Jak się wyedukować na zawodowego pilota?

superjumboPraca pilota nieodłącznie kojarzy się z czymś elitarnym, niedostępnym przeciętnemu śmiertelnikowi. Pilot, jak mówi definicja słownikowa, to osoba kierująca statkiem powietrznym, a więc także śmigłowcem, szybowcem, balonem i innym. Właściwie w Polsce istnieje tylko jedna uczelnia wyższa, która kształci pilotów lotnictwa cywilnego - Politechnika Rzeszowska. Można też studiować pilotaż w dęblińskiej Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Powietrznych, wówczas jednak kariera przebiega zupełnie inaczej - w ścisłym związku z wojskiem. Jeśli zaś ktoś chce zostać pilotem małego samolotu turystycznego bądź ultralekkiego, wystarczy certyfikowany ośrodek szkoleniowy. W poniższym artykule przybliżymy Państwu zdobycie uprawnień zawodowego pilota lotnictwa cywilnego pasażerskiego.

Piloci to ta część społeczeństwa, która cieszy się powszechnym szacunkiem. Jest też grupa ta uznawana za przedstawicieli prestiżowego zawodu. Zawód pilot jest nie tylko ciekawy, ale też trochę niebezpieczny. Jednak jest dobrze płatny, dlatego jest przedmiotem marzeń młodych ludzi. Niestety niewielu z nich spełnia warunki stawiane pilotom.

Sprawą priorytetową w nauce pilotażu są bowiem predyspozycje ku temu. Niezależnie bowiem od warunków formalnych, by zostać pilotem, trzeba spełnić określone wymogi medyczne. W przypadku pracy pilota ważnymi cechami są też odporność na stres, szybkie reagowanie na zagrożenia, umiejętność logicznego myślenia, odpowiedzialność za siebie i innych.

Rzeszów górą?
Politechnika Rzeszowska proponuje m.in. studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w odpowiedniej specjalności, czyli lotnictwo. Ale to nie koniec wyborów w trakcie studiów. Trzeba się jeszcze zdecydować na określoną specjalizację: samoloty, silniki lotnicze, awionika oraz pilotaż. Ten ostatni cieszy się powodzeniem u większości kandydatów na pilotów.

- Niezależnie od licencji pilota, absolwent specjalności pilotażowej otrzymuje wykształcenie techniczne z zakresu eksploatacji sprzętu lotniczego, szczególnie wyposażenia pokładowego samolotów oraz problematyki organizacji ruchu lotniczego - zaznaczają pracownicy uczelni. Jednocześnie jednak prowadzone jest szkolenie praktyczne do licencji pilota zawodowego (CPL - Commercial Pilot License) wraz z uprawnieniami do lotów na samolotach wielosilnikowych (ME - Multiengine) oraz lotów według wskazań przyrządów (IFR - Instrument Flight Rules).

Studenci V roku zdają egzaminy licencyjne w ramach praktyki lotniczej. Program szkolenia lotniczego kończy się lotami międzynarodowymi do Europy Zachodniej na samolocie M-20 Mewa.

Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera ze specjalności lotnictwo. Nie otrzymują jednak licencji pilota liniowego transportowego (ATPL) - muszą się o nią dopiero postarać.
W ten sposób przygotowany pilot pełni służbę w lotnictwie cywilnym transportowym, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz wymaganiami Europejskiej Wspólnej Władzy Lotniczej (JAA - Joint Aviation Authorities).

Tradycje pilotażu i zawodu pilota są krótkie. Licencjonowanie i sformalizowanie wymagań w tym zawodzie nastąpiło, gdy wykonano pierwsze loty komercyjne.

W dniu dzisiejszym pilot jest osobą bardzo wąsko wyspecjalizowaną w konkretnym typie i marce maszyn.

W Polsce obowiązuje około 30 typów licencji w zależności od rodzaju statku. Licencje amatorskie (czyli na samoloty turystyczne i ultralekkie) to tylko 1/3 wszystkich polskich uprawnień. Piloci zawodowi mogą uzyskać prawie 20 różnych licencji.
Jednak nie korzystają z tego, bowiem ich praca nie polega na częstych zmianach linii i samolotów. Jego doświadczenie bowiem jest bezcenne i procentuje z latami.

JWalczak na podstawie książki
Pawła Hebdy i Jerzego Madejskiego "Zawód z pasją", wyd. "Park"