Article Index

Latać i nie narzekać!

Obecnie największymi możliwościami operacyjnymi w lotnictwie służb porządku
publicznego dysponują śmigłowce PZL Sokół oraz Mi-8
16 kwietnia br., w Sali Konferencyjnej MSWiA, przy ul. Batorego w Warszawie, odbyła się 3. Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Służb Porządku Publicznego. Podobnie jak w przypadku innych spotkań o tematyce bezpieczeństwa lotów, główną tematyką wypowiedzi przedstawicieli Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA, lotnictwa Policji, lotnictwa Straży Granicznej oraz Zakładu Budżetowego MSWiA Lotnisko Warszawa Babice było podsumowanie 2007 i przedstawienie analizy zdarzeń lotniczych zaistniałych w tym okresie. Lecz nie tylko...

 
Autor: Paweł Kłosiński

Ogólny obraz stanu bezpieczeństwa obu wymienionych formacji lotnictwa państwowego, funkcjonującego w określonych uwarunkowaniach, jest dobry. Jedno zdarzenie lotnicze przypada tam na ponad 360 godzin lotów! Jest to drugi, po lotnictwie cywilnym, wynik w całym polskim lotnictwie! Nie odnotowano żadnego zdarzenia, w którym poszkodowani zostaliby ludzie. Nie utracono żadnego statku powietrznego. Wobec tego należałoby więc jedynie dbać o zachowanie w kolejnych latach tak dobrych osiągnięć, latać i nie narzekać!

Nie tak szybko!

LOTNICTWO, KTÓREGO NIE MA

Mimo pozytywnych wskaźników bezpieczeństwa lotów, stan lotnictwa służb porządku publicznego (lspp) jest niejasny! Właściwie to, formalnie, lotnictwo to w ogóle nie istnieje! Nie funkcjonują jednostki organizacyjne lotnictwa służb porządku publicznego, ani nie ma jego funkcjonariuszy.


Śmigłowce PZL Kania, dostarczone w 2006 Straży Granicznej, były ostatnimi egzemplarzami produkcyjnymi

Twór o nazwie lotnictwo służb porządku publicznego nie ma wyznaczonych prawnych zasad swego funkcjonowania! Jak to możliwe?

Kilkuletnie wysiłki specjalistów, realizujących czynności nadzoru nad lspp, w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji (funkcjonujących początkowo w Inspektoracie Lotnictwa Służb Porządku Publicznego), mające na celu usankcjonowanie formalno-prawne istnienia tego rodzaju awiacji, jak na razie nie przyniosły wymiernych rezultatów. Co więcej, w ostatnim czasie ranga reprezentantów lotnictwa z poziomu MSWiA zmniejszyła się. Nie mówimy już o Inspektoracie, lecz o Zespole do Spraw LSPP. Ustawowy nadzór ministra nad podporządkowanym mu lotnictwem Policji i lotnictwem Straży Granicznej opiera się na aktach prawnych o charakterze tymczasowym i zawierających, niejednokrotnie, sformułowania nie pozbawione wad prawnych. Działalność wymienionego lotnictwa prowadzona jest w oparciu o wybrane, nieliczne artykuły ustawy Prawo lotnicze i ustaw: o Policji i o Straży Granicznej – jednakże bez określenia formuły lspp. Są więc funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej, ale nie lspp! Mimo to, w dalszej części tekstu będziemy posługiwać się tym pojęciem.

Poważnym symptomem zmiany dotychczasowego porządku prawnego jest Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 14 z 29 stycznia br., w sprawie powołania Zespołu do oceny funkcjonowania lotnictwa służb porządku publicznego i opracowania koncepcji jego efektywnego wykorzystania.

Być może członkom tego zespołu uda się dokonać znaczącego przełomu (a może przewrotu) w istniejącym gąszczu zapisów prawnych?