenia
 • marzec 1923r - koncentracja lotnictwa liniowego na lotnisku w Lidzie
 • lato 1938r - wzięła udział w manewrach wojsk lądowych na Wołyniu. Przydzielono ją do lotnictwa Sam, a następnie do Grupy Operacyjnej "ŚLĄSK"
 • czerwiec 1939r - szkoła ognia na Pustyni Błędowskiej
 • sierpień 1939r - eskadra została postawiona w stana gotowości i przeniesiona na lotnisku Rakowice
 • 24-25 VIII 1939r - mobilizacja sierpniowa
 • 26 VIII 1939r - rzut kołowy eskadry odjechał do Radomia
 • 27 VIII 1939r - rzut powietrzny odleciał w składzie II/2 Dywizjonu na lotnisko Sadków koło Radomia
 • 31 VIII 1939r - rzut powietrzny zmienił miejsce stacjonowania. Odleciał na lotnisko Wsola

Wojnę Obronna Polski 1939r 22 Eskadra odbyła w składzie II/2 Dywizjonu Bomboweego Lekkiego Brygady Bombowej

2 Ośrodek Szkolenia Lotniczego im. kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury

2 OSzL został sformowany 1 stycznia 2001 na bazie 60 Lotniczego Pułku Szkolnego. Jeszcze tego samego roku w listopadzie 2001 ośrodek otrzymał własny sztandar wojskowy. 2 OSzL zajmuje się szkoleniem podstawowym pilotów na samolotach PZL-130 „Orlik”. Jednostka od początku bazuje na lotnisku w Radomiu, gdzie jest zabezpieczana logistycznie przez 1 Komendę Lotniska.

2 OSzL posiada własną odznakę pamiątkową nadaną decyzją nr 59/MON z 6 marca 2002.
Imiona patronów kpt.pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury 2 OSzL otrzymał decyzją nr 72/MON z 26 kwietnia 2001.
Święto swoje ośrodek obchodzi w dniu 19 kwietnia – decyzja nr 48/MON z 14 lutego 2006.

POCZET DOWÓDCÓW
 - płk pil. dr Marek Bylinka (1.I.2001 – 24.III.2003)
 - ppłk dypl. pil. Jerzy Chojnowski  (24.III.2003 – X.2008)
 - cz.p.o. ppłk pil. Sławomir Karpeta (X.2008 – 3.VII.2009)
 - płk pil. Adam Ziółkowski (3.VII.2009 – obecnie)

 
PODPORZĄDKOWANIE
4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego

 
2 Ośrodek Szkolenia Lotniczego
ul. Lubelska 150
26-600 Radom
tel. (048) 351-1500

Źródło: www.jednostki-wojskowe.pl
1 Ośrodek Szkolenia Lotniczego im. mjr pil. Eugeniusza Horbaszewskiego1 OSzL został sformowany 1 stycznia 2001 na bazie 58 Lotniczego Pułku Szkolnego. Po rozformowanej jednostce przejął samoloty TS-11 „Iskra”, w 2003 roku jednostka otrzymała także śmigłowce z rozformowanego 47 Szkolnego Pułku Śmigłowców, a samoloty An-2 oraz M-28B „Bryza-TD” z rozformowanej 23 Lotniczej eskadry specjalnej. W ostatnich latach wycofuje się ze szkolenia samoloty An-2, oraz wprowadza się śmigłowce SW-4 „Puszczyk”. Obecnie ośrodek szkoli pilotów samolotów odrzutowych na samolotach TS-11 „Iskra”, pilotów samolotów transportowych na samolotach M-28B „Bryza-TD”, pilotów śmigłowców szkoli się na dwóch typach maszyn i są nimi Mi-2 (wychodzi powoli ze służby) oraz SW-4 „Puszczyk”, który jest nowym typem w ośrodku. Ośrodek szkoli pilotów dla wszystkich rodzajów wojsk.

Decyzją nr 236/MON z 27 sierpnia 2003, 1 OSzL dziedziczy tradycje następujących  jednostek:
 - 315 dywizjon Myśliwski „Dębliński” (1941-1945)


Ośrodek posiada własną odznakę pamiątkową nadaną decyzją nr 199/MON z 16 lipca 2002.
Patronem jednostki jest mjr pil. Eugeniusz Horbaszewski – decyzja nr 236/MON z 27 sierpnia 2003, tą samą decyzją ustalono dzień święta 1 OSzL na 14 sierpnia.

POCZET DOWÓDCÓW
 - płk dr pil. Waldemar Jaruszewski (1.I.2001 – XII.2002)
 - płk dypl. pil. Wiesław Sokołowski (I.2003 – VII.2007)
 - p.o. ppłk dypl. pil. Roman Mendrek (VII.2007 – XI.2007)
 - płk mgr pil. Krzysztof Walczak (XI.2007 – obecnie)


PODPORZĄDKOWANIE
4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego


1 Ośrodek Szkolenia Lotniczego
ul. Dywizjonu 315
08-521 Dęblin
tel. (081) 883-7320

Źródło: www.jednostki-wojskowe.pl

Polskie formacje powstawały głównie na terenach zagranicznych, jednak Polacy, którzy tam służyli, stanowili trzon powstałego później lotnictwa polskiego. Jak daje się zauważyć, początki lotnictwa polskiego nieodłącznie wiążą się z lotnictwem wojskowym. Pierwszy lot bojowy polskiego samolotu odbył się 5 listopada 1918 roku. Równocześnie utworzono wtedy Dowództwo Wojsk Lotniczych - pierwszą organizację lotnictwa wojskowego.

W marcu 1939 Sztab Lotnictwa przy Sztabie Głównym przy pojawiających się pogłoskach możliwości wybuchu kolejnej wojny, przystąpił do przetwarzania sił lotniczych z organizacji pokojowej na wojenną. Nie udało się to w pełni. Na początku II wojny światowej lotnictwo polskie dysponowało zaledwie 400 samolotami, w dużej mierze przestarzałymi technicznie. Polacy we wrześniu 1939 roku zestrzelili jednak ponad 200 samolotów niemieckich.jastrzab

OPIS KATEGORII 1 PUŁK LOTNICZY - HISTORIA DO 1939

OPIS KATEGORII 2 PUŁK LOTNICZY - HISTORIA DO 1939