MICHAŁ IMIOŁEK

 

Artykuł ten jest kontynuacją artykułów z października i listopada (minionego roku) oraz stycznia, lutego i maja (roku bieżącego) i stanowi szóstą część cyklu publikacji.

Słońce, morze, piasek czy też górskie ścieżki. Wiadomo, wakacje! Jednak nie dla wszystkich… Aromat żywicy, przeciskanej wałkiem wbrew oporom włókien, opiłki na skórze, sypkie i gryzące, niesione w powietrze impetem frezarki, czy żar promienników, dyszących czerwienią w trakcie wygrzewania elementów w formach, płynący po karku wraz z pożółkłym potem... Ot taka codzienność i świadomy wybór. To także wakacje!

Budowa płatowca posuwa się naprzód...

Na pozór budowa toczy się powoli, jest to jednak przejaw zimnej konsekwencji. Toczy się nie tylko na samym warsztacie, czy przy „rysownicy”, toczy się wszak także na ciut szerszym polu, gdyż projekt „Kermita” doczekał się wreszcie usankcjonowania, pod jednym ze skrzydeł stosownej placówki, którą założyłem z pierwszym dniem miesiąca w rodzinnym Krakowie, nadając jej nazwę:

KUŹNICA TECHNIKI AERONAUTYCZNEJ i KOMPOZYTOWEJ

„DRACO”

  1. Tytusa Liwiusza Burattiniego

Osoby Patrona przedstawiać nie muszę, wszak wszyscy Go znamy z prastarych przekazów o lotach modeli Latających Smoków jakie miały miejsce na królewskim dworze Władysława z Wazów. Stąd też smocza nazwa tej mojej Kuźnicy jak i smocze logo, archaizujące nieco obrazem i frazą, nowoczesne treścią wyłożoną pod nim… Na wstępie wyjaśniam (trzeźwo i spokojnie), że ta moja skromniutka placówka (właściwie „komórka” lub „inkubatorek”) nie prowadzi póki co żadnej działalności zarobkowej, lecz zajmuje się prezentacją „nieprzyziemnych poczynań” jej założyciela – za pośrednictwem powstałej w tym celu STRONY INTERNETOWEJ – stanowi też pole kontaktu przez adres E-mail. Zachęcam więc Państwa do zwiedzania komnat rzeczonej witryny, poprzez link poniżej:

https://sites.google.com/view/kuznica-draco

Teraz o „Kermicie”…

Tak jak i w poprzednich artykułach cyklu postępy w budowie obrazują zdjęcia, istotę zagadnień: stosowne rysunki. Na zdjęciach widnieją nowe elementy, jakie sporządziłem w ostatnim okresie, takie jak KOMPOZYTOWA GOLEŃ SPRĘŻYSTA PODWOZIA GŁÓWNEGO, ŁOŻE GOLENI PRZEDNIEJ oraz GŁÓWNY ZBIORNIK PALIWOWY. Widoczne są także inne (niektóre dotychczas nieprezentowane) podzespoły, omówione przeze mnie w poprzednich odcinkach, tj. PŁETWY OGONOWE oraz STATECZNIKI USTERZENIA POZIOMEGO i jego CENTROPŁAT. Moje obecne rozważania zacznę od części najcięższej (i w pracy i w masie) a więc od GOLENI SPRĘŻYSTEJ PODWOZIA GŁÓWNEGO, będącej kluczowym elementem owego zespołu. Goleń ta stanowi nie tylko podstawę dla WYCHYLNYCH WÓZKÓW DWUKOŁOWYCH (patrz rysunek), lecz i amortyzuje reakcje powstałe od ziemi, szczególnie znaczące podczas lądowania: jej kształt oraz właściwości dobrane zatem zostały w ten sposób by goleń sprężysta odznaczała się nie tylko stosowną dlań wytrzymałością, ale i ugięciem, składającym się na pełen wymagany skok amortyzacji (goleń + pneumatyki). Należy też wiedzieć, że goleń takowa podlega nie tylko obciążeniom gnącym ale i skręcaniu, zaś naprężenia wywołane tym ostatnim nie są wcale małe, zmieniają się także wespół z rozpiętością, i to nieliniowo (co wynika z kształtu goleni „Kermita”). Reasumując: poprawne obliczenie czy też wykonanie tej pozornie niezłożonej części nie jest rzeczą łatwą gdyż to ostatnie zajęło mi około dziewięciu dni wieloetapowej pracy oraz pochłonęło w sumie kilkadziesiąt metrów dwóch rodzajów odpowiednio układanych tkanin. Jest to więc element „materiałożerny”, a zatem kosztowny...

ŁOŻE GOLENI PRZEDNIEJ jest już mniej kosztowne i mniej pracochłonne. Sporządzone zostało w postaci „pudełka” z dwoma otworami, przez które docelowo przechodzić będzie goleń przednia, wykonana z duralowej rury. Wytrzymałość owej rury dobrana została przy tym tak by w przypadku nadmiernych obciążeń poziomych (wywołanych np. „ponadnormatywną” nierównością gruntu) rura ta jako pierwsza uległa ugięciu, absorbując tym samym stosowną energię, nieuszkodzone zaś pozostały pracochłonne fragmenty struktury płatowca. Należy tu jeszcze zaznaczyć, że podwozie przednie posiada dwa koła nastawne (ułożone nie w tandem jak koła podwozia głównego, ale równolegle), jest też odpowiednio amortyzowane (tym razem za sprawą stalowej sprężyny śrubowej o zadanym skoku).

Jak wiadomo z wcześniejszych artykułów dotyczących samolotu „Kermit” GŁÓWNY ZBIORNIK PALIWOWY umiejscowiony zostanie w gondoli płatowca – zagadnienia, na które szczególnie pragnąłem wyczulić moich Czytelników w tym właśnie temacie wyłożyłem w jednym z poprzednich odcinków (patrz: Część Trzecia cyklu)…

* * *

Jak już Państwo wiedzą samolocik „Kermit” jest dwusilnikowy: w dziobie kadłuba znajduje się napęd spalinowy, na jego zaś końcu napęd elektryczny. Ten ostatni spełniać będzie także inną rolę, wykorzystywaną jednak już po przyziemieniu, gdy przez zmianę kierunku obrotów zastąpi HAMULCE! Samo rozwiązanie jest dość oczywiste, i polega na tym by ciąg śmigła (poprzez zmianę kierunku obrotów elektrycznego silnika tylnego) skierować przeciwnie do kierunku ruchu całego płatowca, co dobrze wyjaśnia kolejny rysunek. Naturalnie, pisząc tu o warunkach „już po przyziemieniu”, mam na myśli taką sytuację, w której to samolot bezpiecznie toczy się po lądowisku, wszystkie koła zaś (a więc i te przednie) stykają się przy tym z podłożem: w tym też to przypadku użycie HAMULCA ŚMIGŁOWEGO jawi się jako najbardziej bezpieczne…

Ale skoro o silnikach mowa, to z miejsca wyłożę inną ciekawostkę!

W jednej z części cyklu pisałem już o tym, że przedni silnik latadełka „Kermit” wychyla się w górę, co – wraz z odpowiednim wychyleniem pływającego usterzenia poziomego – zapewnia nie tylko równowagę w locie, ale znacznie zmniejsza prędkość przeciągnięcia mego samolotu. Skuteczność tego rozwiązania warunkuje jednak pewna prędkość graniczna, poniżej to której statecznik poziomy nie będzie wstanie wytworzyć odpowiedniej siły (a więc i momentu) niezbędnej do zniesienia momentu wywołanego pionową składową ciągu silnika przedniego. Sytuacja ta mogłaby mieć miejsce np. dla samolotu w wersji „odchudzonej”, tj. samolotu bez dużej gondoli oraz bez ładunku, gdyż prędkość przeciągnięcia takiego płatowca byłaby znacząco mniejsza od prędkości przeciągnięcia samolotu w wersji podstawowej, wyposażonego ponadto w kompletny ładunek, mogłaby zatem okazać się mniejsza niż prędkość graniczna… By temu zapobiec (oraz by rozszerzyć gamę zastosowań mego rozwiązania) dron I-014 „Kermit” wyposażony jest także w WYCHYLNY NAPĘD TYLNY! Zwarzywszy na układ mego samolotu rozwiązanie takie jest wręcz „wymarzone”, niemal naturalne, umożliwia także „plastyczne” wyzyskanie zalet obydwu urządzeń (np. częściowe wychylenie elektrycznego silnika tylnego wespół z pełnym wychyleniem usterzenia poziomego, ograniczające zużycie energii akumulatorów, używane zamiast pełnego wychylenia napędu tylnego…). Wypada tu jeszcze dodać, że zastosowanie usterzenia pływającego zwiększa NIEZAWODNOŚĆ samolotu „Kermit”, gdyż stery poziome w tym przypadku są niejako zdublowane, co oznacza, że nawet przy awarii części serwomechanizmów samolot zachowa sterowność podłużną (analogicznie: sterowność poprzeczną zapewniają lotki oraz klapo-lotki, które nie tylko mogą się wzajem dublować, lecz i zastępować w warunkach usterek).

       

* * *

samolot bezzałogowy I-014 „Kermit”

PODSTAWOWE DANE (dotyczą wersji z największą gondolą):

-rozpiętość: 5 [m];

-powierzchnia nośna: 2,5 [m²];

-masa całkowita: 90 [kg];

-masa płatna (udźwig): 30 [kg].

SZACOWANE OSIĄGI (wg projektu wstępnego, dla płatowca jw.):

-prędkość maksymalna: 156 [km/h];

-prędkość minimalna (bez mechanizacji): 67 [km/h];

-prędkość wznoszenia: 6,3 [m/s];

-czas lotu: 5 h.

* * *

OSOBY ZAINTERESOWANE WSPARCIEM KONSTRUKTORA W SAMOTNEJ BUDOWIE SAMOLOTU BEZZAŁOGOWEGO I-014 „KERMIT” PROSZONE SĄ O DOKONYWANIE WPŁAT NA PORTALU CROWDFUNDINGOWYM Zrzutka.pl, POD LINKIEM:

https://zrzutka.pl/samolot-bezzalogowy-i-014-kermit-zbiorka-na-dokonczenie-samotnej-budowy

ISTNIEJE TEŻ MOŻLIWOŚĆ NABYCIA KSIĄŻKI-CEGIEŁKI NA PORTALU AUKCYJNYM Allegro. LINK DO AUKCJI PONIŻEJ:

https://allegro.pl/projektowanie-samolotow-ksiazka-cegielka-i7657241043.html

c.d.n.

26.VII.2019