Na początku przyszłego roku w Nuova Fiera di Roma we Włoszech odbędzie się międzynarodowa wystawa "Gate XXI", skierowana do światowej branży lotniczej, głównie zaś będzie obemować tematykę lotnisk...
Ma łączyć w sobie wszelkie aspekty przemysłu lotniczego począwszy od pasażerów, poprzez zarządzanie lotniskiem oraz załadunek i transport lotniczy. Główny nacisk "Gate XXI" nakładać będzie na techniczne strategie dążące do ulepszenia infrastruktury, bezpieczeństwa, sprawności linii lotniczych i dostępu do lotnisk. Wystawa ma się odbywać od 20 do 23 stycznia 2010 roku.
Targi Gate XXI będą okazją spotkania operatorów lotnisk. Uczestnicy rzymskich targów będą mogli skupić się na wszystkich sektorach tegoż przemysłu. W planach długofalowych "Gate XXI" ma odbywać się co 2 lata, począwszy od stycznia 2010. Operatorzy będą mieć możliwość wystawienia osprzętu, obsługi w tym serwisów, twórców innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu ruchem powietrznym oraz możliwość przedyskutowania wielu tematów oraz problemów dotyczących rynku lotniczego. Problemy te będą omawiane podczas seminariów organizowanych podczas wystawy. Szczególną uwagę organizatorzy skierują również na szkoły latania oraz szkoleniowy sektor rynku lotniczego, który przecież jest bardzo ściśle związany z tematem lotnictwa.

Gatte21

Spotkania typowo biznesowe są przewidziane na dwa pierwsze dni, zaś 23 stycznia ma być dniem otwartym dla zwiedzających. Organizatorzy przewidują minimum 2 seminaria (konferencje), które odbędą się podczas wystawy. Odbędą się one przy współpracy i wsparciu władz państwowych. Spotkania te skupiać się będą na bieżących, współczesnych problemach i wyzwaniach przemysłu lotniczego i lotniskowego. Procedury oraz założenia konferencji będą ogłaszane, publikowane w tzw. ,,Białej Księdze”. Księga ta będzie dostarczana pocztą do wszystkich , przyszłych uczestników konferencji.

Uruchomiona jest już strona internetowa wystawy: www.gate-21.org, na której można znaleźć wszystkie informacje potrzebne wystawcom.

Poniżej przedstawiamy listę kategorii wystawców

Wystawa /Kategorie

Aeronautyczne Systemy oraz informacje z nimi związane
transport lotniczy
Kontrola ruchu powietrznego
Zarządzanie ruchem lotniczym
Samoloty w tym usługi, sprzęty i personel
Wyposażenie i usługi
Reklama lotnisk
Wydarzenia lotnicze
Konferencje
Wystawy
Lotnisko Shelters i systemy magazynowania na tym lotnisku
Wyposażenie i usługi / tematyka odzieży
Lotnictwo / w tym wygląd
Oświetlenie w lotnictwie
Rekrutacja w Lotnictwie
Logistyka na lotniskach
Kalibracja
parkingi lotniskowe i ich zarządzanie i wyposażenie
Catering
Sprzątanie i higiena
Komunikacja
Konstrukcje

JW/AG