Rejestr zdarzeń lotniczych 2015,

więcej

 

Rejestr zdarzeń lotniczych 2014,

więcej

 

Rejestr zdarzeń lotniczych 2013,

więcej

 

Rejestr zdarzeń lotniczych 2012,

więcej
 
 

Rejestr zdarzeń lotniczych 2011,

więcej
 
 

Rejestr zdarzeń lotniczych 2010

więcej

 

 

Rejestr zdarzeń lotniczych 2009, 851/09-1090/09

więcej
 
 

Rejestr zdarzeń lotniczych 2009, 462/09-850/09

więcej
 
 

Rejestr zdarzeń lotniczych 2009, 1/09-461/09

więcej
 
 

Rejestr zdarzeń lotniczych 2008, 406/08-963/08

więcej

 

Rejestr zdarzeń lotniczych 2008, 01/08-405/08

więcej
 
 

Rejestr zdarzeń lotniczych 2007

więcej
 
 

Rejestr zdarzeń lotniczych 2006

więcej
 
 

Rejestr zdarzeń lotniczych 2005

więcej
 
 

Rejestr zdarzeń lotniczych 2004

więcej
 
 

Rejestr zdarzeń lotniczych 2003

więcej

 

Źródło: PKBWL

Rodzaje zdarzeń lotniczych: I - incydent, PI - poważny incydent, W - wypadek. Zdarzenia opisane literą "Z" nie są objęte obowiązkiem badania przez ani pod nadzorem Komisji.  ZP - zdarzenie inne.

 

I półrocze 2013

Numer rejestru Rodzaj zdarz. Data zdarzenia Miejscowość Rodzaj statku powietrznego Typ statku powietrznego Jednostka badająca Nazwa jednostki badającej Raporty
1/13 Z 2013.01.01 TMA EPGD samolot B737-800 X X
2/13 Z 2013.01.01 CTR EPLB samolot B737-800 X X
3/13 Z 2013.01.01 CTR EPLB samolot B737-800 X X
4/13 Z 2013.01.01 CTR EPLB samolot B737-800 X X
5/13 Z 2013.01.01 CTR EPWA samolot B737-800 X X
6/13 I 2013.01.01 CTR EPKK śmigłowiec EC135 X X
7/13 Z 2013.01.01 CTR EPWA samolot A320 X X
8/13 Z 2013.01.03 EPLL samolot B737-800 Zarządzający EPLL
9/13 Z 2013.01.03 CTR EPKT samolot A320 X X
10/13 Z 2013.01.04 CTR EPKT samolot P180 X X
11/13 Z 2013.01.04 TMA EPWA samolot E170 Użytkownik PLL LOT
12/13 Z 2013.01.06 EPKT samolot A320 X X
13/13 Z 2013.01.06 FIR EPWW samolot E190 X X
14/13 Z 2013.01.06 EPKT samolot DH8D X X
15/13 I 2013.01.06 TMA EPKK samolot ATR72 X X
16/13 Z 2013.01.06 CTR EPKT samolot A320 X X
17/13 Z 2013.01.07 CTR EPKK samolot B737-800 X X
18/13 I 2013.01.06 FIR ENOR samolot B737-800 X X Uchwała
19/13 I 2013.01.06 GMAD samolot B737-800 X X
20/13 I 2013.01.06 w trasie samolot A320 Użytkownik Small Planet Airlines
21/13 I 2013.01.06 GCRR samolot B737-800 X X
22/13 I 2013.01.08 CTR EPGD samolot DH8D Zarządzający EPDG
23/13 Z 2013.01.10 EPWA samolot B737-800 X X
24/13 Z 2013.01.09 CTR EPWA samolot E170 X X
25/13 I 2013.01.09 baza techniczna samolot B737-400 Inny CEES
26/13 Z 2013.01.10 EPPO X X
27/13 I 2013.01.08 EPGD śmigłowiec EC135 X X Uchwała
28/13 I 2013.01.11 EPBC śmigłowiec EC135 Użytkownik LPR Uchwała
29/13 I 2013.01.14 EPKT samolot A320 Zarządzający EPKT Uchwała
30/13 W 2013.01.13 EPKM śmigłowec CH-7 Kompress Komisja polska PKBWL Wstępny
Uchwała
Raport
Album
31/13 I 2013.01.13 UUWW samolot CRJ7 X X
32/13 I 2013.01.11 EPKK samolot CRJ9 Zarządzający EPKK
33/13 I 2013.01.11 EPKK samolot CRJ9 X X
34/13 I 2013.01.11 CTR EPRZ X X
35/13 Z 2013.01.11 CTR EPKK samolot ATR72 X X
36/13 Z 2013.01.12 CTR EPKT samolot B737-800 X X
37/13 Z 2013.01.12 CTR EPKT samolot A320 X X
38/13 I 2013.01.11 w trasie samolot E175 X X
39/13 I 2013.01.13 EPPO samolot B737-800 X X Uchwała
40/13 I 2013.01.13 ESGJ samolot SF34 Użytkownik Sky Taxi
41/13 I 2013.01.14 CTR EPKT samolot PC12 Użytkownk Press Glass
42/13 Z 2013.01.13 FIR EPWW samolot A320 X X
43/13 Z 2013.01.13 FIR EPWW samolot E170 X X
44/13 Z 2013.01.13 FIR EPWW samolot A321 X X
45/13 Z 2013.01.14 EPRZ X X
46/13 Z 2013.01.14 EPPO samolot A320 X X
47/13 I 2013.01.11 baza techniczna samolot B787-800 Inny MAE
48/13 I 2013.01.12 baza techniczna samolot B787-800 Inny MAE
49/13 Z 2013.01.13 EPKK X X
50/13 Z 2013.01.15 CTR EPKT samolot B737-800 X X
51/13 Z 2013.01.15 CTR EPLB samolot A320 X X
52/13 Z 2013.01.16 CTR EPKT samolot L188 X X
53/13 Z 2013.01.16 CTR EPKT samolot ATR72 X X
54/13 Z 2013.01.16 CTR EPKT samolot B737-800 X X
55/13 I 2013.01.17 EPPO samolot B737-800 X X
56/13 I 2013.01.17 CTR EPLB samolot C550 X X
57/13 I 2013.01.16 EDDF samolot E170 Komisja polska PKBWL Uchwała
58/13 I 2013.01.17 baza techniczna samolot A320 Inny GTL LOT Airport Services
59/13 I 2013.01.17 LHBP samolot E170 X X
60/13 I 2013.01.17 FIR EPWW samolot B737-800 Organ ruchu lotniczego PAŻP
61/13 I 2013.01.16 EPPO samolot E170 Użytkownik PLL LOT
62/13 I 2013.01.08 EYVL samolot C525 Użytkownik Blue Jet
63/13 I 2013.01.18 EPKK samolot E175 X X
64/13 Z 2013.01.18 CTR EPKT samolot B462 X X
65/13 Z 2013.01.18 CTR EPKK samolot B737-800 X X
66/13 Z 2013.01.18 CTR EPKK samolot B737-800 X X
67/13 Z 2013.01.18 TMA EPKK samolot E170 X X
68/13 Z 2013.01.18 CTR EPKT samolot CRJ9 X X
69/13 Z 2013.01.18 CTR EPKK samolot B737-800 X X
70/13 Z 2013.01.18 CTR EPKT samolot CRJ9 X X
71/13 I 2013.01.18 EPPO śmigłowiec EC135 X X Uchwała
72/13 I 2013.01.19 EPGD samolot P180 Avanti Użytkownik LPR Uchwała
73/13 I 2013.01.19 EDDF samolot DH8D Użytkownik EuroLot
74/13 Z 2013.01.19 CTR EPWA samolot B737-800 X X
75/13 Z 2013.01.19 AD EPWA samolot DH8D X X
76/13 Z 2013.01.19 TMA EPGD samolot B737-800 X X
77/13 Z 2013.01.19 CTR EPGD samolot DH8D X X
78/13 Z 2013.01.20 FIR EPWW samolot B737-800 Użytkownik Enter Air
79/13 Z 2013.01.11 EPPO samolot DH8D Użytkownik EuroLot
80/13 Z 2013.01.21 CTR EPKT samolot AT72 X X
81/13 Z 2013.01.21 CTR EPKK samolot A319 X X
82/13 Z 2013.01.21 CTR EPKK samolot A319 X X
83/13 Z 2013.01.21 CTR EPKK samolot A319 X X
84/13 Z 2013.01.21 CTR EPKK samolot A319 X X
85/13 Z 2013.01.21 CTR EPLB samolot B737-800 X X
86/13 Z 2013.01.21 CTR EPKT samolot CRJ9 X X
87/13 Z 2013.01.21 CTR EPKT samolot A320 X X
88/13 Z 2013.01.21 CTR EPPO samolot A320 X X
89/13 Z 2013.01.22 CTR EPKK samolot E170 X X
90/13 Z 2013.01.23 EPWA samolot E190 Zarządzający EPWA
91/13 Z 2013.01.23 EPWA samolot E170 Zarządzający EPWA
92/13 Z 2013.01.23 CTR EPWA samolot E170 X X
93/13 Z 2013.01.23 CTR EPWA samolot E190 X X
94/13 Z 2013.01.23 EPKK X X
95/13 I 2013.01.24 CTR EPWA samolot SF34 Użytkownik Sprint Air
96/13 I 2013.01.22 EPWA samolot B737-400 X X
97/13 I 2013.01.24 EDDF samolot DH8D X X
98/13 I 2013.01.26 LOWI samolot PC-12 X X
99/13 I 2013.01.26 EPMO samolot Columbia 350 Komisja polska PKBWL Uchwała
100/13 I 2013.01.25 EPKK samolot A319 X X
101/13 Z 2013.01.25 CTR EPKT samolot CRJ7 X X
102/13 Z 2013.01.26 CTR EPKK samolot ATR45 X X
103/13 Z 2013.01.27 EPKK samolot B737-800 Zarządzający EPKK
104/13 Z 2013.01.27 CTR EPKT samolot A320 X X
105/13 Z 2013.01.28 EPWA Zarządzający EPWA
106/13 Z 2013.01.28 CTR EPPO samolot E170 X X
107/13 I 2013.01.28 FIR EPWW samolot C30J X X
108/13 I 2013.01.29 UUEE samolot E175 Użytkownik PLL LOT
109/13 I 2013.01.27 GMMM samolot Boeing 737-800 X X
110/13 I 2013.01.28 OMAE samolot A320 Użytkownik Small Planet Airlines Uchwała
111/13 Z 2013.01.29 CTR EPWA samolot E190 X X
112/13 Z 2013.01.29 EPKK Organ ruchu lotniczego PAŻP
113/13 Z 2013.01.29 EPKK Organ ruchu lotniczego PAŻP
114/13 Z 2013.01.30 CTR EPWA samolot B737-800 X X
115/13 Z 2013.01.30 TMA EPGD samolot DH8D X X
116/13 Z 2013.01.31 CTR EPGD samolot B737-800 X X
117/13 Z 2013.02.01 FIR EPWW samolot B737-800 X X
118/13 Z 2013.02.02 CTR EPLB samolot A320 X X
119/13 I 2013.02.04 EPWR samolot DH8D Zarządzający EPWR
120/13 Z 2013.02.03 EGGD samolot B737-400 X X
121/13 Z 2013.02.04 FIR EPWW samolot B737-800 X X
122/13 Z 2013.02.04 CTR EPWA samolot E170 X X
123/13 Z 2013.02.05 EPPO X X
124/13 Z 2013.02.05 CTR EPBY samolot B350 X X
125/13 I 2013.02.05 EDDM samolot CL300 X X
126/13 Z 2013.02.06 CTR EPLB samolot H25B X X
127/13 I 2013.02.07 FIR EPWW samolot PO6 X X
128/13 I 2013.02.07 EPGD samolot DH8D X X
129/13 I 2013.02.07 ESSB samolot SF34 Użytkownik Sky Taxi Uchwała
130/13 I 2013.02.07 EPWA samolot B737-800 Użytkownik Travel Service Poland Uchwała
131/13 I 2013.02.08 EPLBY samolot B737-800 Komisja polska PKBWL
132/13 Z 2013.02.07 EPKK samolot ATR42 Użytkownik EuroLot
133/13 Z 2013.02.07 CTR EPKK samolot B757-200 X X
134/13 Z 2013.02.07 EPWA Organ ruchu lotniczego PAŻP
135/13 I 2013.02.08 FIR EPWW samolot A320 Komisja polska PKBWL
136/13 I 2013.02.08 TMA EPKK samolot AT45 X X
137/13 Z 2013.02.08 EPWA samolot B737-500/td> X X
138/13 I 2013.02.09 TMA EPWA samolot B737-800 Użytkownik Ryanair
139/13 Z 2013.02.09 CTR EPWA samolot SF34 X X
140/13 Z 2013.02.09 CTR EPWA samolot SF34 X X
141/13 Z 2013.02.09 EPLB Organ ruchu lotniczego PAŻP
142/13 I 2013.01.24 baza techniczna samolot P180A Producent Piaggio Aero
143/13 2013.02.057 CTR EPKK samolot B757-200 X X
144/13 Z 2013.02.10 CTR EPKK samolot E190 X X
145/13 Z 2013.02.10 FIR EPWW samolot A332 X X
146/13 I 2013.02.07 CTR EPBY samolot L410 Organ ruchu lotniczego PAŻP Uchwała
147/13 I 2013.02.10 EPWA samolot A332 Zarządzający EPWA Uchwała
148/13 Z 2013.02.11 CTR EPKK samolot E170 Organ ruchu lotniczego PAŻP
149/13 I 2013.02.12 TMA EPWA samolot MG29 Komisja polska KBWL LP
150/13 Z 2013.02.11 TMA EPWA Organ ruchu lotniczego PAŻP
151/13 I 2013.02.12 EPGD samolot DH8H X X
152/13 Z 2013.02.11 Ukraina samolot E175 X X
153/13 I 2013.02.13 FIR EPWW samolot E175 Użytkownik PLL LOT
154/13 I 2013.02.12 EPWA samolot B737-400 Użytkownik Enter Air
155/13 I 2013.02.12 LOWW samolot ATR 42-500 Użytkownik EuroLot
156/13 Z 2013.02.14 CTR EPRZ samolot CRJ7 X X
157/13 Z 2013.02.14 CTR EPKT samolot SF34 X X
158/13 Z 2013.02.14 CTR EPKT samolot AT43 X X
159/13 Z 2013.02.12 EPWA samolot E195 Użytkownik PLL LOT
160/13 I 2013.02.12 baza techniczna samolot DH8D Użytkownik EuroLot
161/13 I 2013.02.15 Słowacja samolot PA-34-200T Użytkownik FlyJet Uchwała
162/13 W 2013.02.15 USA samolot PZL-Mielec M-18A Komisja obca NTSB
163/13 I 2013.02.15 EGLF samolot Bombardier Użytkownik Blue Jet Uchwała
164/13 Z 2013.02.16 EPLB Organ ruchu lotniczego PAŻP
165/13 Z 2013.02.15 CTR EPWA samolot AT45 X X
166/13 Z 2013.02.15 CTR EPWA samolot DH8D X X
167/13 Z 2013.02.14 EPPO samolot CRJ2 X X
168/13 Z 2013.02.15 EPPO samolot DH8D X X
169/13 Z 2013.02.15 EPPO samolot A320 X X
170/13 Z 2013.02.16 CTR EPKK samolot CRJ7 X X
171/13 Z 2013.02.16 EPWA samolot B737-800 X X
172/13 Z 2013.02.16 EPWA samolot A320 X X
173/13 I 2013.02.17 Jodłownik paralotnia X X
174/13 I 2013.02.18 EPWA samolot E195 Użytkownik PLL LOT Uchwała
175/13 Z 2013.02.19 EPWA samolot E170 Zarzadzający EPWA
176/13 I 2013.02.19 CTR EPWA samolot A320 X X
177/13 I 2013.02.19 TMA EPWA samolot SF34 X X
178/13 Z 2013.02.18 CTR EPLB śmigłowiec EN28 Użytkownik Panas Transport
179/13 Z 2013.02.18 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
180/13 I 2013.02.20 TMA EPSC samolot BE9L Użytkownik Bemo Motors
181/13 I 2013.02.21 EPWA samolot ATR 72-200 Użytkownik EuroLot
182/13 Z 2013.02.18 EPBC śmigłowiec EC135 Użytkownik LPR
183/13 I 2013.02.20 EPBY śmiglowiec EC135 Użytkownik LPR Uchwała
184/13 Z 2013.02.21 CTR EPPP samolot CRJ2 X X
185/13 I 2013.02.22 EPWA samolot B737-400 Użytkownik TNT
186/13 Z 2013.02.24 LLBG samolot B737-800 X X
187/13 Z 2013.02.22 EPPO Zarządzający EPPO
188/13 I 2013.02.22 TMA EPPO samolot DH8D Użytkownik EuroLot
189/13 Z 2013.02.22 CTR EPKK samolot B737-800 X X
190/13 Z 2013.02.22 CTR EPKK samolot A319 X X
191/13 Z 2013.02.22 CTR EPKK samolot A319 X X
192/13 Z 2013.02.22 CTR EPKK samolot CRJ7 X X
193/13 Z 2013.02.22 CTR EPKK samolot ATR45 X X
194/13 Z 2013.02.22 CTR EPWA samolot DH8D X X
195/13 I 2013.02.22 FIR EPWW samolot B737-800 Organ ruchu lotniczego PAŻP
196/13 Z 2013.02.22 CTR EPKK samolot B737-800 X X
197/13 Z 2013.02.22 CTR EPKK samolot B737-800 X X
198/13 Z 2013.02.22 CTR EPKK samolot B737-800 X X
199/13 Z 2013.02.22 CTR EPKK samolot B737-800 X X
200/13 Z 2013.02.23 CTR EPKK samolot E190 X X
201/13 Z 2013.02.23 CTR EPLL samolot B737-800 X X
202/13 Z 2013.02.23 CTR EPLL samolot B737-800 X X
203/13 Z 2013.02.23 CTR EPKK samolot A320 X X
204/13 Z 2013.02.23 CTR EPKK samolot A320 Organ ruchu lotniczego PAŻP
205/13 Z 2013.02.23 CTR EPKK samolot A320 X X
206/13 Z 2013.02.23 CTR EPPO samolot B737-800 X X
207/13 Z 2013.02.24 CTR EPKK samolot B737-800 X X
208/13 Z 2013.02.24 CTR EPKK samolot B737-800 X X
209/13 Z 2013.02.24 CTR EPKK samolot A320 X X
210/13 Z 2013.02.25 CTR EPKK samolot E170 X X
211/13 Z 2013.02.25 CTR EPKK samolot CRJ9 X X
212/13 Z 2013.02.25 CTR EPKK samolot AT72 X X
213/13 Z 2013.02.25 CTR EPKK samolot A319 X X
214/13 Z 2013.02.25 CTR EPKK samolot E190 X X
215/13 I 2013.02.24 GCLP samolot B737-800 X X
216/13 I 2013.02.26 FIR EPWW samolot BE36 Komisja polska KBWL LP
217/13 Z 2013.02.26 EPWA samolot SF34 X X
218/13 Z 2013.02.27 EPWA samolot CRJ2 Zarządzający EPWA
219/13 Z 2013.02.27 CTR EPWA samolot B737-800 X X
220/13 Z 2013.02.27 EPWA samolot B737 X X
221/13 Z 2013.02.27 EPWA samolot DH8D X X
222/13 Z 2013.02.27 FIR EPWW samolot GLEX X X
223/13 I 2013.02.27 CTR EPKK samolot AN28 X X
224/13 I 2013.02.27 CTR EPKK samolot E190 X X
225/13 Z 2013.02.28 EPSC samolot BE76 X X
226/13 I 2013.02.28 TMA EPWA samolot MG29 Komisja polska KBWL LP
227/13 Z 2013.02.27 EPBY Zarządzający EPBY
228/13 W 2013.03.03 Międzybrodzie Żywieckie paralotnia NN X X
229/13 Z 2013.03.01 TMA EPPO Organ ruchu lotniczego PAŻP
230/13 Z 2013.02.28 w trasie śmigłowiec R44 X X
231/13 Z 2013.03.01 FIR EPWW samolot B737-800 X X
232/13 Z 2013.03.02 CTR EPPO samolot A320 X X
233/13 I 2013.03.03 GCRR samolot B737-400 X X
234/13 Z 2013.03.03 CTR EPKT samolot A320 X X
235/13 Z 2013.03.03 FR EPWW samolot A320 X X
236/13 Z 2013.03.03 TMA EPPO samolot A320 X X
237/13 I 2013.03.03 TMA EPKK samolot A320 X X
238/13 Z 2013.03.03 TMA EPPO Organ ruchu lotniczego PAŻP
239/13 I 2013.03.05 EPBC samolot BE-58 Baron X X
240/13 I 2013.03.08 baza techniczna samolot E170 X X
241/13 Z 2013.03.02 CTR EPWA samolot C150 X X
242/13 Z 2013.03.05 CTR EPWA samolot E170 X X
243/13 Z 2013.03.05 CTR EPGD samolot E170 X X
244/13 I 2013.03.05 EPBA samolot C152 Użytkownik Aeroklub Bielsko-Biały
245/13 Z 2013.03.05 EDDF samolot DHC-8-400 X X
246/13 Z 2013.03.05 EPBC śmigłowiec EC135 P2+ Użytkownik LPR
247/13 I 2013.03.06 EPKT samolot E170 X X
248/13 Z 2013.03.06 CTR EPGD Zarządzający EPGD
249/13 Z 2013.03.05 EPMO samolot C172 X X
250/13 Z 2013.03.06 EPWR samolot B737-800 X X
251/13 Z 2013.03.06 EPWA samolot B737-800 X X
252/13 Z 2013.03.06 EPWA samolot B737-700 X X
253/13 Z 2013.03.06 EPWA samolot C150 Użytkownik Aeroklub Orląt
254/13 Z 2013.03.07 baza techniczna samolot E175 X X
255/13 I 2013.03.07 EPPO X X
256/13 I 2013.03.07 EPKK samolot AN28 Komisja polska KBWL LP
257/13 Z 2013.03.07 FIR EPWW samolot CRJ2 Organ ruchu lotniczego PAŻP
258/13 Z 2013.03.08 CTR EPRZ samolot SF34 X X
259/13 Z 2013.03.08 CTR EPRZ samolot SF34 X X
260/13 Z 2013.03.11 EPPO samolot A320 X X
261/13 Z 2013.03.08 EPWA X X
262/13 I 2013.03.08 EPPO Zarządzający EPPO
263/13 Z 2013.03.08 CTR EPKK samolot CRJ9 X X
264/13 Z 2013.03.08 CTR EPPO samolot B737-800 X X
265/13 Z 2013.03.08 CTR EPPO samolot B737-800 X X
266/13 Z 2013.03.08 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
267/13 Z 2013.03.08 CTR EPKK samolot A319 X X
268/13 Z 2013.03.08 CTR EPKK samolot A319 X X
269/13 Z 2013.03.08 EPKK samolot DH8D X X
270/13 Z 2013.03.08 CTR EPKK samolot A319 X X
271/13 Z 2013.03.08 CTR EPKK samolot A320 X X
272/13 Z 2013.03.08 CTR EPKT samolot CRJ9 X X
273/13 Z 2013.03.08 FIR EPWW samolot LJ35 Organ ruchu lotniczego PAŻP
274/13 Z 2013.03.08 EPWA samolot PC12 X X
275/13 Z 2013.03.08 CTR EPWA samolot E170 X X
276/13 Z 2013.03.08 TMA EPWA samolot SF34 X X
277/13 Z 2013.03.09 TMA EPGD samolot A320 X X
278/13 Z 2013.03.09 CTR EPRZ samolot DH8D X X
279/13 Z 2013.03.09 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
280/13 Z 2013.03.08 EPWA X X
281/13 I 2013.03.10 EVRA samolot C560 XL X X
282/13 I 2013.03.08 GMAD samolot B737-800 X X
283/13 I 2013.03.12 EPKK samolot Casa Komisja polska KBWL LP
284/13 Z 2013.03.12 EPMO śmigłowiec R44 X X
285/13 PI 2013.03.12 EPKT samolot B737-800 Komisja polska PKBWL
286/13 Z 2013.03.10 FIR EPWW samolot H25B X X
287/13 Z 2013.03.10 CTR EPKT samolot CRJ7 X X
288/13 Z 2013.03.10 CTR EPKK samolot B737-800 X X
289/13 Z 2013.03.11 CTR EPKK samolot E190 X X
290/13 Z 2013.03.11 CTR EPKT samolot PA34 X X
291/13 Z 2013.03.11 FIR EPWW samolot BE9L X X
292/13 Z 2013.03.11 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
293/13 Z 2013.03.11 CTR EPWA samolot E170 X X
294/13 I 2013.03.12 FIR EPWW samolot F16 Komisja polska KBWL LP
295/13 Z 2013.03.11 CTR EPPO samolot CRJ2 X X
296/13 Z 2013.03.11 CTR EPKT samolot DH8D X X
297/13 Z 2013.03.12 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
298/13 Z 2013.03.12 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
299/13 Z 2013.03.13 CTR EPRZ samolot DH8D X X
300/13 Z 2013.03.13 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
301/13 Z 2013.03.13 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
302/13 Z 2013.03.13 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
303/13 I 2013.03.14 GCTS samolot B737-800 X X
304/13 I 2013.03.14 FIR EPWW samolot B737-800 X X Uchwała
305/13 Z 2013.03.14 CTR EPKK samolot E190 X X
306/13 Z 2013.03.14 FIR EPWW samolot A320 X X
307/13 Z 2013.03.14 FIR EPWW samolot B767-300 X X
308/13 Z 2013.03.14 CTR EPWA samolot A319 X X
309/13 Z 2013.03.14 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
310/13 I 2013.03.16 EPWA samolot E170 Inny podmiot LOT AMS
311/13 Z 2013.03.16 FIR EPWW samolot B777-300 X X
312/13 Z 2013.03.17 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
313/13 I 2013.03.16 baza techniczna samolot DH8D X X
314/13 Z 2013.03.18 FIR EPWW samolot F16 X X
315/13 Z 2013.03.18 CTR EPKK samolot E190 X X
316/13 Z 2013.03.18 CTR EPWR samolot B737-800 X X
317/13 Z 2013.03.18 CTR EPWR samolot B737-800 X X
318/13 Z 2013.03.18 CTR EPKK samolot ATR72 X X
319/13 Z 2013.03.18 CTR EPKK samolot B737-800 X X
320/13 I 2013.03.18 UUWW samolot BD700 Użytkownik Blue Jet
321/13 I 2013.03.17 EPGD samolot B737-400 Inny podmiot LineTech
322/13 I 2013.03.19 EPWA samolot B757-200 X X
323/13 Z 2013.03.19 CTR EPLB samolot B737-800 X X
324/13 Z 2013.03.19 CTR EPLB samolot B737-800 X X
325/13 Z 2013.03.20 EPWR samolot CRJ2 Zarządzający EPWR
326/13 I 2013.03.20 EPPO samolot DH8D Użytkownik EuroLot
327/13 I 2013.03.20 CTR EPLL samolot B737-800 X X
328/13 Z 2013.03.20 EPSC samolot F406 Zarządzający EPSC
329/13 I 2013.03.20 EPWA samolot P180 Avanti Użytkownik LPR
330/13 Z 2013.03.21 CTR EPWR samolot A320 Zarządzający EPWR
331/13 Z 2013.03.21 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
332/13 Z 2013.03.21 CTR EPWA samolot B737-800 X X
333/13 I 2013.03.22 EPGL śmigłowiec EC135 Użytkownik LPR Uchwała
334/13 Z 2013.03.22 CTR EPGD samolot B737-800 X X
335/13 Z 2013.03.22 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
336/13 Z 2013.03.22 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
337/13 Z 2013.03.22 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
338/13 Z 2013.03.24 CTR EPGD samolot DH8D X X
339/13 I 2013.03.23 EPPO Zarządzający EPPO
340/13 I 2013.03.19 EGLL samolot B737-400 X X Uchwała
341/13 I 2013.03.24 EPBC samolot C150 Użytkownik Aeroklub Warszawski
342/13 I 2013.03.24 FIR EPWW samolot A319 X X
343/13 Z 2013.03.24 EPSC Organ ruchu lotniczego PAŻP
344/13 Z 2013.03.23 FIR EPWW samolot SR20 X X
345/13 Z 2013.03.25 FIR EPWW samolot MG29 X X
346/13 I 2013.03.25 TMA EPKK samolot C295 X X
347/13 Z 2013.03.25 CTR EPKT samolot B463 X X
348/13 I 2013.03.25 CTR EPKK samolot DH8D X X
349/13 Z 2013.03.27 CTR EPKK samolot CRJ9 X X
350/13 Z 2013.03.27 CTR EPKK samolot CRJ9 X X
351/13 I 2013.03.27 FIR EPWW śmigłowiec H60S Komisja polska KBWL LP
352/13 I 2013.03.26 baza techniczna samolot B737-400 X X
353/13 I 2013.03.26 LKPR samolot B737-800 X X Uchwała
354/13 I 2013.03.27 LEBB samolot B737-400 X X Uchwała
355/13 Z 2013.03.29 CTR EPKT samolot ATR43 X X
356/13 Z 2013.03.29 CTR EPKT samolot ATR43 X X
357/13 Z 2013.03.29 CTR EPKT samolot L188 X X
358/13 Z 2013.03.29 FIR EPWW X X
359/13 Z 2013.03.29 CTR EPPO samolot B737-800 X X
360/13 Z 2013.03.29 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
361/13 I 2013.03.31 EPWA samolot CL30 Użytkownik Blue Jet
362/13 I 2013.03.31 EPKK samolot B737-800 Użytkownik Ryanair
363/13 I 2013.03.13 EPGO ULM Czajka MP-02 Użytkownik Prywatny
364/13 I 2013.03.30 TMA EPKK balon Użytkownik Prywatny Uchwała
365/13 Z 2013.03.30 EPWA samolot B737-800 X X
366/13 I 2013.04.02 Błonie śmigłowiec EC135 X X Uchwała
367/13 Z 2013.03.31 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
368/13 Z 2013.03.31 CTR EPKK samolot B737-800 X X
369/13 Z 2013.03.31 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
370/13 Z 2013.03.31 CTR EPKK samolot B737-800 X X
371/13 Z 2013.03.31 CTR EPWA samolot E190 X X
372/13 Z 2013.03.31 CTR EPWA samolot A320 X X
373/13 Z 2013.04.01 CTR EPKK samolot A320 X X
374/13 Z 2013.04.01 TMA EPWA X X
375/13 I 2013.03.30 UUWW samolot E195 Użytkownik PLL LOT
376/13 Z 2013.04.02 TMA EPKK samolot Dh8D X X
377/13 Z 2013.04.02 TMA EPKK samolot DH8D X X
378/13 Z 2013.04.02 CTR EPKK samolot A319 X X
379/13 Z 2013.04.03 CTR EPKK samolot A319 X X
380/13 I 2013.04.03 baza techniczna samolot E175 X X Uchwała
381/13 Z 2013.04.03 CTR EPKK samolot A319 X X
382/13 Z 2013.04.03 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
383/13 Z 2013.04.03 CTR EPKK samolot A321 X X
384/13 Z 2013.04.03 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
385/13 Z 2013.04.03 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
386/13 Z 2013.04.03 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
387/13 Z 2013.04.03 CTR EPKT samolot B463 X X
388/13 Z 2013.04.03 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
389/13 Z 2013.04.03 CTR EPKT samolot B463 X X
390/13 I 2013.04.04 EPWA samolot DH8D Komisja polska PKBWL Uchwała
391/13 I 2013.04.04 EPWA samolot SF34 Zarządzający EPWA
392/13 Z 2013.04.04 CTR EPKK samolot PA34 X X
393/13 Z 2013.04.04 CTR EPGD samolot CRJ9 X X
394/13 Z 2013.04.04 CTR EPGD samolot CRJ9 X X
395/13 Z 2013.04.04 CTR EPGD samolot DH8D X X
396/13 Z 2013.04.04 CTR EPLB samolot A320 X X
397/13 Z 2013.04.04 CTR EPGD samolot DH8D X X
398/13 I 2013.04.04 EPKK samolot DH8D X X Uchwała
399/13 I 2013.04.03 LHBP samolot B737-400 X X Uchwała
400/13 Z 2013.04.04 GCTS samolot B737-800 X X
401/13 I 2013.04.04 GCTS samolot B737-800 X X
402/13 Z 2013.04.05 CTR EPGD samolot DH8D Użytkownik EuroLot
403/13 Z 2013.04.06 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
404/13 Z 2013.04.07 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
405/13 I 2013.04.07 EPKK samolot B737-800 Agent handlingowy LS
406/13 I 2013.04.07 EPPO samolot B737-800 X X
407/13 Z 2013.04.08 EPLL samolot B737-800 Zarządzający EPLL
408/13 I 2013.04.06 KJFk samolot B767-800 X X
409/13 I 2013.04.07 HEGN samolot B737-800 Użytkownik Enter Air Uchwała
410/13 I 2013.04.07 LLBG samolot B737-800 Użytkownik Enter Air Uchwała
411/13 Z 2013.04.08 EPWA samolot E170 X X
412/13 Z 2013.04.08 EPKK samolot B737-800 Zarządzający EPKK
413/13 Z 2013.04.08 EPKT samolot L-410 X X
414/13 Z 2013.04.09 EPLL samolot T2006T Zarządzający EPLL
415/13 Z 2013.04.08 EPKK samolot B737-800 X X
416/13 I 2013.04.08 EPKK samolot B737-800 X X
417/13 I 2013.04.07 EPPT ULM Skyleader 500 X X Uchwała
418/13 Z 2013.04.08 EPWA samolot DH8D X X
419/13 I 2013.04.09 CTR EPWA samolot B737-800 Użytkownik LGW
420/13 Z 2013.04.09 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
421/13 Z 2013.04.09 CTR EPWZ samolot CRJ7 X X
422/13 Z 2013.04.09 TMA EPWA samolot E170 X X
423/13 Z 2013.04.10 CTR EPKK samolot A320 X X
424/13 Z 2013.04.10 CTR EPWA samolot DH8D X X
425/13 I 2013.04.10 EPPO samolot P2002JF X X Uchwała
426/13 Z 2013.04.03 EDDM samolot E170 Użytkownik PLL LOT
427/13 Z 2013.04.10 EPWR X X
428/13 Z 2013.04.10 CTR EPKT samolot B737-400 X X
429/13 Z 2013.04.11 TMA EPWA samolot DH8D Użytkownik EuroLot
430/13 Z 2013.04.11 FIR EPWW samolot A320 X X
431/13 Z 2013.04.11 EPPO X X
432/13 Z 2013.04.11 CTR EPGD samolot A320 X X
433/13 I 2013.04.11 EPSC śmigłowiec EC135 X X Uchwała
434/13 Z 2013.04.12 EPKK samolot A319 X X
435/13 Z 2013.04.12 CTR EPWA samolot B737-800 X X
436/13 Z 2013.04.13 EPKT samolot AT45 Użytownik EuroLot
437/13 Z 2013.04.13 EPWA samolot E170 Zarządzający EPWA
438/13 Z 2013.04.13 EPWR samolot DH8D Zarządzający EPWR
439/13 I 2013.04.13 EPPB spadochron Velocity Organizator Prywatny
440/13 W 2013.04.13 ok Sieradza ULM Dedal Komisja polska PKBWL Wstępny
441/13 W 2013.04.14 EPPB spadochron Navigator 260 Organizator skoków Prywatny
442/13 I 2013.04.14 EPKK samolot CRJ9 Użytkownik Eurowings
443/13 I 2013.04.14 CTR EPBY samolot B737-800 X X
444/13 W 2013.04.13 Konstancin J. samolot DA 42 Komisja polska PKBWL Wstępny
445/13 I 2013.04.13 EPKK samolot B737-400 Użytkownik PLL LOT
446/13 I 2013.04.13 EPWA samolot B767-300 X X
447/13 I 2013.04.14 EPKT samolot B737-400 X X
448/13 I 2013.04.14 EPLS szybowiec Jantar Std Użytkownik Aeroklub Leszczyński
449/13 Z 2013.04.16 EPWR samolot PA46 X X
450/13 W 2013.04.16 Watorowo śmigłowiec Schweizer 269C Użytkownik Adriana Aviation Uchwała
451/13 I 2013.04.15 EPWA samolot E175 Użytkownik PLL LOT
452/13 I 2013.04.15 EPKK samolot B737-800 Zarządzajacy EPKK
453/13 Z 2013.04.15 CTR EPKK samolot B737-800 X X
454/13 I 2013.04.15 EPKK samolot B737-800 X X
455/13 I 2013.04.15 CTR EPKT samolot AT72 X X
456/13 I 2013.03.30 Warszawa paralotnia Użytkownik Prywatny
457/13 I 2013.04.16 TMA EPWA samolot DH8D X X
458/13 I 2013.04.16 CTR EPWA samolot F900 Organ ruchu lotniczego PAŻP
459/13 I 2013.04.17 CTR EPPO samolot E170 X X
460/13 I 2013.04.16 EPLR samolot C152 X X
461/13 I 2013.04.17 CTR EPKK samolot B737-800 X X
462/13 W 2013.04.16 Słowacja szybowiec Jantar Komisja obca Komisja słowacka
463/13 Z 2013.04.18 CTR EPWA samolot DH8D X X
464/13 Z 2013.04.18 EPWA samolot C130 X X
465/13 Z 2013.04.18 CTR EPWA samolot B737-800 X X
466/13 Z 2013.04.18 CTR EPWA samolot E170 X X
467/13 Z 2013.04.18 CTR EPWA samolot A332 X X
468/13 I 2013.04.18 CTR EPKK samolot B737-800 X X
469/13 I 2013.04.18 CTR EPPO samolot B737-400 X X
470/13 Z 2013.04.18 CTR EPPO samolot A320 X X
471/13 Z 2013.04.17 EPKK samolot ATR72 X X
472/13 I 2013.04.17 EPLS szybowiec Jantar Std Użytkownik CSS Leszno
473/13 I 2013.04.18 EPSC smigłowiec EC135 Użytkownik LPR
474/13 I 2013.04.19 EPKT samolot B737-400 Agent handlingowy GTL LOT
475/13 I 2013.04.20 EWAK samolot B737-400 X X
476/13 W 2013.04.21 EPZA spadochron Mars 291 X X Uchwała
477/13 Z 2013.04.18 CTR EPWA samolot E170 X X
478/13 Z 2013.04.19 EPWR samolot B737-800 X X
479/13 Z 2013.04.19 CTR EPKK samolot B737-800 X X
480/13 Z 2013.04.20 CTR EPKT samolot A320 X X
481/13 Z 2013.04.21 CTR EPKK samolot B737-800 X X
482/13 I 2013.04.21 CTR EPSC X X
483/13 I 2013.04.21 Białobrzegi samolot AN2R Użytkownik EADS PZL Warszawa Okęcie
484/13 Z 2013.04.19 EYVI samolot A320 X X
485/13 W 2013.04.22 Bobrowniki paralotnia X X
486/13 Z 2013.04.18 EPWA samolot C560 Użytkownik Bleu Jet
487/13 I 2013.04.18 EPBC śmigłowiec EC135 Użytkownik LPR
488/13 Z 2013.04.21 Izrael samolot B737-400 Użytkownik Enter Air
489/13 Z 2013.04.22 ENGM samolot B737-400 Użytkownik Enter Air
490/13 I 2013.04.23 EPWA samolot SF34 Użytkownik Sprintair
491/13 Z 2013.04.23 TMA EPGD samolot A320 X X
492/13 Z 2013.04.23 CTR EPPO samolot A320 X X
493/13 Z 2013.04.23 EPKT Zarządzający EPKT
494/13 Z 2013.04.23 EPKT Zarządzający EPKT
495/13 I 2013.04.25 EPBC samolot DA-20 Użytkownik Ad Astra Warsaw Flight Academy
496/13 I 2013.04.24 EPWA samolot ATR 42 Użytkownik EuroLot
497/13 I 2013.04.24 EPSC samolot ATR 72 X X Uchwała
498/13 I 2013.04.22 EPTO samolot C150 Użytkownik Aeroklub Gdański
499/13 W 2013.04.16 Słowacja szybowiec Libelle Komisja obca komisja słowacka
500/13 Z 2013.04.24 CTR EPWA samolot A319 X X
501/13 I 2013.04.24 EPWA samolot SF34 Użytkownik Sprintair
502/13 Z 2013.04.24 EPWA samolot A320 Organ ruchu lotniczego PAŻP
503/13 Z 2013.04.24 CTR EPWA samolot A320 X X
504/13 Z 2013.04.24 EPWR samolot A320 X X
505/13 I 2013.04.24 FIR EPWW samolot E170 X X
506/13 Z 2013.04.25 TMA EPPO Organ ruchu lotniczego PAŻP
507/13 I 2013.04.25 punkt INDIG samolot F2TH X X
508/13 I 2013.04.22 LOWW samolot E195 Użytkownik PLL LOT
509/13 I 2013.04.25 EPWA samolot B737-400 Użytkownik Enter Air
510/13 W 2013.04.26 Chrcynno spadochron Tandem Sigma II 370 Komisja polska PKBWL Wstępny
511/13 Z 2013.04.26 EPWA samolot A332 X X
512/13 I 2013.04.27 EPNT spadochron Sensei X X Uchwała
513/13 I 2013.04.28 EPWA samolot A320 Agent handlingowy GTL
514/13 Z 2013.04.26 FIR EPWW samolot A320 X X
515/13 Z 2013.04.26 CTR EPGD samolot B737-800 X X
516/13 Z 2013.04.26 CTR EPGD samolot E170 X X
517/13 Z 2013.04.26 CTR EPGD samolot E170 X X
518/13 Z 2013.04.26 CTR EPGD samolot B737-800 X X
519/13 Z 2013.04.26 CTR EPGD samolot B737-800 X X
520/13 Z 2013.04.27 CTR EPWA samolot A321 X X
521/13 Z 2013.04.27 EPWA samolot E170 X X
522/13 Z 2013.04.28 w trasie samolot B737-800 X X
523/13 Z 2013.04.29 EPBY samolot B737-800 X X
524/13 I 2013.04.25 EDDM samolot E175 X X Uchwała
525/13 I 2013.04.29 EPWA samolot DH8D Organ ruchu lotniczego PAŻP
526/13 Z 2013.04.29 EPKK samolot C295 X X
527/13 Z 2013.04.29 CTR EPPO samolot DH8D X X
528/13 Z 2013.04.29 CTR EPLB samolot B737-800 X X
529/13 I 2013.04.29 FIR EPWW samolot E195 X X
530/13 I 2013.04.29 LICC samolot B737-400 Użytkownik Enter Air
531/13 I 2013.04.28 EPGI szybowiec Jantar Użytkownik Aeroklub Nadwiślański
532/13 I 2013.04.29 baza techniczna samolot E170 X X
533/13 I 2013.04.30 EPOM szybowiec Puchacz X X Uchwała
534/13 I 2013.04.30 CTR EPGD samolot A320 Użytkownik Wizz Air
535/13 W 2013.05.01 Łęgowo ULM Zodiak Komisja polska PKBWL Wstępny
536/13 Z 2013.04.30 EPKK samolot B737-800 X X
537/13 Z 2013.04.30 EPWA samolot C295 X X
538/13 Z 2013.04.30 EPKK samolot B737-800 Zarządzający EPKK
539/13 I 2013.05.01 FIR EPWW samolot B777-200 X X Uchwała
540/13 I 2013.05.01 EPPB spadochron Sigma II 340 Użytkownik Prywatny Uchwała
541/13 I 2013.05.01 KORD samolot B787-800 Użytkownik PLL LOT
542/13 I 2013.05.03 EPWA samolot B787-800 Użytkownik PLL LOT
543/13 W 2013.05.02 Chrcynno spadochron Pilot 188 Komisja polska PKBWL
544/13 W 2013.05.03 Jaśkowo paralotnia Użytkownik Prywatny
545/13 I 2013.05.04 TMA EPGD samolot A320 X X
546/13 I 2013.05.04 CTR EPLB samolot B737-800 X X
547/13 Z 2013.05.05 EPPO samolot CRJ7 Zarządzający EPPO
548/13 I 2013.05.05 EPPO X X
549/13 I 2013.05.05 EPWA samolot B737-400 Użytkownik Enter Air
550/13 I 2013.05.05 EPWA samolot B787-300 Użytkownik PLL LOT
551/13 Z 2013.05.06 EPWR samolot A320 Zarządzający EPWR
552/13 Z 2013.05.02 CTR EPKT samolot AT72 X X
553/13 Z 2013.05.02 CTR EPKK samolot B737-800 X X
554/13 Z 2013.05.02 CTR EPKK samolot A320 X X
555/13 I 2013.05.02 FIR EPWW samolot A319 Organ ruchu lotniczego PAŻP
556/13 Z 2013.05.02 CTR EPKT samolot B737-800 X X
557/13 Z 2013.05.02 EPWA samolot E170 X X
558/13 Z 2013.05.02 CTR EPBY samolot B737-800 X X
559/13 Z 2013.05.03 CTR EPWR samolot A320 X X
560/13 Z 2013.05.03 CTR EPWA samolot MD11 X X
561/13 Z 2013.05.02 CTR EPWA samolot B737-800 X X
562/13 I 2013.05.03 CTR EPKT samolot B737-800 Zarządzający EPKT
563/13 I 2013.05.03 LSZH samolot E170 X X
564/13 I 2013.05.04 LFLL samolot B737-400 Użytkownik Enter Air
565/13 I 2013.05.04 EPOD spadochron Velocity 111 X X Uchwała
566/13 Z 2013.05.04 EPKK samolot B737-300 Zarządzający EPKK
567/13 Z 2013.05.04 CTR EPWA samolot A320 X X
568/13 Z 2013.05.04 CTR EPWA samolot E170 X X
569/13 Z 2013.05.05 EPWA samolot CRJ9 X X
570/13 I 2013.05.05 EPWA samolot BE9L Użytkownik
571/13 Z 2013.05.05 CTR EPKT samolot B737-800 X X
572/13 Z 2013.05.06 EPKT samolot CRJ7 Zarządzający EPKT
573/13 I 2013.05.07 EPWA samolot DH8D Agent handlingowy LS Uchwała
574/13 I 2013.05.05 EPOM spadochron Sigma II 370 X X Uchwała
575/13 Z 2013.05.06 EPWA samolot E170 X X
576/13 Z 2013.05.06 FIR EPWW samolot B737-800 X X
577/13 Z 2013.05.06 EPKK samolot DH8D Zarządzający EPKK
578/13 Z 2013.05.06 TMA EPKK samolot B737-300 X X
579/13 PI 2013.04.20 EPBC szybowiec junior X X
580/13 I 2013.05.05 Chrcynno spadochron Sigma II 370 Użytkownik Aeroklub Warszawski
581/13 Z 2013.05.07 EPKT Zarządzający EPKT
582/13 I 2013.05.07 EPWA samolot A320 Zarządzający EPWA
583/13 I 2013.05.07 FIR EPWW samolot An-2 Użytkownik PPHU Gwiazda
584/13 Z 2013.05.07 TMA EPKT Zarządzajacy EPKT
585/13 Z 2013.05.07 TMA EPKK X X
586/13 I 2013.05.08 TMA EPPO X X
587/13 I 2013.05.08 EPWA samolot E170 Agent handlingowy LS
588/13 Z 2013.05.04 EPGD samolot E170 Użytkownik PLL LOT
589/13 I 2013.05.08 EPWA samolot B757-200 Zarządzający EPWA
590/13 Z 2013.05.08 w trasie samolot E175 X X
591/13 I 2013.05.08 EPPT szybowiec Puchacz X X Uchwała
592/13 Z 2013.05.09 FIR EPWW samolot PA31 X X
593/13 I 2013.05.09 CTR EPGD samolot A320 X X
594/13 I 2013.05.09 DTNH samolot B737-400 X X
595/13 W 2013.05.11 Goliszowiec szybowiec ASW 20 F Komisja polska PKBWL Uchwała
Raport
596/13 I 2013.05.10 HEGN samolot B737-800 Użytkownik Travel Service
597/13 I 2013.05.10 EPBC samolot P2006T Użytkownik Ventum Air
598/13 I 2013.05.11 EPLS spadochron PD 218 Użytkownik Prywatny Uchwała
599/13 I 2013.05.11 Bydgoszcz spadochron Stiletto 135 X X Uchwała
600/13 W 2013.05.11 Wolica Ługowa ULM Topaz Komisja polska PKBWL Wstępny
601/13 I 2013.05.10 EPRJ samolot Socata X X
602/13 I 2013.05.10 EPWA samolot E175 Użytkownik PLL LOT
603/13 I 2013.05.10 EPLB samolot A320 Zarządzający EPLB
604/13 I 2013.05.10 FIR EPWW X X
605/13 I 2013.05.10 FIR EPWW szybowiec Użytkownik Aeroklub Stalowowolski
606/13 I 2013.05.10 TMA EPKK samolot DH8D X X
607/13 Z 2013.05.10 FIR EPWW samolot B737-800 X X
608/13 Z 2013.05.12 FIR EPWW samolot A320 Organ ruchu lotniczego PAŻP
609/13 Z 2013.05.12 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
610/13 W 2013.05.10 Rumunia samolot AN-2 Komisja obca Komisja rumuńska
611/13 I 2013.05.13 EPWA samolot CJ3 Zarządzający EPWA
612/13 Z 2013.05.10 EPWA samolot B737-400 Użytkownik PLL LOT
613/13 I 2013.05.13 TMA EPKK samolot Embraer 190 Użytkownik CLH
614/13 Z 2013.05.13 CTR EPWA samolot P46T X X
615/13 W 2013.05.14 EPZR paralotnia Użytkownik Prywatny
616/13 I 2013.05.14 EPKK samolot C172 Użytkownik Runway
617/13 I 2013.05.13 EGLF samolot C560 Użytkownik Blue Jet
618/13 I 2013.05.08 EPBC śmigłowiec EC135 Użytkownik LPR
619/13 I 2013.05.13 EPPT samolot Rallye 235E Komisja polska PKBWL Uchwała
Raport
620/13 I 2013.05.13 EPWA samolot P180 Avanti Użytkownik LPR
621/13 I 2013.05.14 Francja samolot B737-800 X X
622/13 I 2013.05.14 EPRJ samolot PZL 110 Koliber Użytkownik OKL PRz
623/13 I 2013.05.15 EPRZ samolot B737-800 Zarządzający EPRZ
624/13 I 2013.05.16 EPWA samolot CRJ9 Użytkownik Eurowings
625/13 W 2013.05.16 EPRU szybowiec Jantar Komisja polska PKBWL
626/13 Z 2013.05.15 EPBY X X
627/13 I 2013.05.15 TMA EPWA samolot F16 X X
628/13 I 2013.05.15 FIR EPWW samolot TS11 X X
629/13 Z 2013.05.15 EPKT samolot A320 X X
630/13 I 2013.05.16 CTR EPKK śmigłowiec MI2 Organ ruchu lotniczego PAŻP
631/13 I 2013.05.16 EPWA samolot B737-300 Zarządzający EPWA
632/13 I 2013.05.16 EPBC śmigłowiec EC135 Użytkownik LPR
633/13 I 2013.05.16 FIR EPWW samolot K35R X X
634/13 I 2013.05.16 FIR EPWW samolot F16 X X
635/13 I 2013.05.17 EPLS szybowiec Puchacz Użytkownik CSS
636/13 Z 2013.05.17 EPGD samolot DH8D Zarządzający EPGD
637/13 Z 2013.05.17 EPGD samolot B737-800 X X
638/13 W 2013.05.18 EPOM motoparalotnia X X
639/13 W 2013.05.18 Mokry Dwór spadochron Sabre 150 Użytkownik Prywatny Uchwała
640/13 W 2013.05.18 Nowe paralotnia Użytkownik Prywatny
641/13 I 2013.05.17 EPLR szybowiec SZD-9 Bocian X X
642/13 Z 2013.05.19 EPWA samolot B737-800 X X
643/13 Z 2013.05.19 TMA EPGD samolot B737-800 X X
644/13 I 2013.05.16 EPRP samolot Extra EA 300L X X
645/13 I 2013.05.20 EPOP spadochron Arrow 235 X X Uchwała
646/13 I 2013.05.20 EPOP spadochron Skipper X X Uchwała
647/13 Z 2013.05.20 TMA EPPO samolot A320 X X
648/13 Z 2013.05.20 CTR EPKK samolot F100 X X
649/13 I 2013.05.20 TMA EPGD samolot E170 Użytkownik PLL LOT
650/13 I 2013.05.20 TMA EPWA samolot E190 X X
651/13 I 2013.05.13 EPKK samolot DH8D Użytkownik EuroLot
652/13 I 2013.05.15 FIR EPWW szybowiec X X
653/13 I 2013.05.17 EPSC samolot DH8D Użytkownik EuroLot
654/13 I 2013.05.19 EPLR szybowiec SZD-30 Pirat Użytkownik Aeroklub Lubelski
655/13 I 2013.05.19 EKCH samolot E175 Użytkownik PLL LOT
656/13 I 2013.05.19 EPGD śmigłowiec EC135 Użytkownik LPR
657/13 I 2013.05.21 TMA EPKK samolot CRJ7 Użytkownik CLH
658/13 Z 2013.05.21 CTR EPWA samolot B737-300 X X
659/13 I 2013.05.21 TMA EPKK samolot B737-800 Organ ruchu lotniczego PAŻP
660/13 W 2013.05.23 Babia Góra samolot PA34 Komisja polska PKBWL Wstępny
661/13 I 2013.05.19 Chrcynno spadochron Icarus Crossfire X X Uchwała
662/13 W 2013.05.20 Bułgaria samolot M18A Komisja obca Komisja bułgarska
663/13 I 2013.05.22 EPBC samolot C172 X X
664/13 Z 2013.05.22 EPBY samolot B787-800 Zarządzający EPBY
665/13 I 2013.05.22 EPWA samolot E175 X X
666/13 I 2013.05.23 EPLS szybowiec Jantar Użytkownik Aeroklub Polski
667/13 Z 2013.05.23 EPKK samolot DH8D X X
668/13 I 2013.05.23 FIR EPWW samolot A320 X X
669/13 I 2013.05.23 UUWW samolot E190 Użytkownik PLL LOT
670/13 I 2013.05.24 Kawęczyn ULM Scout Użytkownik Prywatny
671/13 I 2013.05.24 EPKK samolot ATR72 Użytkownik EuroLot
672/13 Z 2013.05.26 EPGD samolot B737-800 X X
673/13 I 2013.05.25 EPGD samolot B737-800 Użytkownik Enter Air
674/13 Z 2013.05.25 EPWA samolot A320 Zarządzający EPWA
675/13 Z 2013.05.26 EPWR samolot A320 Zarządzający EPWR
676/13 I 2013.05.24 ESGJ samolot SF34 X X
677/13 Z 2013.05.25 CTR EPKT samolot A320 X X
678/13 I 2013.05.25 CTR EPRZ samolot C152 X X
679/13 Z 2013.05.26 CTR EPWA samolot DH8D X X
680/13 I 2013.05.22 EPWA samolot E170 Agent hendlingowy LS
681/13 I 2013.05.23 HEGN samolot B737-400 Użytkownik Enter Air
682/13 Z 2013.05.27 EPWA samolot E195 Zarządzajacy EPWA
683/13 Z 2013.05.27 CTR EPLB samolot A320 X X
684/13 Z 2013.05.27 CTR EPWA samolot E170 X X
685/13 Z 2013.05.27 EPWA samolot A320 X X
686/13 Z 2013.05.27 CTR EPWA samolot C295 X X
687/13 I 2013.05.26 EPOD spadochron HOP 150 X X
688/13 Z 2013.05.28 EPKK samolot AT72 Zarządzający EPKK
689/13 Z 2013.05.28 CTR EPWA samolot E170 X X
690/13 Z 2013.05.28 CTR EPGD samolot DH8D X X
691/13 Z 2013.05.18 Czechy samolot Robin DR 315 X X
692/13 I 2013.05.25 EPKT samolot B737-400 Użytkownik Enter Air
693/13 I 2013.05.28 EPWA samolot E170 Agent handlingowy LS
694/13 Z 2013.05.28 baza techniczna samolot C525 X X
695/13 I 2013.05.30 EPWA samolot DH8D Użytkownik EuroLot
696/13 I 2013.05.30 EPWA samolot B777-200 X X
697/13 Z 2013.05.30 EPWR X X
698/13 Z 2013.05.30 EPKK samolot DH8D X X
699/13 Z 2013.05.30 TMA EPGD samolot B737-800 X X
700/13 Z 2013.05.30 EPKK samolot E190 X X
701/13 Z 2013.05.30 FIR EPWW samolot E170 X X
702/13 W 2013.05.31 EPZR paralotnia Organizator SP Albatros
703/13 I 2013.06.01 EPWA samolot DH8D Użytkownik EuroLot
704/13 W 2013.06.02 Podwiesk motolotnia Użytkownik Prywatny
705/13 I 2013.06.02 CTR EPGD samolot E190 X X
706/13 I 2013.06.02 EPLR spadochron PD-280 X X
707/13 I 2013.06.02 EPLR spadochron Manta X X
708/13 I 2013.06.02 EPML samolot AT3 Użytkownik FlyPolska
709/13 I 2013.05.30 Niemcy samolot B737-400 X X
710/13 Z 2013.05.31 CTR EPWR samolot DH8D X X
711/13 Z 2013.05.31 CTR EPKK samolot PC12 X X
712/13 Z 2013.05.31 CTR EPGD samolot A320 X X
713/13 Z 2013.06.01 TMA EPWA samolot A320 X X
714/13 Z 2013.06.01 CTR EPPO samolot B737-800 X X
715/13 Z 2013.06.01 CTR EPWR samolot B737-800 X X
716/13 Z 2013.06.03 EPBY samolot B737-800 X X
717/13 Z 2013.06.03 EPLL samolot CRJ200 Zarządzający EPLL
718/13 I 2013.06.02 UULL samolot E195 Użytkownik PLL LOT
719/13 Z 2013.06.02 CTR EPKK samolot B737-800 X X
720/13 Z 2013.06.02 CTR EPWA samolot B737-800 X X
721/13 Z 2013.06.03 EPRZ samolot DH8D Zarządzający EPRZ
722/13 Z 2013.06.03 EPKK samolot DH8D X X
723/13 I 2013.06.02 FIR EPWW samolot A320 Organ ruchu lotniczego PAŻP
724/13 I 2013.06.03 CTR EPWR samolot PA34 Użytkownik
725/13 Z 2013.06.03 TMA EPWA samolot A332 X X
726/13 Z 2013.06.03 EPWA samolot E170 Organ ruchu lotniczego PAŻP
727/13 Z 2013.06.03 CTR EPWA samolot A320 X X
728/13 Z 2013.06.03 CTR EPWA samolot A319 X X
729/13 I 2013.06.03 FIR EPWW samolot C172 Użytkownik Prywatny
730/13 Z 2013.06.03 CTR EPGD samolot A320 X X
731/13 Z 2013.06.03 CTR EPKT samolot B737-800 X X
732/13 I 2013.06.03 CTR EPKT samolot A320 Użytkownik Small Planet
733/13 I 2013.06.03 TMA EPGD samolot A320 X X
734/13 I 2013.06.03 EPWA samolot DH8D Agent handlingowy LS
735/13 I 2013.06.04 EPWA samolot C182 Organ ruchu lotniczego PAŻP
736/13 Z 2013.06.04 CTR EPKK samolot B737-300 X X
737/13 Z 2013.06.04 EPWA samolot A332 Organ ruchu lotniczego PAŻP
738/13 Z 2013.06.04 CTR EPWA samolot DH8D X X
739/13 Z 2013.06.04 CTR EPLL samolot B737-800 X X
740/13 Z 2013.06.04 CTR EPWA samolot A319 X X
741/13 Z 2013.06.04 CTR EPWA samolot AT75 X X
742/13 I 2013.06.04 EPGD samolot DH8D Użytkownik EuroLot
743/13 I 2013.06.04 EPWA samolot E195 X X
744/13 W 2013.06.05 Suwałki szybowiec Pirat Komisja polska PKBWL
745/13 I 2013.06.02 EPLR spadochron Lighting X X
746/13 I 2013.06.04 EPPO śmigłowiec EC135 Użytkownik LPR
747/13 I 2013.06.05 baza techniczna samolot E170 Agent handlingowy LOT AMS
748/13 Z 2013.06.05 CTR EPKT samolot B737-800 X X
749/13 Z 2013.06.05 EPPO samolot A320 Zarządzający EPPO
750/13 Z 2013.06.05 EPWA samolot A320 X X
751/13 Z 2013.06.05 CTR EPWA samolot B737-700 X X
752/13 Z 2013.06.05 CTR EPWA samolot B737-800 X X
753/13 Z 2013.06.05 CTR EPWR samolot E170 X X
754/13 Z 2013.06.05 CTR EPWA samolot B737-700 X X
755/13 Z 2013.06.05 CTR EPWR samolot B737-800 X X
756/13 Z 2013.06.05 CTR EPWR samolot DH8D X X
757/13 PI 2013.06.06 FIR EPWW samolot MG29 Komisja polska KBWL LP
758/13 Z 2013.06.06 CTR EPWA samolot B737-800 X X
759/13 Z 2013.06.06 CTR EPWA samolot E190 X X
760/13 Z 2013.06.06 CTR EPKT samolot CRJ7 X X
761/13 Z 2013.06.06 CTR EPKT samolot A320 X X
762/13 Z 2013.06.06 CTR EPKT samolot SR22 X X
763/13 Z 2013.06.07 CTR EPKT samolot B737-800 X X
764/13 W 2013.06.08 EPZE samolot PA28 Komisja polska PKBWL
765/13 Z 2013.06.07 CTR EPWA samolot A320 X X
766/13 Z 2013.06.07 CTR EPWR samolot CRJ7 X X
767/13 Z 2013.06.07 CTR EPWA samolot B737-800 X X
768/13 Z 2013.06.07 EPWA samolot DH8D Użytkownik EuroLot
769/13 Z 2013.06.07 EPWR samolot A320 Zarządzający EPWR
770/13 I 2013.06.08 TMA EPWA samolot E170 Użytkownik PLL LOT
771/13 I 2013.06.08 EPLR spadochron PD-280 X X
772/13 I 2013.06.09 EPWA samolot B737-700 X X
773/13 Z 2013.06.09 EPWR samolot Embraer 170 Zarządzający EPWR
774/13 Z 2013.06.08 UKBB samolot E190 X X
775/13 I 2013.06.08 Chrcynno ULM Fisher Classic Użytkownik Prywatny
776/13 Z 2013.06.09 EPWR Organ ruchu lotniczego PAŻP
777/13 W 2013.06.08 RPA samolot Dromader Komisja obca Komisja RPA
778/13 W 2013.06.08 EPPB spadochron Navigator 280 X X
779/13 Z 2013.06.10 EPWR samolot A320 X X
780/13 Z 2013.06.10 CTR EPGD samolot A320 X X
781/13 Z 2013.06.10 CTR EPGD samolot CRJ9 X X
782/13 Z 2013.06.10 CTR EPGD samolot DH8D X X
783/13 W 2013.05.27 EPNT samolot C152 X X
784/13 Z 2013.06.09 Zbrosławice śmigłowiec EC355FX2 Użytkownik Aircom
785/13 Z 2013.06.10 CTR EPWR samolot BE9L X X
786/13 Z 2013.06.10 CTR EPWR samolot H25B X X
787/13 Z 2013.06.10 CTR EPWR samolot DH8D X X
788/13 Z 2013.06.10 CTR EPWA samolot B737-800 X X
789/13 Z 2013.06.10 CTR EPKK samolot B737-800 X X
790/13 Z 2013.06.10 CTR EPWA samolot E190 X X
791/13 I 2013.06.11 TMA EPWA samolot E170 X X
792/13 I 2013.06.11 EPWA samolot P180 Avanti II X X
793/13 Z 2013.06.11 CTR EPWA samolot E170 X X
794/13 Z 2013.06.11 CTR EPWR samolot B737-800 X X
795/13 Z 2013.06.11 CTR EPKK samolot B737-800 X X
796/13 I 2013.06.10 EDDN samolot C510 X X
797/13 I 2013.06.11 GCLP samolot B737-800 Użytkownik Enter Air
798/13 I 2013.06.12 FIR EPWW samolot SR20 Użytkownik Prywatny
799/13 I 2013.06.10 Rumunia samolot AN-2 Komisja obca Komisja rumuńska
800/13 I 2013.06.12 TMA EPWA samolot P180 Avanti X X

 

 

II półrocze 2013

Numer rejestru Rodzaj zdarz. Data zdarzenia Miejscowość Rodzaj statku powietrznego Typ statku powietrznego Jednostka badająca Nazwa jednostki badającej Raporty
801/13 Z 2013.06.12 CTR EPWA samolot E170 X X
802/13 Z 2013.06.12 CTR EPKK samolot B737-300 X X
803/13 I 2013.06.12 FIR EPWW samolot SR22 Użytkownik Prywatny
804/13 I 2013.06.13 EPWA samolot AT7 Użytkownik EuroLot
805/13 I 2013.06.13 EPWA samolot E170 Użytkownik PLL LOT
806/13 Z 2013.06.13 EPWA śmigłowiec R44 X X
807/13 Z 2013.06.13 EPWA samolot E190 X X
808/13 Z 2013.06.13 CTR EPWR samolot B737-800 X X
809/13 I 2013.06.13 CTR EPRZ samolot C152 Użytkownik Royal Star Aero
810/13 I 2013.06.14 EPKK X X
811/13 I 2013.06.14 EPWA samolot ATR72 Użytkownik EuroLot
812/13 I 2013.06.14 EPWA samolot A320 Użytkownik Avion Express
813/13 I 2013.06.14 EPBY samolot SF34 Zarządzający EPBY
814/13 I 2013.06.14 CTR EPLB samolot Socata TB-9 Tampico Użytkownik OKL PRZ
815/13 W 2013.06.15 EPZR paralotnia Użytkownik Prywatny
816/13 I 2013.06.15 EPNT spadochron Pilot 150 X X Uchwała
817/13 I 2013.06.16 EPKM szybowiec Puchacz Użytkownik Aeroklub Śląski Uchwała
818/13 I 2013.06.12 Dabrowa Górnicza samolot PA34 X X
819/13 I 2013.06.13 EDDF samolot E195 X X
820/13 W 2013.06.15 Chiny śmigłowiec SW4 Komisja obca Komisja chińska
821/13 I 2013.06.15 EDAH samolot DH8D X X
822/13 I 2013.06.15 EPOM szybowiec Pirat X X Uchwała
823/13 I 2013.06.14 LBBG samolot B737-400 X X
824/13 I 2013.06.15 Chrcynno samolot PA34 Użytkownik Aeroklub Warszawski
825/13 I 2013.06.16 EPOM spadochron Mars 291 X X Uchwała
826/13 I 2013.06.17 FIR EPWW śmigłowiec R44 X X
827/13 I 2013.06.17 Mikłaszewo szybowiec Junior X X
828/13 Z 2013.06.14 EPWR Organ ruchu lotniczego PAŻP
829/13 I 2013.06.14 EPLK śmigłowiec EC Użytkownik LPR
830/13 I 2013.06.14 TMA EPKK samolot C25A X X
831/13 Z 2013.06.14 CTR EPWA samolot A320 X X
832/13 I 2013.06.14 EPWR samolot B737-800 X X
833/13 Z 2013.06.14 CTR EPWA samolot A319 X X
834/13 Z 2013.06.14 CTR EPWA samolot E170 X X
835/13 Z 2013.06.14 EPWA samolot B737-400 X X
836/13 I 2013.06.14 EPKK samolot E170 X X
837/13 I 2013.06.14 CTR EPLL samolot C182 Użytkownik IBEX UL
838/13 Z 2013.06.14 CTR EPWR samolot A320 X X
839/13 I 2013.06.14 EPKK samolot B737-800 Zarządzający EPKK
840/13 Z 2013.06.14 CTR EPWA samolot RJ1H X X
841/13 Z 2013.06.15 CTR EPPO samolot B737-800 X X
842/13 Z 2013.06.15 FIR EPWW samolot B747-400 X X
843/13 I 2013.06.15 KJFK samolot B767-300 Użytkownik PLL LOT
844/13 Z 2013.06.15 LGKO samolot B737-400 Użytkownik Enter Air
845/13 W 2013.06.19 Woźniczka ULM ULAC Komisja polska PKBWL Wstępny
846/13 Z 2013.06.15 LGKO samolot B737-400 Użytkownik Enter Air
847/13 Z 2013.06.18 CTR EPBY samolot SU22 X X
848/13 I 2013.07.01 EPBA szybowiec Bocian X X
849/13 I 2013.06.18 Grzechynia samolot Socata Tampico Użytkownik OKL PRz
850/13 I 2013.06.18 CTR EPRZ samolot C152 X X
851/13 Z 2013.06.18 CTR EPPO samolot B737-800 X X
852/13 Z 2013.06.18 CTR EPPO samolot B737-800 X X
853/13 I 2013.06.18 EPWA samolot A320 Organ ruchu lotniczego PAŻP
854/13 Z 2013.06.18 CTR EPWA samolot E190 X X
855/13 Z 2013.06.18 TMA EPWA samolot E170 Użytkownik PLL LOT
856/13 Z 2013.06.18 EPWA samolot E175 Użytkownik PLL LOT
857/13 I 2013.06.19 Nużewko balon Cameron X X Uchwała
858/13 Z 2013.06.19 CTR EPLB samolot B737-800 Użytkownik Travel Service Aero
859/13 I 2013.06.16 LEPA samolot B737-400 X X
860/13 Z 2013.06.17 TMA EPPO samolot B737-800 X X
861/13 Z 2013.06.17 FIR EPWW samolot A321 X X
862/13 I 2013.06.17 CTR EPWA paralotnia X X
863/13 I 2013.06.18 EPGD samolot AT7 X X
864/13 I 2013.06.20 EPGD śmigłowiec R44 Użytkownik Salt Aviation
865/13 W 2013.06.23 Dobroszyce motolotnia Komisja polska PKBWL Wstępny
866/13 I 2013.06.11 HESH samolot B737-400 Użytkownik Enter Air
867/13 Z 2013.06.19 EPWA Zarządzający EPWA
868/13 Z 2013.06.19 CTR EPGD samolot B737-400 X X
869/13 Z 2013.06.19 CTR EPKK samolot A320 X X
870/13 I 2013.06.19 TMA EPWA samolot AN30 X X
871/13 Z 2013.06.19 CTR EPWA samolot A320 Organ ruchu lotniczego PAŻP
872/13 I 2013.06.19 EPWR samolot M20T Użytkownik RAE
873/13 Z 2013.06.20 EPGD samolot ATR43 X X
874/13 I 2013.06.20 CTR EPLL śmigłowiec EC135 Użytkownik LPR
875/13 I 2013.06.21 Francja samolot B737-400 Użytkownik Enter Air
876/13 I 2013.06.21 EPPO Zarządzający EPPO
877/13 W 2013.06.22 EPPR spadochron BT-80 Komisja polska PKBWL Wstępny
878/13 W 2013.06.22 Krutla balon Schroeder Komisja polska PKBWL Wstępny
879/13 I 2013.06.22 EPZA spadochorn Silhouette 260 X X Uchwała
880/13 W 2013.06.22 Chrcynno spadochron Shilouette 210 Użytkownik Aeroklub Warszawski
881/13 I 2013.06.22 EPOM spadochron Velocity 103 X X Uchwała
882/13 I 2013.06.24 EPKM samolot XA-41 X X Uchwała
883/13 I 2013.06.23 EPPO samolot DH8D Zarządzający EPPO
884/13 W 2013.06.19 Konstancin samolot C182 Komisja polska PKBWL Uchwała
Raport
885/13 Z 2013.06.20 EPGD samolot A320 Zarządzający EPGD
886/13 Z 2013.06.20 CTR EPWR samolot H25B X X
887/13 PZ 2013.06.20 TMA EPPO samolot C130 X X
888/13 Z 2013.06.20 CTR EPKK samolot B737-800 X X
889/13 I 2013.06.22 EPEL szybowiec PW-5 Użytkownik Aeroklub Elbląski
890/13 Z 2013.06.23 EPGD samolot SF34 Zarządzający EPGD
891/13 I 2013.06.23 baza techniczna samolot B767-300 Użytkownik PLL LOT
892/13 Z 2013.06.21 CTR EPPO X X
893/13 Z 2013.06.21 CTR EPLB Organ ruchu lotniczego PAŻP
894/13 Z 2013.06.21 CTR EPKT samolot A320 X X
895/13 Z 2013.06.21 CTR EPWA samolot A320 X X
896/13 Z 2013.06.21 CTR EPKT samolot A320 X X
897/13 Z 2013.06.21 CTR EPLB samolot B737-400 X X
898/13 I 2013.06.23 EPGL spadochron Spectre 190 X X Uchwała
899/13 I 2013.06.22 EPKP samolot C207 Użytkownik Seven Rights
900/13 I 2013.06.13 EPPR szybowiec Bocian Użytkownik Aeroklub Gdański
901/13 I 2013.06.25 EPMO samolot BE58 Użytkownik Salt Aviation
902/13 I 2013.06.22 Krośniewice ULM ULAC Użytkownik Aeroklub Bydgoski
903/13 I 2013.06.22 EPKK samolot F100 Użytkownik Tyrolean Airways
904/13 Z 2013.06.23 EPKK samolot E190 X X
905/13 I 2013.06.24 EDDF samolot E170 Użytkownik PLL LOT Uchwała
906/13 Z 2013.06.24 CTR EPWA samolot DH8D X X
907/13 Z 2013.06.24 EPWA samolot B737-800 X X
908/13 Z 2013.06.24 CTR EPWA samolot B737 X X
909/13 Z 2013.06.24 CTR EPKT samolot B737-800 X X
910/13 Z 2013.06.24 CTR EPWA samolot E170 X X
911/13 Z 2013.06.24 CTR EPKK samolot B737-800 X X
912/13 Z 2013.06.25 CTR EPKT samolot B737-300 X X
913/13 Z 2013.06.25 CTR EPKT samolot B737-300 X X
914/13 Z 2013.06.25 EPKK samolot DH8D Zarządzający EPKK
915/13 Z 2013.06.25 CTR EPRZ samolot A320 X X
916/13 I 2013.06.25 CTR EPSC samolot PA34 Użytkownik Prywatny Uchwała
917/13 Z 2013.06.25 CTR EPWA samolot B767-200 X X
918/13 Z 2013.06.25 CTR EPWA samolot B737-800 X X
919/13 I 2013.06.26 EPWA samolot B737-700 Zarządzający EPWA
920/13 Z 2013.06.26 EPWA samolot B777-300 X X
921/13 I 2013.06.26 EPWA samolot B737-700 Użytkownik Travel Service
922/13 I 2013.06.24 EPWA samolot DH8D X X
923/13 I 2013.06.24 LFLL samolot B737-800 X X/td>
924/13 Z 2013.06.27 EPPO samolot B737-800 X X
925/13 I 2013.06.27 TMA EPGD samolot A320 X X
926/13 I 2013.06.19 EPBC śmigłowiec EC135 X X Uchwała
927/13 Z 2013.06.26 EPKK samolot A319 X X
928/13 I 2013.06.26 EPWA samolot B737-800 Zarządzający EPWA
929/13 Z 2013.06.26 CTR EPWA samolot DH8D X X
930/13 Z 2013.06.26 EPWA samolot DH8D X X
931/13 W 2013.06.27 EPKA samolot C152 Użytkownik Fly Polska
932/13 Z 2013.06.27 CTR EPKK samolot A319 X X
933/13 Z 2013.06.27 CTR EPWA samolot MD11 X X
934/13 I 2013.06.27 FIR EPWW samolot SF34 Użytkownik Sprint Air
935/13 I 2013.06.28 Chrcynno spadochron Navigator 260 X X Uchwała
936/13 I 2013.06.29 EPBK spadochron Sensei X X Uchwała
937/13 I 2013.06.29 Chrcynno spadochron Tandem A2 X X Uchwała
938/13 I 2013.06.29 Chrcynno spadochron Sabre 2 X X Uchwała
939/13 W 2013.06.29 EPPT spadochron Navigator 240 Organizator skoków Polskie Stowarzyszenie Sportów Powietrznych
940/13 PI 2013.06.29 EPGI szybowiec Jantar Użytkownik Aeroklub Mielecki Uchwała
941/13 PI 2013.06.29 Kraków Czyżyny samolot Piper J3C Club Użytkownik Prywatny Uchwała
942/13 I 2013.06.30 EPWA samolot C560 Użytkownik Blue Jet
943/13 Z 2013.06.29 CTR EPLB Organ ruchu lotniczego PAŻP
944/13 I 2013.06.28 FIR EPWA śmigłowiec EC20 X X
945/13 I 2013.06.28 FIR EPWW śmigłowiec EC20 X X
946/13 I 2013.06.28 CTR EPKK samolot D250 X X
947/13 I 2013.06.28 CTR EPKK samolot CRJ7 X X
948/13 Z 2013.06.29 CTR EPKK samolot B737-800 X X
949/13 I 2013.07.01 EPKK samolot ATR72-200 Użytkownik EuroLot
950/13 W 2013.06.229 USA szybowiec Perkoz Komisja obca NTSB
951/13 I 2013.06.30 EPKR spadochron Voyager 260 X X
952/13 I 2013.06.30 CTR EPRZ samolot DH8D X X
953/13 I 2013.06.30 CTR EPKK samolot TS11 X X
954/13 Z 2013.06.30 TMA EPKK samolot B737-800 X X
955/13 I 2013.06.30 TMA EPWA samolot E190 X X
956/13 Z 2013.06.30 CTR EPKT samolot B737-800 X X
957/13 Z 2013.07.01 CTR EPKT samolot A320 X X
958/13 I 2013.07.01 EPRA samolot Socata TB-9 X X
959/13 I 2013.06.29 EPLR spadochron PD 280 X X
960/13 Z 2013.07.02 FIR EPWW samolot A343 Organ ruchu lotniczego PAŻP
961/13 Z 2013.07.02 CTR EPKT samolot A320 X X
962/13 I 2013.07.02 CTR EPWR samolot SF34 Zarządzający EPWR
963/13 Z 2013.07.02 CTR EPKK samolot A319 X X
964/13 I 2013.07.02 CTR EPLL samolot P06T X X
965/13 PI 2013.07.02 EPBC samolot AT-3 X X Uchwała
966/13 I 2013.06.29 EPBA spadochron Contail 150 Użytkownik Prywatny
967/13 I 2013.07.03 EPWA samolot ATR72 X X Uchwała
968/13 Z 2013.07.03 FIR EPWW samolot ATR72 Organ ruchu lotniczego PAŻP
969/13 Z 2013.07.03 EPWA samolot E170 X X
970/13 W 2013.07.03 Olkusz balon Komisja polska PKBWL
971/13 Z 2013.07.03 CTR EPWA samolot SF34 X X
972/13 I 2013.07.03 EPWA samolot P46T Użytkownik Prywatny
973/13 Z 2013.07.03 FIR EPWW X X
974/13 I 2013.07.04 EPKT samolot B737-800 Użytkownik Travel Service
975/13 I 2013.07.04 EPKT samolot A320 Zarządzający EPKT
976/13 I 2013.07.04 TMA EPKK samolot NN X X
977/13 I 2013.07.04 EPGD samolot B737-800 Użytkownik Travel Service
978/13 I 2013.07.04 HEGN samolot A320 X X
979/13 I 2013.07.05 EPPO samolot B737-800 X X
980/13 I 2013.07.05 TMA EPWA samolot L60XR X X
981/13 Z 2013.07.05 EPWA samolot B737-800 X X
982/13 I 2013.07.05 TMA EPGD samolot A320 X X
983/13 I 2013.07.05 EPKT samolot A320 Zarządzający EPKT
984/13 I 2013.07.07 Sochaczew samolot C150 Użytkownik Silvair
985/13 I 2013.07.06 EPLS szybowiec Jantar X X
986/13 I 2013.07.06 EPGD samolot DH8D Zarządzający EPGD
987/13 W 2013.07.07 Pruchnik samolot C152 Komisja polska PKBWL
988/13 I 2013.07.07 Chrcynno spadochron Navigator 240 X X
989/13 I 2013.07.07 Chrcynno samolot G-92 Finist Użyttkownik Pyrlandia Boogie
990/13 Z 2013.07.05 CTR EPKK samolot DH8D X X
991/13 Z 2013.07.05 CTR EPKK samolot C295 X X
992/13 Z 2013.07.05 CTR EPGD samolot E190 X X
993/13 Z 2013.07.06 CTR EPKT samolot A320 X X
994/13 I 2013.07.06 CTR EPWA samolot B737-800 Użytkownik Ryanair
995/13 W 2013.07.06 Kamionka szybowiec Pirat Komisja polska PKBWL
996/13 I 2013.07.06 EPWA samolot RJ1H Zarządzający EPWA
997/13 Z 2013.07.06 CTR EPRZ samolot B737-800 X X
998/13 Z 2013.07.06 CTR EPRZ samolot DH8D X X
999/13 I 2013.07.07 CTR EPLB samolot C152 Użytkownik Aeroklub Białostocki
1000/13 I 2013.07.07 EPRU samolot C152 X X Uchwała
1001/13 Z 2013.07.07 CTR EPWA samolot E190 X X
1002/13 I 2013.06.23 EPOP szybowiec Bocian Użytkownik Aeroklub Opolski
1003/13 I 2013.07.07 EPEL samolot P68TC Użytkownik Prywatny
1004/13 I 2013.07.05 EPGL spadochron Falcon X X
1005/13 W 2013.07.08 Mszana Dolna paralotnia X X
1006/13 I 2013.07.06 LFGJ samolot SF34 X X
1007/13 I 2013.07.07 EPBA spadochron Mars 330 X X
1008/13 W 2013.07.07 EPBA spadochron Mars 330 X X
1009/13 Z 2013.07.08 TMA EPKK samolot A319 X X
1010/13 Z 2013.07.08 CTR EPKK samolot A319 X X
1011/13 Z 2013.07.08 TMA EPWA samolot A321 X X
1012/13 Z 2013.07.08 CTR EPWA samolot B737-800 X X
1013/13 I 2013.07.08 Koniecpol samolot C152 X X
1014/13 I 2013.07.08 EPGD samolot ATR 72 Zarządzający EPGD
1015/13 W 2013.07.09 EPWS szybowiec Bocian Komisja polska PKBWL Uchwała
Raport
1016/13 I 2013.07.09 Świerk paralotnia X X
1017/13 W 2013.07.07 Królikowo szybowiec Jantar Użytkownik Aeroklub Warmińsko-Mazurski
1018/13 Z 2013.07.08 EPWA samolot B737-400 X X
1019/13 I 2013.07.09 EPWA samolot E190 Użytkownik PLL LOT
1020/13 I 2013.07.08 Niepołomice paralotnia Użytkownik Prywatny
1021/13 I 2013.07.09 CTR EPLL samolot B737-800 Organ ruchu lotniczego PAŻP
1022/13 Z 2013.07.09 EPWA samolot Boeing 777-300 X X
1023/13 I 2013.07.09 EPWA samolot F16 X X
1024/13 Z 2013.07.09 EPWA samolot DH8D Zarządzający EPWA
1025/13 Z 2013.07.09 CTR EPWA samolot B737-800 Użytkownik Ryanair
1026/13 Z 2013.07.09 TMA EPWA samolot E170 X X
1027/13 Z 2013.07.10 FIR EPWW samolot A320 X X
1028/13 Z 2013.07.10 EPWA samolot SF34 Użytkownik Sprint Air
1029/13 Z 2013.07.10 EPWA samolot SF34 Organ ruchu lotniczego PAŻP
1030/13 Z 2013.07.10 EPWA samolot RJ1H X X
1031/13 I 2013.07.10 EPBC szybowiec Bocian Użytkownik Aeroklub Warszawski
1032/13 I 2013.07.11 EPWR samolot PA34 Użytkownik Radio Air Express
1033/13 Z 2013.07.11 EPWA Organ ruchu lotniczego PAŻP
1034/13 I 2013.07.10 FIR EPWW samolot E195 X X
1035/13 Z 2013.07.12 EPKT samolot A320 X X
1036/13 Z 2013.07.11 ACC EPWA samolot A320 X X
1037/13 I 2013.07.11 Świerk samolot NN X X
1038/13 I 2013.07.11 CTR EPKK samolot B737-800 Zarządzający EPKK
1039/13 I 2013.07.05 EPPO śmigłowiec EC135 Użytkownik LPR
1040/13 I 2013.07.08 EPKW śmigłowiec EC130 X X
1041/13 I 2013.07.12 EPWR samolot C510 X X
1042/13 Z 2013.07.12 EPWR X X
1043/13 Z 2013.07.13 FIR EPWW X X
1044/13 I 2013.07.13 CTR EPWA samolot E175 Użytkownik PLL LOT
1045/13 I 2013.07.13 EPWA samolot A320 X X
1046/13 I 2013.07.14 EPWA samolot DH8D Użytkownik EuroLot
1047/13 I 2013.07.14 EPKK śmigłowiec R66 Organ ruchu lotniczego PAŻP
1048/13 Z 2013.07.14 EPGD samolot DH8D X X
1049/13 Z 2013.07.14 CTR EPGD samolot A320 X X
1050/13 W 2013.07.14 Chrcynno spadochron Pilot 150 X X
1051/13 I 2013.07.14 EPWA samolot DH8D X X
1052/13 I 2013.07.12 Maroko samolot B737-400 X X
1053/13 Z 2013.07.15 EPWA Zarządzający EPWA
1054/13 I 2013.07.15 CTR EPGD samolot CRJ2 X X
1055/13 Z 2013.07.16 CTR EPWA samolot MD11 X X
1056/13 I 2013.07.16 EPWA samolot B737-800 Zarządzający EPWA
1057/13 I 2013.07.16 w trasie samolot B737-800 Użytkownik Travel Service
1058/13 I 2013.07.15 FIR EPWW X X
1059/13 W 2013.07.13 LFEK szybowiec Jantar Komisja obca Komisja francuska
1060/13 I 2013.07.16 baza techniczna samolot B767-300 X X
1061/13 I 2013.07.16 EPWA samolot E170 Użytkownik PLL LOT Uchwała
1062/13 Z 2013.07.17 EPWA samolot A319 X X
1063/13 I 2013.07.12 HEGN samolot B737-400 X X
1064/13 I 2013.07.12 GMAD samolot B737-400 X X Uchwała
1065/13 I 2013.07.13 ESGG samolot B737-400 X X
1066/13 W 2013.07.14 EPPR spadochron Pilot 188 X X
1067/13 Z 2013.07.16 EPWA samolot B737-800 X X
1068/13 I 2013.07.16 EPBC szybowiec Bocian Użytkownik Aeroklub Warszawski
1069/13 Z 2013.07.17 EPWA X X
1070/13 W 2013.07.18 EPIN szybowiec X X
1071/13 Z 2013.07.17 EPKK X X
1072/13 Z 2013.07.17 CTR EPKT samolot A320 X X
1073/13 Z 2013.07.17 TMA EPGD samolot A320 X X
1074/13 I 2013.07.17 HECA samolot E170 X X
1075/13 Z 2013.07.18 TMA EPGD samolot B737-800 X X
1076/13 I 2013.07.18 EPPO samolot A320 Zarządzający EPPO
1077/13 I 2013.07.18 EPWA samolot B737-800 X X
1078/13 I 2013.07.16 Wólka Prósicka szybowiec Jantar Użytkownik Aeroklub Częstochowski
1079/13 I 2013.07.17 EPEL samolot C150 Użytkownik Aeroklub Elbląski
1080/13 I 2013.07.18 EPBA samolot PA28R-20 Użytkownik Prywatny
1081/13 I 2013.07.17 EPWA samolot P180 Avanti Użytkownik LPR Uchwała
1082/13 I 2013.07.18 Kowale szybowiec Junior Użytkownik Aeroklub Bielsko-Bialski
1083/13 Z 2013.07.18 CTR EPKK samolot B737-500 X X
1084/13 Z 2013.07.18 CTR EPWA samolot A320 X X
1085/13 W 2013.07.18 EPWA paralotnia Optic 28 Komisja polska PKBWL Zalecenia
1086/13 Z 2013.07.18 CTR EPKT samolot A320 X X
1087/13 Z 2013.07.19 EPPO samolot B737-800 X X
1088/13 I 2013.07.16 HESH samolot A320 X X
1089/13 I 2013.07.19 Chrcynno spadochron Katana 120 X X
1090/13 W 2013.07.19 Chrcynno spadochron Sabre2 260 X X
1091/13 I 2013.07.19 Ciechocinek samolot C150 Użytkownik Ventum Air
1092/13 I 2013.07.20 Chrcynno spadochron Tandem A2 350 X X
1093/13 I 2013.07.19 EPBY ULM Virus Użytkownik Aeroklub Bydgoski
1094/13 I 2013.07.20 EPWR samolot A320 X X
1095/13 I 2013.07.21 EPOD ULM Aeroprakt X X
1096/13 I 2013.07.21 EPKT samolot B737-800 Zarządzający EPKT
1097/13 Z 2013.07.18 EPPT motoszybowiec J-6 Fregata X X
1098/13 I 2013.07.19 EPRJ motoszybowiec Stemme S-10 X X
1099/13 I 2013.07.21 EPZP spadochron balance 260 X X
1100/13 W 2013.07.22 EPKW samolot C152 Komisja polska PKBWL
1101/13 Z 2013.07.20 FIR EPWW samolot B737-800 X X
1102/13 Z 2013.07.20 CTR EPWA samolot B737-400 Użytkownik Enter Air
1103/13 Z 2013.07.20 CYYZ samolot B777-800 X X
1104/13 I 2013.07.21 CTR EPWA samolot E170 Zarządzający EPWA
1105/13 Z 2013.07.21 CTR EPWA samolot E190 X X
1106/13 W 2013.07.22 Piotrków Kujawski ULM JK-05 Junior X X
1107/13 W 2013.07.16 EPBA spadochron Navigator 240 X X
1108/13 I 2013.07.20 EPWR samolot B737-400 Agent handlingowy Line Tech
1109/13 I 2013.07.20 EPSR szybowiec Bocian X X Uchwała
1110/13 I 2013.07.21 Cichawa szybowiec Junior X X Uchwała
1111/13 I 2013.07.21 EPMO samolot B737-800 X X
1112/13 I 2013.07.22 EPMO samolot B737-800 X X
1113/13 Z 2013.07.22 EPKK samolot A319 Zarządzający EPKK
1114/13 Z 2013.07.22 CTR EPGD samolot DH8D X X
1115/13 I 2013.07.22 EPKK samolot A319 Zarządzający EPKK
1116/13 Z 2013.07.22 CTR EPKK samolot DH8D X X
1117/13 I 2013.07.23 baza techniczna samolot PA34 X X Uchwała
1118/13 I 2013.07.21 EPBC samolot C182 X X
1119/13 I 2013.07.23 EPWR samolot E170 Zarządzający EPWR
1120/13 I 2013.07.23 EPRZ samolot DH8D Zarządzający EPRZ
1121/13 I 2013.07.20 EPKT samolot B737-400 X X
1122/13 I 2013.07.23 FIR EPWW samolot C152 Użytkownik Ventum Air
1123/13 I 2013.07.24 EPWR samolot P180 Użytkownik LPR Uchwała
1124/13 Z 2013.07.24 EPWR samolot B737-800 X X
1125/13 I 2013.07.22 Biskupiec samolot C172 X X
1126/13 I 2013.07.23 EPPO samolot P68 Użytkownik GisPro
1127/13 I 2013.07.23 FIR EPWW samolot B767-300 X X
1128/13 I 2013.07.24 CTR EPWA samolot B737-800 X X
1129/13 Z 2013.07.25 EPWR samolot E170 X X
1130/13 I 2013.07.25 EPWR samolot B737-800 Zarządzający EPWR
1131/13 I 2013.07.25 Tychy motoparalotnia X X
1132/13 W 2013.07.25 Rudniki motoparalotnia Komisja polska PKBWL
1133/13 I 2013.07.16 LGRS samolot B757-200 Użytkownik Small Planet
1134/13 I 2013.07.21 EPBA spadochron Mars 330 X X
1135/13 I 2013.07.22 baza techniczna śmigłowiec Sokół X X
1136/13 Z 2013.07.24 FIR EPWW śmigłowiec EC135 X X
1137/13 Z 2013.07.25 CTR EPWA samolot E190 X X
1138/13 I 2013.07.25 Międzyrzecz śmigłowiec R44 Użytkownik ECPT
1139/13 I 2013.07.26 EPGD samolot DH8D Zarządzający EPGD
1140/13 Z 2013.07.24 LGSA samolot A320 X X
1141/13 Z 2013.07.26 HEGN samolot A320 X X
1142/13 Z 2013.07.26 EPWR samolot B737-800 Zarządzający EPWR
1143/13 I 2013.07.27 EPLS samolot Gawron Użytkownik CSS Leszno
1144/13 I 2013.07.27 Chrcynno spadochron Katana 120 X X
1145/13 Z 2013.07.26 EPKK samolot B737-800 X X
1146/13 Z 2013.07.26 EPWA samolot B737-800 X X
1147/13 Z 2013.07.27 EPKT samolot A320 Zarządzający EPKT
1148/13 I 2013.07.28 EPWA samolot DH8D X X
1149/13 Z 2013.08.04 EPWR Organ ruchu lotniczego PAŻP
1150/13 I 2013.07.23 EPKG spadochron HOP 330 X X
1151/13 I 2013.07.27 EPNT spadochron Sigma II 340 Komisja polska PKBWL
1152/13 I 2013.07.28 EPKPT motoszybowiec J6 Fregata Użytkownik Prywatny
1153/13 I 2013.07.28 CTR EPLB samolot C172 X X
1154/13 Z 2013.07.27 EPWA samolot DH8D Zarządzający EPWA
1155/13 Z 2013.07.27 CTR EPWA samolot E190 X X
1156/13 I 2013.07.27 FIR EPWW samolot F16 X X
1157/13 I 2013.07.28 FIR EPWW samolot B737-800 Organ ruchu lotniczego PAŻP
1158/13 Z 2013.07.28 CTR EPWR samolot B737-800 X X
1159/13 Z 2013.07.28 EPGD samolot CRJ9 X X
1160/13 I 2013.07.28 CTR EPWA samolot A320 X X
1161/13 I 2013.07.29 EPWA samolot DH8D Użytkownik EuroLot
1162/13 Z 2013.07.23 LLBG samolot B737-400 X X
1163/13 I 2013.07.29 Chrcynno spadochron Icarus Safire2 169 X X
1164/13 Z 2013.07.29 TMA EPPO X X
1165/13 Z 2013.07.29 FIR EPWW samolot B737-300 X X
1166/13 I 2013.07.29 TMA EPWA samolot B737-800 X X
1167/13 I 2013.07.30 TMA EPGD samolot ATR 72 X X
1168/13 I 2013.07.31 EPPO samolot B737-400 Zarządzający EPPO
1169/13 I 2013.07.30 baza techniczna samolot E190 X X
1170/13 W 2013.07.31 EGCJ samolot Aero AT-3 Komisja obca Komisja brytyjska
1171/13 Z 2013.07.30 EKDK samolot Boeing 787-800 Użytkownik PLL LOT
1172/13 I 2013.07.31 EPKT samolot CRJ7 Zarządzający EPKT
1173/13 Z 2013.07.30 CTR EPLB samolot PC12 Organ ruchu lotniczego PAŻP
1174/13 Z 2013.07.30 CTR EPWA samolot A320 X X
1175/13 I 2013.07.30 FIR EPWW samolot A320 Organ ruchu lotniczego PAŻP
1176/13 I 2013.07.30 Choceń śmigłowiec W3 Komisja polska KBWL LP
1177/13 Z 2013.07.30 EPKK samolot DH8D X X
1178/13 Z 2013.07.30 EPLL samolot A320 X X
1179/13 Z 2013.08.01 EPWR Zarządzający EPWR
1180/13 Z 2013.08.01 EPWR samolot B737-800 X X
1181/13 Z 2013.08.01 EPWR samolot DH8D X X
1182/13 I 2013.07.30 baza techniczna samolot C172 X X
1183/13 Z 2013.07.31 CTR EPWA samolot A319 X X
1184/13 I 2013.08.01 EPPO samolot A320 Zarządzający EPPO
1185/13 I 2013.08.01 CTR EPKT samolot A320 X X
1186/13 I 2013.07.28 Płock paralotnia Użytkownik Prywatny
1187/13 Z 2013.07.31 EPMO samolot C150 X X
1188/13 I 2013.08.01 FIR EPWW samolot F16 X X
1189/13 Z 2013.08.02 TMA EPWA samolot A320 X X
1190/13 I 2013.07.30 EPWA samolot B737-400 Użytkownik Enter Air
1191/13 I 2013.08.01 w trasie szybowiec Lak-19 Organizator
1192/13 I 2013.08.01 EGLL samolot B737-400 Użytkownik PLL LOT
1193/13 I 2013.08.03 w trasie samolot B737-800 X X
1194/13 I 2013.08.03 Chrcynno spadochron Tandem Sigma Użytkownik Aeroklub Warszawski
1195/13 W 2013.08.03 Rząśnik paralotnia Komisja polska PKBWL
1196/13 I 2013.08.04 EPWA samolot E195 Użytkownik PLL LOT
1197/13 I 2013.08.04 TMA EPGD samolot A320 X X
1198/13 W 2013.08.03 EPEL spadochron Safire 2 Użytkownik Aeroklub Elbląski
1199/13 I 2013.08.04 EPGI samolot Socata Rallye Użytkownik Aeroklub Nadwiślański
1200/13 W 2013.08.04 Łodygowice szybowiec Diana 2 Komisja polska PKBWL
1201/13 I 2013.08.05 TMA EPKK samolot DH8D X X
1202/13 Z 2013.08.02 EPPO Organ ruchu lotniczego PAŻP
1203/13 I 2013.08.02 LBBG samolot B737-400 X X
1204/13 Z 2013.08.02 baza techniczna samolot M-28 Użytkownik PZL Mielec
1205/13 Z 2013.08.02 EPWA samolot E170 X X
1206/13 Z 2013.08.02 FIR EPWW samolot X X
1207/13 I 2013.08.02 TMA EPKK samolot E190 X X
1208/13 I 2013.08.02 CTR EPPO samolot B737-800 X X
1209/13 I 2013.08.02 CTR EPWA samolot DH8D X X
1210/13 Z 2013.08.03 CTR EPKT samolot A320 X X
1211/13 Z 2013.08.03 CTR EPWA samolot E170 X X
1212/13 Z 2013.08.03 TMA EPPO samolot B737-800 X X
1213/13 Z 2013.08.04 CTR EPWR samolot A320 X X
1214/13 Z 2013.08.04 CTR EPKK samolot A319 X X
1215/13 I 2013.08.04 CTR EPMO samolot C152 Użytkownik Salt Aviation
1216/13 I 2013.08.04 TMA EPWA samolot E170 X X
1217/13 I 2013.08.04 TMA EPKK samolot B737-800 X X
1218/13 Z 2013.08.04 CTR EPKT samolot A320 X X
1219/13 I 2013.08.05 TMA EPPO samolot E170 X X
1220/13 W 2013.08.06 Rybnik motolotnia Aeros Komisja polska PKBWL
1221/13 I 2013.08.02 EPWA samolot A320 Użytkownik Small Planet
1222/13 Z 2013.08.08 EPWA samolot B737 Użytkownik Ryanair
1223/13 Z 2013.08.05 CTR EPWR samolot C510 X X
1224/13 Z 2013.08.05 CTR EPWR samolot C510 X X
1225/13 Z 2013.08.05 CTR EPWR samolot A320 X X
1226/13 Z 2013.08.05 CTR EPWR samolot A320 X X
1227/13 I 2013.08.05 w trasie samolot C152 Użytkownik Aeroklub Krakowski
1228/13 Z 2013.08.05 CTR EPKT samolot CRJ7 Zarządzający EPKT
1229/13 I 2013.08.05 CTR EPWA samolot DH8D X X
1230/13 I 2013.08.04 EPGY samolot Socata TB-10 Użytkownik Targor Truck
1231/13 W 2013.08.06 EPWK paralotnia Nucleon Użytkownik Prywatny
1232/13 Z 2013.08.05 EPWR X X
1233/13 W 2013.08.06 CTR EPWR ULM Pipistrel Virus Komisja polska PKBWL
1234/13 W 2013.08.04 Tapin śmigłowiec Exec 162F Komisja polska PKBWL
1235/13 I 2013.08.03 FIR Szkocja samolot B787-800 Użytkownik PLL LOT
1236/13 I 2013.08.04 EPLR szybowiec Jak-12A Użytkownik Aeroklub Lubelski
1237/13 Z 2013.08.06 CTR EPKK samolot DH8D X X
1238/13 Z 2013.08.07 EPPO samolot A320 Zarządzający EPPO
1239/13 I 2013.08.07 FIR EPWW samolot F160 Komisja polska KBWL LP
1240/13 I 2013.08.07 CTR EPKT samolot A320 X X
1241/13 I 2013.08.09 EPWR samolot E170 Zarządzający EPWR
1242/13 I 2013.08.09 EPPO samolot B737-800 Zarządzający EPPO
1243/13 Z 2013.08.08 TMA EPGD samolot B737-800 X X
1244/13 Z 2013.08.08 EPWA samolot B737-800 X X
1245/13 I 2013.08.08 ok. Giżycka ULM Użytkownik Prywatny
1246/13 Z 2013.08.08 CTR EPWA samolot E170 X X
1247/13 W 2013.08.10 Dobrydział paralotnia Komisja polska PKBWL
1248/13 W 2013.08.11 EPOD szybowiec Jantar Komisja polska PKBWL
1249/13 I 2013.08.10 EPPO samolot A320 Zarządzający EPPO
1250/13 I 2013.08.11 EPPO samolot A320 Zarządzający EPPO
1251/13 I 2013.08.10 EPBY samolot B737-800 Zarządzający EPBY
1252/13 I 2013.08.11 EPKT samolot A320 Zarządzający EPKT
1253/13 I 2013.08.11 EPKT samolot CRJ7 Zarządzający EPKT
1254/13 W 2013.08.11 Węgierska Górka paralotnia X X
1255/13 I 2013.08.07 Gierałtowice ULM Aeroprakt A-22 Użytkownik Prywatny
1256/13 Z 2013.08.09 CTR EPWA samolot E190 X X
1257/13 I 2013.08.12 EPST szybowiec Puchatek Użytkownik Aeroklub Stalowowolski
1258/13 Z 2013.08.10 CTR EPWA samolot B737-800 X X
1259/13 I 2013.08.10 EPKK samolot B737-800 Zarządzający EPKK
1260/13 Z 2013.08.10 CTR EPKK samolot B737-800 X X
1261/13 Z 2013.08.11 CTR EPWA samolot A320 X X
1262/13 I 2013.08.10 LFPG samolot B737-800 Użytkownik Enter Air
1263/13 I 2013.08.12 EPWS samolot Wilga Użytkownik Aeroklub Wrocławski
1264/13 I 2013.08.11 EPWA samolot E175 X X
1265/13 I 2013.08.11 EPGL spadochron Sigma 370 X X
1266/13 Z 2013.08.11 CTR EPWA samolot A320 X X
1267/13 Z 2013.08.11 CTR EPWA samolot A320 X X
1268/13 Z 2013.08.12 CTR EPKK samolot E190 X X
1269/13 I 2013.08.12 EPKK samolot B737-800 X X
1270/13 I 2013.08.11 EPPT motoszybowiec Fregata Użytkownik Prywatny
1271/13 I 2013.08.11 EPBA spadochron PD 235 X X
1272/13 PI 2013.08.10 LGKO samolot B737-400 Komisja obca Komisja grecka
1273/13 W 2013.08.10 Niemcy samolot AN 2 Komisja obca Komisja niemiecka
1274/13 Z 2013.08.13 EPWA samolot B737 X X
1275/13 I 2013.08.13 EPWR samolot SF34 Użytkownik Sky Taxi
1276/13 I 2013.08.13 EPWA samolot B737 Użytkownik SAS
1277/13 I 2013.08.13 EPKT samolot A320 Zarządzający EPKT
1278/13 Z 2013.08.14 EPWA samolot B747-400 X X
1279/13 W 2013.08.17 EPKA spadochron Drakkar X X
1280/13 W 2013.08.11 EPBA spadochron Mars 330 X X
1281/13 I 2013.08.12 EYVI samolot E170 X X
1282/13 W 2013.08.15 Bezmiechowa szybowiec PW-6 U Komisja polska PKBWL
1283/13 Z 2013.08.14 LIMC samolot E175 X X
1284/13 Z 2013.08.14 CTR EPWA samolot E170 X X
1285/13 I 2013.08.14 Serock samolot C172 Użytkownik Ventum Air
1286/13 I 2013.08.14 EPWR samolot DH8D Zarządzający EPWR
1287/13 I 2013.08.14 TMA EPPO samolot E170 Zarządzający EPPO
1288/13 I 2013.08.15 EPWR samolot A320 Zarządzający EPWR
1289/13 I 2013.08.14 ok. Legnicy samolot B737-800 X X
1290/13 I 2013.08.14 EPRZ samolot Liberty XL2 Użytkownik OKL PRz
1291/13 Z 2013.08.14 CTR EPWA samolot C182 X X
1292/13 I 2013.08.14 TMA EPWA samolot E170 Zarządzający EPWA
1293/13 I 2013.08.14 TMA EPKK samolot GLF5 X X
1294/13 I 2013.08.14 TMA EPPO samolot B737-800 X X
1295/13 I 2013.08.14 EPBC śmiglowiec EC135 X X
1296/13 Z 2013.08.14 TMA EPWA samolot B747-400 X X
1297/13 Z 2013.08.14 FIR EPWW X X
1298/13 I 2013.08.15 EPWA samolot E175 X X
1299/13 I 2013.08.15 TMA EPKK samolot B737-800 X X
1300/13 I 2013.08.14 EPBK spadochron Navigator Użytkownik Aeroklub Białostoski
1301/13 I 2013.08.16 EPOM spadochron Sabre 190 X X
1302/13 I 2013.08.16 EPBC samolot C172 Użytkownik Runway
1303/13 Z 2013.08.16 TMA EPKT samolot DH8D X X
1304/13 I 2013.08.16 EPWA samolot B737-800 Zarządzający EPWA
1305/13 W 2013.08.17 Chrcynno spadochron Pilot 140 X X
1306/13 I 2013.08.17 Chrcynno spadochron Traithlon 220 X X
1307/13 I 2013.08.17 EPBC samolot C182 Użytkownik Dantex
1308/13 Z 2013.08.16 EPWA X X
1309/13 Z 2013.08.17 EPKK samolot B737-800 X X
1310/13 Z 2013.08.18 EPWR samolot CRJ7 X X
1311/13 Z 2013.08.18 CTR EPWR samolot B737-800 X X
1312/13 I 2013.08.18 EPGD samolot DH8D Zarządzajacy EPGD
1313/13 Z 2013.08.18 CTR EPKK samolot B737-800 X X
1314/13 I 2013.08.18 TMA EPWA samolot E190 X X
1315/13 Z 2013.08.18 TMA EPKK samolot A320 X X
1316/13 I 2013.08.18 EPWR samolot A320 Zarządzający EPWR
1317/13 I 2013.08.18 Gilde szybowiec Junior Użytkownik Prywatny
1318/13 I 2013.08.18 Chrcynno spadochron Storm 170 X X
Tabela oprac. na podst. info z wikipedia.pl - zawiera dane o wypadkach lotniczych samolotów cywilnych, w których poniosło śmierć 50 i więcej osób.

Data

Miejsce

Linia lotnicza

Numer
lotu

Maszyna

Liczba
ofiar

2015-03-24 Francja Germanwings 4U9525 Airbus A320 150
2014-12-28 Indonezja Indonesia TransAsia QZ-8501 Airbus A320 162
2014-07-24 Mali Air Algerie AH-5017 McDonnell Douglas MD-83 116
2014-07-17 Ukraina Malaysia Airlines MH-17 Boeing 777 298
2014-03-08 Malezja Malaysia Airlines 370 Boeing 777-200ER 239
2013-11-17 Rosja Tatarstan Airlines 363 Boeing 737-500 50
2012-06-03 Nigeria Dana Air 997 McDonnell Douglas MD-83 153
2012-04-20 Pakistan Bhoja Air 213 Boeing 737-200 127
2011-07-08 Demokratyczna Republika Konga Hewa Bora Airways 952 Boeing 727 127
2011-01-09 Iran Iran Air 277 Boeing 727-286Adv 77
2010-11-04 Kuba Aero Caribbean 883 ATR 72-212 68
2010-07-28 Pakistan Air Blue 202 Airbus A321-100 152
2010-05-02  Indie Air-India Express 812 Boeing 737-800 158

2010-05-12

Libia Afriqiyah Airways 771 Airbus A330-200 103
2010-04-10 Smoleńsk --------- 36 Spec.Pułk. -----------   Tu-154M nr 101 96
2010-01-25     Liban Ethiopian Airlines 409 Boeing 737-8AS 90

2009-07-15

Iran

Caspian Airlines

7908

Tupolew Tu-154M

168

2009-06-30

Komory

Yemenia

626

Airbus A310-300

152

2009-06-01

Ocean Atlantycki

Air France

447

Airbus A330-200

228

2009-02-12

USA

Colgan Air

3407

Bombardier DHC-8-402 Q400

50

2008-09-14

Rosja

Aerofłot

821

Boeing 737-505

88

2008-08-24

Kirgistan

Iran Aseman Airlines

6895

Boeing 737-219

68

2008-08-20

Hiszpania

Spanair

5022

McDonnell Douglas MD-82

154

2007-11-30

Turcja

Atlasjet

4203

McDonnell Douglas MD-83

57

2007-09-16

Tajlandia

One-Two-GO Airlines

269

McDonnell Douglas MD-82

90

2007-07-17

Brazylia

TAM Linhas Aéreas

3054

Airbus A320-233

199

2007-05-05

Kamerun

Kenya Airways

507

Boeing 737-8AL

114

2007-01-01

Indonezja

Adam Air

574

Boeing 737-4Q8

102

2006-10-29

Nigeria

ADC Airlines

053

Boeing 737-2B7

97

2006-09-29

Brazylia

Gol Transportes Aéreos
prywatny

1907
n.d.

Boeing 737-8EH
Embraer 135JB

154

2006-08-22

Ukraina

Pulkovo Airlines

612

Tupolew Tu-154M

170

2006-07-09

Rosja

Sibir Airlines

778

Airbus A310-324ET

128

2006-05-03

Rosja

Armavia

967

Airbus A320-211

113

2005-12-10

Nigeria

Sosoliso Airlines

1145

McDonnell DC-9-32

108

2005-10-22

Nigeria

Bellview Airlines

3210

Boeing 737-2L9

117

 

Indonezja

Mandala Airlines

091

Boeing 737-230

143

2005-08-16

Wenezuela

West Caribbean Airways

708

McDonnell Douglas MD-82

160

2005-08-14

Grecja

Helios Airways

522

Boeing 737-31S

121

2005-02-03

Afganistan

Kam Air

904

Boeing 737-200

104

2004-11-21

Chiny

China Eastern Airlines

5210

Bombardier CRJ-200

53

2004-01-03

Egipt

Flash Airlines

604

Boeing 737-3Q8

148

2003-12-25

Benin

UTA

141

Boeing 727-223

140[1]-141[2]

2003-07-08

Sudan

Sudan Airways

139

Boeing 737-2J8C

116

2003-05-26

Turcja

UM Air

4230

Jakowlew Jak-42

75

2003-03-06

Algieria

Air Algerie

6289

Boeing 737-2T4

102

2003-01-08

Turcja

Turkish Airlines

634

BAe Avro RJ-100

75

2002-07-01

Niemcy

Bashkirian Airlines
DHL Worldwide Express

2927
611

Tupolew Tu-154M
Boeing 757-23APF

71

2002-05-25

Tajwan

China Airlines

611

Boeing 747-209B

225

2002-05-07

Chiny

China Northern

6136

McDonnell Douglas MD-82

112

2002-05-04

Nigeria

Executive Airlines Services

4226

BAC One-Eleven 525FT

149

2002-04-15

Korea Południowa

Air China

129

Boeing 767-200ER

128

2002-02-12

Iran

Iran Air Tours

956

Tupolew Tu-154

117

2002-01-28

Kolumbia

TAME

120

Boeing 727-134

92

2001-11-12

USA

American Airlines

587

Airbus A300-605R

265

2001-10-08

Włochy

SAS
prywatny

686
n.d.

McDonnell Douglas MD-87
Cessna 525A

118

2001-10-04

Rosja

Sibir Airlines

1812

Tupolew Tu-154M

78

2001-09-11

USA

American Airlines

77

Boeing 757-223

189

2001-09-11

USA

American Airlines
United Airlines

11
175

Boeing 767-223ER
Boeing 767-222

2907

2001-08-04

Rosja

Vladivostokavia

352

Tupolew Tu-154M

145

2000-10-31

Tajwan

Singapore Airlines

006

Boeing 747-412

83

2000-08-23

Bahrajn

Gulf Air

072

Airbus A320-212

143

2000-07-25

Francja

Air France

4590

BAe Concorde 101

113

2000-07-17

Indie

Alliance Air

7412

Boeing 737-2A8

60

2000-04-19

Filipiny

Air Philippines

541

Boeing 737-2H4

131

2000-01-31

USA

Alaska Airlines

261

McDonnell Douglas MD-83

88

2000-01-30

Wyb. Kości Słoniowej

Kenya Airways

431

Airbus A310-304

169

1999-10-31

USA

Egypt Air

990

Boeing 767-366ER

217

1999-08-31

Argentyna

LAPA

3142

Boeing 737-204C

74

1999-02-24

Chiny

China Southwest Airlines

4509

Tupolew Tu-154

61

1998-12-11

Tajlandia

Thai Airways

261

Airbus A310-204

102

1998-09-29

Sri Lanka

Lionair

602

Antonow An-24RV

55

1998-09-02

Kanada

Swissair

111

McDonnell Douglas MD-11

229

1998-08-29

Ekwador

Cubana de Aviacion

389

Tupolew Tu-154M

80

1998-04-20

Kolumbia

Air France

422

Boeing 727-230

53

1998-02-16

Tajwan

China Airlines

676

Airbus A300-622R

203

1998-02-02

Filipiny

Cebu Pacific Air

387

McDonnell Douglas DC-9-32

104

1997-12-19

Indonezja

SilkAir

185

Boeing 737-300

104

1997-12-17

Grecja

Aerosvit Airlines

241

Jakovlew Jak-42

70

1997-12-16

ZEA

Tajikistan Airlines

3183

Tupolew Tu-154

85

1997-10-10

Urugwaj

Austral Lineas Aereas

2553

McDonnell Douglas DC-9-32

74

1997-09-26

Indonezja

Garuda Indonesia Airlines

152

Airbus A300-B4-200

234

1997-09-03

Kambodża

Vietnam Airlines

815

Tupolew Tu-134

65

1997-08-06

Guam

Korean Air

801

Boeing 747-300

229

1997-03-18

Rosja

Stavropol Airlines

1023

Antonow An-24RV

50

1996-11-23

Komory

Ethiopian Airlines

961

Boeing 767-260ER

125

1996-11-12

Indie

Saudi Arabian Airlines
Kazastan Airlines

763
1907

Boeing 747-168B
Iliuszyn Ił-76TD

349

1996-11-07

Nigeria

ADC Airlines

086

Boeing 727-231

144

1996-10-31

Brazylia

TAM Linhas Aéreas

402

Fokker 100

98

1996-10-02

Peru

Aeroperú

603

Boeing 757-200

70

1996-08-29

Norwegia

Vnokovo Airlines

2801

Tupolew Tu-154M

141

1996-07-17

USA

Trans World Airlines

800

Boeing 747-131

230

1996-05-11

USA

ValuJet

592

McDonnell Douglas DC-9-32

110

1996-02-29

Peru

Compania de Aviacion Faucett SA

251

Boeing 737-222

123

1996-02-06

Dominikana

Birgenair[7]

301

Boeing 757-225

189

1995-12-20

Kolumbia

American Airlines

965

Boeing 757-223

160

1995-12-18

Angola

Trans Service Airlift

?

Lockheed L-188C

141

1995-12-07

Rosja

Far East Aviation

3949

Tupolew Tu-154B

98

1995-12-05

Rosja

Azerbaijani Airlines

?

Tupolew Tu-134B-3

54

1995-12-03

Kamerun

Cameroon Airlines

3701

Boeing 737-2K9

72

1995-08-09

Salwador

Aviateca

901

Boeing 737-2H6

65

1995-03-31

Rumunia

TAROM

371

Airbus A310-324

60

1995-01-11

Kolumbia

Intercontinental de Aviacion

256

McDonnell Douglas DC-9-14

51

1994-12-29

Turcja

Turkish Airlines

278

Boeing 737-4Y0

57

1994-10-31

USA

American Eagle

4184

ATR 72-212

68

1994-10-12

Iran

Iran Asseman Airlines

746

Fokker F28 1000

66

1994-09-08

USA

USAir

427

Boeing 737-3B7

132

1994-07-01

Mauretania

Air Mauritanie

?

Fokker F28 4000

80

1994-06-06

Chiny

China Northwest Airlines

2303

Tupolew Tu-154M

160

1994-04-26

Japonia

China Airlines

140

Airbus A300-B4-622R

264

1994-03-23

Rosja

Aerofłot Russian International Airways

593

Airbus A310-304

75

1994-01-03

Rosja

Baikal Air

130

Tupolew Tu-154M

125

1993-11-20

Macedonia

Aviaimpex

110

Jakowlew Jak-42D

116

1993-09-22

Gruzja

Transair Georgia Airlines

?

Tupolew Tu-154B

106

1993-08-28

Tadżykistan

Tajikistan Airlines

?

Jakowlew Jak-40

82

1993-07-26

Korea Południowa

Asiana Airlines

733

Boeing 737-5L9

68

1993-07-23

Chiny

China Northwest Airlines

2119

British Aerospace 146-300

55

1993-05-19

Kolumbia

SAM Colombia

501

Boeing 727-46

132

1993-04-26

Indie

Indian Airlines

491

Boeing 737-2A8

56

1993-03-05

Macedonia

Palair Macedonian

301

Fokker 100

83

1993-02-08

Iran

Iran Air Tours
wojskowy

?
n.d.

Tupolew Tu-154M
Suchoj Su-24

133

1992-12-22

Libia

Libya Arab Airlines
wojskowy

1103
n.d.

Boeing 727-2L5
MiG-23 UB

157

1992-12-21

Portugalia

Martinair Holland NV

495

McDonnell Douglas DC-10-30CF

56

1992-11-24

Chiny

China Southern Airlines

3943

Boeing 737-3Y0

141

1992-09-28

Nepal

Pakistan International Airlines

268

Airbus A300-B4-203

167

1992-08-27

Rosja

Aeroflot

2808

Tupolew Tu-134A

84

1992-07-31

Nepal

Thai Airways

311

Airbus A310-304

113

1992-07-31

Chiny

China General Aviation Corporation

7552

Jakowlew Jak-42D

108

1992-06-24

Indonezja

Mandala Airlines

?

Vickers Viscount 816

70

1992-01-20

Francja

Air Inter

148

Airbus A320-111

87

1991-11-07

Rosja

Aeroflot

?

Jak-40

51

1991-08-16

Indie

Indian Airlines

257

Boeing 737-2A8

69

1991-07-11

Arabia Saudyjska

Nationair[8]

2120

McDonnell Douglas DC-8 Super 61

261

1991-05-26

Tajlandia

Lauda Air

004

Boeing 767-3Z9ER

223

1990-10-02

Chiny

China Southwest Airlines
Xiamen Airlines

8301
?

Boeing 737-247
Boeing 757-21B

128

1990-10-02

Kuwejt

Iraqi Airways

?

Iliuszyn Ił-76

130

1990-02-14

Indie

Indian Airlines

605

Airbus A320-231

92

1990-01-25

USA

Avianca

052

Boeing 707-321B

73

1989-11-27

Kolumbia

Avianca

203

Boeing 727-21

110

1989-10-21

Honduras

TAN

414

Boeing 727-224

127

1989-09-19

Niger

Union des Transportes Aeriens

772

McDonnell Douglas DC-10-30

171

1989-09-08

Dania

Partnair

394

Convair 580

55

1989-09-04

Kuba

Cubana de Aviacion

?

Iliuszyn Ił-62M

171

1989-07-27

Libia

Korean Air

803

McDonnell Douglas DC-10-30

79

1989-07-19

USA

United Airlines

232

McDonnell Douglas DC-10-10

111

1989-06-22

Peru

Fuerza Aérea del Peru

?

De Havilland Canada DHC-5D Buffalo

62

1989-06-07

Surinam

Surinam Airways

764

McDonnell Douglas DC-8 Super 62

176

1989-02-08

Portugalia (Azory)

Independent Air Inc.

1851

Boeing 707-331B

144

1988-12-21

Wielka Brytania

Pan American World Airways

103

Boeing 747-121A

270

1988-10-19

Indie

Indian Airlines

113

Boeing 737-2A8

124

1988-09-09

Tajlandia

Hang Khong

831

Tupolew Tu-134A

76

1988-07-03

Iran

Iran Air

655

Airbus A300-B2-203

290

1988-03-17

Kolumbia

Avianca

410

Boeing 727-21

143

1988-01-18

Chiny

China Southwest Airlines

4146

Iliuszyn Ił-18D

108

1987-11-29

Tajlandia

Korean Air

858

Boeing 707-3B5C

115

1987-11-28

Mauritius

South African Airways

295

Boeing 747-244B

159

1987-08-21

Tajlandia

Thai Airways

365

Boeing 737-2P5

83

1987-08-16

USA

Northwest Airlines

255

McDonnell Douglas MD-82

156

1987-06-26

Filipiny

Philippine Air Lines

?

Hawker Siddeley HS-748-209 Srs. 2

50

1987-06-11

Afganistan

Bakhtar Afghan Airlines

?

Antonow AN-26

53

1987-05-09

Polska

Polskie Linie Lotnicze LOT

5055

Iliuszyn Ił-62M

183

1987-01-03

Wyb. Kości Słoniowej

Varig

797

Boeing 707-379C

50

1986-12-25

Arabia Saudyjska

Iraqi Airways

?

Boeing 737-270C

63

1986-12-12

NRD

Aeroflot

?

Tupolew Tu-134A

70

1986-10-20

ZSRR

Aeroflot

?

Tupolew Tu-134A

70

1986-08-31

USA

Aeromexico
prywatny

498
n.d.

McDonnell Douglas DC-9-32
Piper PA-28-181

82

1986-08-16

Sudan

Sudan Airways

?

Fokker F27 400M

60

1986-07-02

ZSRR

Aeroflot

?

Tupolew Tu-134A

54

1986-03-31

Meksyk

Mexicana

940

Boeing 727-264

167

1986-01-18

Gwatemala

Aerovias de Guatemala SA

940

Sud Aviation Caravelle VI-N

87

1985-12-12

Kanada

Arrow Air

MF1285R

McDonnell Douglas DC-8 Super 63PF

256

1985-09-04

Afganistan

Ariana Afghan Airlines

?

Antonow An-26

52

1985-08-22

Wielka Brytania

British Airtours

28M

Boeing 737-236

55

1985-08-12

Japonia

Japan Airlines

123

Boeing 747-SR46

520

1985-08-02

USA

Delta Air Lines

191

Lockheed L-1011-1

135

1985-07-24

Kolumbia

Fuerza Aérea Colombiana

?

Douglas DC-6B

80

1985-07-10

Uzbekistan

Aeroflot

7425

Tupolew Tu-154B-2

200

1985-06-23

Irlandia

Air India

182

Boeing 747-237B

329

1985-05-03

ZSRR

Aeroflot
wojskowy

?
n.d.

Tupolew Tu-134A
Antonow An-26

76

1985-02-22

Mali

Air Mali

?

Antonow An-24V

50

1985-02-19

Hiszpania

Iberia Airlines

610

Boeing 727-256

148

1985-02-01

ZSRR

Aeroflot

?

Tupolew Tu-134A

58

1985-01-21

USA

Galaxy Airlines

203

Lockheed L-188A

70

1984-12-23

ZSRR

Aerofłot

3519

Tupolew Tu-154B-2

110

1984-10-11

ZSRR

Aeroflot

3352

Tupolew Tu-154B

178

1984-01-10

Bułgaria

Balkan Bulgarian Airlines

?

Tupolew Tu-134A

50

1983-12-07

Hiszpania

Iberia Airlines
Aviaco

350
134

Boeing 727-200
McDonnell Douglas DC-9-32

93

1983-11-28

Nigeria

Nigeria Airways

?

Fokker F28 2000

53

1983-11-27

Hiszpania

Avianca

11

Boeing 747-283B

181

1983-11-08

Angola

TAAG Angola Airlines

?

Boeing 737-200

130

1983-09-23

ZEA

Gulf Air

771

Boeing 737-2P6

112

1983-09-01

ZSRR

Korean Air

007

Boeing 747-230B

269

1983-08-30

ZSRR

Areofłot

?

Tupolew Tu-134A

90

1983-07-11

Ekwador

TAME

?

Boeing 737-2V2

119

1982-09-11

Hiszpania

Spantax

995

McDonnell Douglas DC-10-30CF

50

1982-07-09

USA

Pan American World Airways

759

Boeing 727-235

153

1982-07-06

ZSRR

Aerofłot

411

Iliuszyn Ił-62M

90

1982-06-28

Białoruś

Aerofłot

8641

Jakowlew Jak-42

132

1982-06-08

Brazylia

VASP

168

Boeing 727-212A

137

1982-04-26

Chiny

CAAC

3303

Hawker Siddeley Trident 2E

112

1982-01-13

USA

Air Florida

90

Boeing 737-222

78

1981-12-011 grudnia 1981

Francja

Inex Adria Aviopromet

JP1308

McDonnell Douglas MD-81

180

1981-11-16

ZSRR

Aerofłot

?

Tupolew Tu-154B-2

99

1981-08-27

Kolumbia

Aeropesca Colombia

?

Vickers Viscount 745D

50

1981-08-22

Tajwan

Far Eastern Air Transport

103

Boeing 737-222

110

1981-07-20

Somalia

Somali Airlines

?

Fokker F27 600RF

50

1981-06-13

ZSRR

Aerofłot

?

Iliuszyn Ił-14

52

1980-12-21

Kolumbia

Transportes Aereos del Caribe

?

Aérospatiale Caravelle 6R

70

1980-08-19

Arabia Saudyjska

Saudi Arabian Airlines

163

Lockheed 1011-200

301

1980-07-07

ZSRR

Aerofłot

4225

Tupolew Tu-154B

166

1980-06-27

Włochy

Itavia

870

McDonnell Douglas DC-9-15

81

1980-04-25

Wyspy Kanaryjskie

Dan Air Services

1008

Boeing 727-64

146

1980-04-120

Brazylia

Transbrasil

?

Boeing 727-27C

55

1980-03-14

Polska

Polskie Linie Lotnicze LOT

007

Iliuszyn Ił-62

87

1980-01-21

Iran

Iran National Airlines

?

Boeing 727-86

128

1979-11-28

Antarktyda

Air New Zealand

901

McDonnell Douglas DC-10-30

257

1979-11-26

Arabia Saudyjska

Pakistan International Airlines

740

Boeing 707-340C

156

1979-10-31

Meksyk

Western Airlines

2605

McDonnell Douglas DC-10-10

73

1979-09-17

ZSRR

Aerofłot

?

Tupolew Tu-104B

86

1979-08-29

ZSRR

Aerofłot

?

Tupolew Tu-124

63

1979-08-11

ZSRR

Aerofłot
Aerofłot

7880
?

Tupolew Tu-134A
Tupolew Tu-134A

84
94

1979-07-11

Indonezja

Garuda Indonesia Airlines

?

Fokker F28 1000

61

1979-05-25

USA

American Airlines

191

McDonnell Douglas DC-10-10

271

1979-04-23

Ekwador

SAETA

?

Vickers Viscount 785D

57

1979-02-12

Rodezja

Air Rhodesia

?

Vickers Viscount 748D

59

1978-12-23

Włochy

Alitalia

4128

McDonnell Douglas DC-9-32

108

1978-11-15

Sri Lanka

Loftleidir Icelandic Airlines

?

McDonnell Douglas DC-8-Super 63CF

183

1978-09-25

USA

Pacific Southwest Airlines
prywatny

182
n.d.

Boeing 727-214
Cessna 172

144

1978-03-16

Bułgaria

Balkan Bulgarian Airlines

?

Tupolew Tu-134

73

1978-01-01

Indie

Air India

855

Boeing 747-237B

213

1977-12-04

Malezja

Malaysia Airlines

653

Boeing 737-2H6

100

1977-12-02

Liban

Balkan Bulgarian Airlines

?

Tupolew Tu-154B

59

1977-11-197

Portugalia

TAP

425

Boeing 727-282

100

1977-05-27

Kuba

Aerofłot

?

Iliuszyn Ił-62M

69

1977-04-04

USA

Southern Airways

242

McDonnell Douglas DC-9-31

 

1977-03-27

Hiszpania

Pan American World Airways
KLM

1736
4805

Boeing 747-121
Boeing 747-206B

583

1977-02-15

ZSRR

Aerofłot

?

Iliuszyn Ił-18V

77

1977-01-13

ZSRR

Aerofłot

3843

Tupolew Tu-104A

96

1976-12-25

Tajlandia

EgyptAir

864

Boeing 707-366C

72

1976-11-266

ZSRR

Aerofłot

?

Tupolew Tu-104B

72

1976-11-23

Grecja

Olympic Airways

?

NAMC YS-11A500

50

1976-10-13

Indie

Indian Airlines

?

Sud Aviation Caravelle VI-N

95

1976-10-06

Barbados

Cubana de Aviacion

455

McDonnell Douglas DC-8-43

73

1976-09-19

Turcja

Turkish Airlines

?

Boeing 727-2F2

154

1976-09-10

Jugosławia

Inex Adria Aviopromet
British Airways

330
476

McDonnell Douglas DC-9-31
Trident 3B

176

1976-09-09

ZSRR

Aerofłot
Aerofłot

7957
31

Antonow An-24
Jakowlew Jak-40

52
38

1976-08-15

Ekwador

SAETA

?

Vickers Viscount 785D

59

1976-07-28

Czechosłowacja

Československé státní aerolinie

?

Iliuszyn Ił-18L

76

1976-05-15

ZSRR

Aerofłot

?

Antonow An-24

52

1976-03-06

ZSRR

Aerofłot

?

Iliuszyn Ił-18D

127

1976-01-03

ZSRR

Aerofłot

?

Tupolew Tu-124

61

1976-01-01

Arabia Saudyjska

Middle East Airlines

438

Boeing 720B-023B

82

1975-10-30

Czechosłowacja

Inex Adria Aviopromet

?

McDonnell Douglas DC-9-32

75

1975-09-30

Liban

Malev Hungarian Airlines

?

Tupolew Tu-154B

60

1975-08-20

Syria

Československé státní aerolinie

542

Iliuszyn Ił-62

126

1975-08-03

Maroko

Alia Royal Jordanian Airlines

?

Boeing 707-321C

188

1975-06-24

USA

Eastern Air Lines

66

Boeing 727-225

113

1975-01-03

ZSRR

Aerofłot

?

Tupolew Tu-124

61

1974-12-22

Wenezuela

Aerovias Venezolanas SA

358

McDonnell Douglas DC-9-14

77

1974-12-04

Sri Lanka

Martinair Holland NV

?

McDonnell Douglas DC-8-55F

191

1974-11-20

Kenia

Lufthansa

540

Boeing 747-130

59

1974-09-15

Wietnam

Air Vietnam

706

Boeing 727-121C

75

1974-09-11

USA

Eastern Air Lines

212

McDonnell Douglas DC-9-31

70

1974-09-08

Grecja

Trans World Airlines

841

Boeing 707-331B

88

1974-04-27

ZSRR

Aerofłot

?

Iliuszyn Ił-18B

118

1974-04-22

Indonezja

Pan American World Airways

812

Boeing 707-321C

107

1974-04-04

Botswana

Wenela Air Services

?

Douglas DC-4

78

1974-03-03

Francja

Turkish Airlines

981

McDonnell Douglas DC-10-10

346

1974-01-30

Samoa

Pan American World Airways

806

Boeing 707-321B

96

1974-01-26

Turcja

Turkish Airlines

?

Fokker F28 1000

66

1973-12-22

Maroko

Sobelair SA

?

Sud Aviation Caravelle VI-N

106

1973-12-16

ZSRR

Aerofłot

?

Tupolew Tu-124

51

1973-10-13

ZSRR

Aerofłot

964

Tupolew Tu-104B

119

1973-09-30

ZSRR

Aerofłot

?

Tupolew Tu-104B

108

1973-08-18

ZSRR

Aerofłot

?

Antonow An-24V

56

1973-07-31

USA

Delta Air Lines

723

McDonnell Douglas DC-9-31

89

1973-07-22

Tahiti

Pan American World Airways

816

Boeing 707-321B

78

1973-07-11

Francja

Varig

820

Boeing 707-345C

123

1973-05-18

ZSRR

Aerofłot

?

Tupolew Tu-104A

100

1973-05-11

ZSRR

Aerofłot

?

Iliuszyn Ił-18B

61

1973-04-10

Szwajcaria

Invicta International Airlines

?

Vickers Vanguard 952

108

1973-03-19

Wietnam

Air Vietnam

?

Douglas C-54D

62

1973-03-05

Francja

Lineas Aereas de Espana
Spantax SA Transportes

504
400

MD Douglas DC-9-32
Convair 990A

68

1973-02-24

ZSRR

Aerofłot

?

Iliuszyn Ił-18

79

1973-02-21

Egipt

Libya Arab Airlines

114

Boeing 727-224

110

1973-02-19

Czechosłowacja

Aerofłot

?

Tupolew Tu-154

66

1973-01-22

Nigeria

Alia Royal Jordanian Airlines

?

Boeing 707-3D3C

176

1972-12-29

USA

Eastern Air Lines

401

Lockheed L-1011

103

1972-12-03

Wyspy Kanaryjskie

Spantax

?

Convair 990-30A5

155

1972-11-28

ZSRR

Japan Airlines

446

McDonnell Douglas DC-8-62

62

1972-10-27

Francja

Air Inter

696

Vickers Viscount 724

60

1972-10-13

ZSRR

Aerofłot

?

Iliuszyn Ił-62

174

1972-10-02

ZSRR

Aerofłot

?

Iliuszyn Ił-18B

109

1972-08-31

ZSRR

Aerofłot

?

Iliuszyn Ił-18

101

1972-08-14

NRD

Interflug

?

Iliuszyn Ił-62

156

1972-06-18

Wielka Brytania

British European Airways

548

Hawker Siddeley Trident 1C

118

1972-06-18

ZSRR

Aerofłot

?

Antonow An-10A

122

1972-06-15

Wietnam

Cathay Pacific Airways

700Z

Convair 880-22M-21

81

1972-06-14

Indie

Japan Airlines

471

McDonnell Douglas DC-8-53

86

1972-05-05

Włochy

Alitalia

112

McDonnell Douglas DC-8-43

115

1972-03-14

ZEA

Sterling Airways

296

Aérospatiale Caravelle Super 10B

112

1972-03-14

Hiszpania

Iberia Airlines

602

Sud Aviation Caravelle VI-R

104

1971-12-24

Peru

Lineas Aereas Nacionales SA

508

Lockheed 188A

91

1971-12-01

ZSRR

Aerofłot

?

Antonow An-24

57

1971-11-10

Filipiny

Merpati Nusantara Airlines

?

Vickers Viscount 828

69

1971-10-02

Belgia

British European Airways

706

Vickers Vanguard 951

63

1971-09-04

USA

Alaska Airlines

1866

Boeing 727-193

111

1971-08-07

ZSRR

Aerofłot

?

Tupolew Tu-104

100

1971-07-30

Japonia

All Nippon Airways
wojskowy

58
n.d.

Boeing 727-281
North American F-86F

163

1971-07-25

ZSRR

Aerofłot

?

Tupolew Tu-104B

97

1971-07-03

Japonia

Toa Domestic Airline

 

NAMC YS-11A227

68

1971-06-06

USA

Hughes Airwest
wojskowy

706
n.d.

McDonnell Douglas DC-9-31
F4-B

50

1971-05-23

Jugosławia

Aviogenex

130

Tupolew Tu-134A

78

1971-03-21

ZSRR

Aerofłot

?

Antonow An-10

64

1970-12-31

ZSRR

Aerofłot

?

Iliuszyn Ił-18B

93

1970-11-14

USA

Southern Airways

932

McDonnell Douglas DC-9-31

75

1970-08-09

Peru

Lineas Aereas Nacionales SA

?

Lockheed 188A

101

1970-07-05

Kanada

Air Canada

621

McDonnell Douglas DC-8-63

109

1970-07-03

Hiszpania

Dan Air Services

?

De Havilland Comet 4

112

1970-04-01

Maroko

Royal Air Maroc

?

Aérospatiale Caravelle 3

61

1970-02-15

Dominikana

Compania Dominicana de Aviacion

?

McDonnell Douglas DC-9-32

102

1970-02-06

ZSRR

Aerofłot

?

Iliuszyn Ił-18V

92

1969-12-08

Grecja

Olympic Airways

?

Douglas DC-6B

90

1969-12-03

Wenezuela

Air France

212

Boeing 707-328B

62

1969-11-20

Nigeria

Nigeria Airways

825

BAC VC-10-1101

87

1969-09-26

Boliwia

Lloyd Aereo Boliviano

?

Douglas DC-6B

74

1969-09-20

Wietnam

Air Vietnam
wojskowy

?
n.d.

Douglas DC-4
McDonnell Douglas F-4E

76

1969-09-09

USA

Allegheny Airlines
Forth Corporation

853
n.d.

McDonnell Douglas DC-9-31
Piper PA-28

83

1969-06-04

Meksyk

Compania Mexicana de Aviacion

704

Boeing 727-64

79

1969-04-02

Polska

Polskie Linie Lotnicze LOT

165

Antonow An-24V

53

1969-03-20

Egipt

United Arab Airlines

?

Iliuszyn Ił-18D

100

1969-03-16

Wenezuela

Venezolana Internacional de Aviacion

742

McDonnell Douglas DC-9-32

154

1969-01-05

Wielka Brytania

Ariana Afghan Airlines

701

Boeing 727-113C

52

1968-12-12

Wenezuela

Pan American World Airways

217

Boeing 707-321B

51

1968-09-28

Nigeria

Pan African Airlines

?

Douglas C-54B

58

1968-09-11

Francja

Air France

1611

Sud Aviation Caravelle 3

95

1968-06-22

ZSRR

Aerofłot
wojskowy

?
n.d.

Iliuszyn Ił-14[
Antonow An-12

120

1968-05-03

USA

Braniff Airlines

352

Lockheed L188A

85

1968-04-20

Namibia

South African Airways

228/129

Boeing 707-344C

123

1968-03-24

Irlandia

Aer Lingus

712

Vickers Viscount 803

61

1968-03-06

Gwadelupa

Air France

212

Boeing 707-328C

63

1968-02-29

ZSRR

Aerofłot

?

Iliuszyn Ił-18D

82

1967-12-08

Peru

Faucett

?

Douglas C-54A

72

1967-11-20

USA

Trans World Airlines

128

Convair 880-22-1

70

1967-11-16

ZSRR

Aerofłot

?

Iliuszyn Ił-18B

130

1967-10-12

Grecja

British European Airways

284

De Havilland Comet 4B

66

1967-07-19

USA

Piedmont Airlines
prywatny

22
n.d.

Boeing 727-22
Cessna 310

82

1967-06-04

Wielka Brytania

British Midland Airways

?

Canadair C-4 Argonaut

72

1967-06-03

Francja

Air Ferry Ltd

?

Douglas C-54A

88

1967-04-20

Cypr

Globe Air

?

Bristol Britannia 175

126

1967-03-04

Liberia

Varig

837

McDonnell Douglas DC-8-33

56

1966-11-246

Czechosłowacja

TABSO

101

Iliuszyn Ił-18B

82

1966-11-13

Japonia

All Nippon Airways

533

NAMC-YS-11-111

50

1966-09-01

Jugosławia

Britannia Airways

105

Bristol Britannia 102

98

1966-04-22

USA

American Flyers Airline

280D

Lockheed 188C

83

1966-03-05

Japonia

British Overseas Airways

911

Boeing 707-436

124

1966-03-04

Japonia

Canadian Pacific Air Lines

402

McDonnell Douglas DC-8-43

64

1966-02-04

Japonia

All Nippon Airways

8302

Boeing 727-81

133

1966-01-24

Szwajcaria

Air India

101

Boeing 707-437

117

1966-01-15

Kolumbia

Avianca

4

Douglas DC-6-54B

56

1965-11-08

USA

American Airlines

383

Boeing 727-230

58

1965-07-08

Kanada

Canadian Pacific Air Lines

21

Douglas DC-6B

52

1965-05-20

Egipt

Pakistan International Airlines

705

Boeing 720-040B

119

1965-04-10

Syria

Alia Royal Jordanian Airlines

?

Handley Page Dart Herald 207

54

1965-03-31

Maroko

Iberia Airlines

?

Convair 440-62

50

1965-02-08

USA

Eastern Air Lines

663

Douglas DC-7B

84

1965-02-06

Chile

LAN

107

Douglas DC-6B

87

1964-12-23

Włochy

Trans World Airlines

800

Boeing 707-331

50

1964-10-02

Hiszpania

Union des Transportes Aeriens

?

Douglas DC-6B

80

1964-09-02

ZSRR

Aerofłot

?

Iliuszyn Ił-18B

87

1964-06-20

Tajwan

Civil Air Transport

?

Curtiss C-46-CU

57

1964-03-01

USA

Paradise Airlines

901A

Lockheed 049

85

1964-02-29

Austria

British Eagle International Airlines

802

Bristol Britannia 312

83

1964-02-25

USA

Eastern Air Lines

304

McDonnell Douglas DC-8-21

58

1963-12-08

USA

Pan American World Airways

214

Boeing 707-121

81

1963-11-29

Kanada

Trans Canada Air Lines

831

McDonnell Douglas DC-8F-54F

118

1963-09-04

Szwajcaria

Swissair

306

Sud Aviation Caravelle III

80

1963-07-27

Indie

United Arab Airlines

869

De Havilland Comet 4C

63

1963-06-03

Ocean Spokojny

Northwest Orient Airlines

293

Douglas DC-7CF

101

1963-05-03

Kamerun

Air Afrique

?

Douglas DC-6B

55

1963-02-01

Turcja

Middle East Airlines
wojskowy

265
n.d.

Vickers Viscount 754D
C-47

104

1962-12-14

Brazylia

Panair do Brasil

?

Lockheed 1049-46-21

50

1962-11-27

Peru

Varig

810

Boeing 707-441

97

1962-09-02

ZSRR

Aerofłot

?

Tupolew Tu-104A

86

1962-07-28

ZSRR

Aerofłot

?

Antonow An-10A

81

1962-07-07

Indie

Alitalia

771

McDonnell Douglas DC-8-43

94

1962-06-30

ZSRR

Aerofłot

?

Tupolew Tu-104A

84

1962-06-28

ZSRR

Aerofłot

?

Antonow An-10A

81

1962-06-22

Gwadelupa

Air France

117

Boeing 707-328

112

1962-06-03

Francja

Air France

?

Boeing 707-328

130

1962-03-15

Morze Filipińskie

Flying Tiger Line

739/14

Lockheed 1049H

107

1962-03-04

Kamerun

Caledonian Airways

153

Douglas DC-7C

111

1962-03-01

USA

American Airlines

1

Boeing 707-123B

95

1961-11-23

Brazylia

Aerolineas Argentinas

?

De Havilland Comet 4

54

1961-11-08

USA

Imperial Airways

201/8

Lockheed C-69

77

1961-09-12

Maroko

Air France

2005

Sud Aviation Caravelle III

77

1961-09-10

Irlandia

President Airlines

?

Douglas DC-6B

83

1961-09-10

USA

Trans World Airlines

529

Lockheed 049

78

1961-07-19

Argentyna

Aerolineas Argentinas

?

Douglas DC-6

67

1961-07-12

Maroko

Československé státní aerolinie

?

Iliuszyn Ił-18B

72

1961-05-30

Portugalia

KLM Royal Dutch Airlines

897

McDonnell Douglas DC-8-53

61

1961-05-10

Algieria

Air France

406

Lockheed 1649A

78

1961-03-28

NRD

Československé státní aerolinie

?

Iliuszyn Ił-18

52

1961-02-15

Belgia

Sabena

548

Boeing 707-320

73

1960-12-16

USA

United Airlines
Trans World Airlines

826
266

McDonnell Douglas DC-8-11
Lockheed 1049

134

1960-10-04

USA

Eastern Air Lines

375

Lockheed 188A

62

1960-09-190

Guam

World Airways

830/18

Douglas DC-6AB

80

1960-08-29

Senegal

Air France

343

Lockheed 1049G

63

1960-06-24

Brazylia

REAL

?

Convair 340-62

54

1960-03-17

USA

Northwest Orient Airlines

710

Lockheed 188C

63

1960-02-26

Brazylia

REAL
wojskowy

?
n.d.

Douglas DC-3
R-6D-1

61

1960-02-05

Boliwia

Lloyd Aereo Boliviano

?

Douglas DC-4

59

1960-01-19

USA

Capital Airlines

20

Vickers Viscount 745D

50

1959-09-24

Francja

T.A. Intercontinentaux

?

Douglas DC-7C

53

1959-06-26

Włochy

Trans World Airlines

891

Lockheed 1649A

68

1959-06-01

Nikaragua

Aerolineas Nacionales Del Ecuador

?

Curtiss C-46

60

1959-02-13

USA

American Airlines

320

Lockheed 188A

65

1959-01-16

Argentyna

Austral Lineas Aeras

?

Curtiss C-46A50-CU

51

1958-10-17

ZSRR

Aerofłot

?

Tupolew Tu-104-A

80

1958-08-15

ZSRR

Aerofłot

?

Tupolew Tu-104-A

64

1958-08-14

Irlandia

KLM Royal Dutch Airlines

607E

Lockheed 1049H

99

1958-05-18

Maroko

Sabena

?

Douglas DC-7C

61

1957-12-08

Argentyna

Aerolineas Argentinas

?

Douglas DC-4

61

1957-08-11

Kanada

Maritime Central Airways

?

Douglas DC-4

79

1957-07-16

Indonezja

KLM Royal Dutch Airlines

844

Lockheed 1049C

58

1956-12-09

Kanada

Trans Canada Air Lines

810-9

Canadair DC-4M-2 Northstar

62

1956-07-30

USA

United Airlines
Trans World Airlines

718
2

Douglas DC-7
Lockheed 1049

128

1956-06-20

USA

Linea Aeropostal Venezolana

?

Lockheed 1049E-55

74

1956-02-20

Egipt

Transport Aerien Intercontinentaux

?

Douglas DC-6B

52

1956-02-18

Malta

Scottish Airlines

?

Avro 685 York C-1

50

1955-10-06

USA

United Airlines

409

Douglas DC-4

66

1955-07-27

Bułgaria

El Al

402

Lockheed 049

66

1953-07-12

Ocean Spokojny

Transocean Air Lines

512

Douglas DC-6A

58

1952-04-292

Brazylia

Pan American World Airways

202

Boeing 377-10-26

50

1952-04-17

Portoryko

Pan American World Airways

526A

Douglas DC-4

52

1951-08-241

USA

United Airlines

615

Douglas DC-6B

50

1951-06-30

USA

United Airlines

610

Douglas DC-6B

50

1950-08-31

Egipt

Trans World Airlines

903

Lockheed 749A

55

1950-06-23

USA

Northwest Orient Airlines

2501

Douglas DC-4

58

1949-11-01

USA

Eastern Air Lines
wojskowy

537
n.d.

Douglas C-54B
Lockheed P-38 Lightning

55

1947-10-24

USA

United Airlines

608

Douglas DC-6

53

1947-06-13

USA

Pennsylvania Central Airlines

410

Douglas DC-4

50

1947-05-30

USA

Eastern Air Lines

605

Douglas C-54B-15-DO

53

1935-05-18

ZSRR

Gor'ky Eskadril'ya
wojskowy

?
n.d.

Tupolew ANT-20
I-5

52


Oprac. na podst. wikipedia.pl
W tym dziale znajdują się wzory dokumentów zgłoszenia zdarzenia lotniczego oraz raportu końcowego. Zawierają one wskazówki jak prawidłowo wypełnić taki dokument. Jeżeli zechcecie Państwo skorzystać z tych gotowych wzorców znacznie ułatwicie pracę nie tylko sobie, ale również i Komisji.

Zgłoszenie:
Poniżej zamieszczono raporty z posiedzeń Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych :
 • Raport końcowy nr 1346/13 dotyczący wypadku skoczka spadochronowego z dnia 25 sierpnia 2013 r. na lotnisku Michałków (EPOM)
 • Zdarzenie 1455/14 z dnia 23.08.2014 r. - uchwała,
 • Zdarzenie 1222/14 z dnia 24.07.2014 r. - uchwała,
 • Zdarzenie 1141/14 z dnia 21.07.2014 r. - uchwała,
 • Zdarzenie 1062/14 z dnia 12.07.2014 r. - uchwała,
 • Zdarzenie 981/14 z dnia 05.07.2014 r. - informacja dotycząca działań PKBWL na miejscu wypadku samolotu Piper PA-31 Navajo,
 • Zdarzenie 954/14 z dnia 26.06.2014 r. - uchwała,
 • Zdarzenie 805/14 z dnia 08.06.2014 r. - sprawozdanie wstępne,
 • Zdarzenie 735/14 z dnia 01.06.2014 r. - raport wstępny,
 • Zdarzenie 731/14 z dnia 31.05.2014 r. - raport wstępny,
 • Zdarzenie 730/14 z dnia 31.05.2014 r. - sprawozdanie wstępne,
 • Zdarzenie 530/14 z dnia 02.05.2014 r. - uchwała
 • Zdarzenie 356/14 z dnia 29.03.2014 r. - uchwała,
 • Zdarzenie 306/14 z dnia 16.03.2014 r. - uchwała,
 • Zdarzenie 138/14 z dnia 31.01.2014 r. - uchwała.